Cömertliğin afeti israf zenginliğin afeti hırstır

Havvas Berlisî hazretleri evliyanın büyüklerindendir. Mısır’da yaşadı. Ümmi olup, okuma-yazması yoktu. Allahü teâlânın ihsanı ile Kur'ân-ı kerim ve hadîs-i şerîfler üzerinde, âlimleri hayrette bırakan çok kıymetli açıklamalarda bulunurdu. Hikmetli sözleri vardır:

Dost ve akraba ziyaretine çok dikkat ederdi ve "Allah için kardeşini ziyaret etmeye gidecek bir kimsenin yürümeye gücü varken, binecek bir vasıta bulmak için ziyareti geciktirmesi doğru değildir." buyururdu. Ziyaret eden, ziyaret ettiği kimsede gördüğü ayıp ve kusurları kimseye söylemeyip, onda gördüklerini saklayabilecekse, ziyarete gitmesi edeptendir. Eğer gördükleri ayıp ve kusurları muhafaza edemeyip başkalarına söyleyecekse, ziyareti terk etmesi daha iyidir. Ziyaretçinin, ziyaret ettiği kimseyi ziyareti, Allahü teâlâ ile meşguliyetine mâni olacaksa, gitmemesi, Allahü teâlâya karşı olan edeptendir. Müslümanın karşılaşabileceği tehlikeler sorulduğunda "Aklın afeti, devamlı ve lüzumsuz çekişme yapmasıdır. İmanın afeti, inkârdır. Amelin afeti, tembelliktir. İlmin afeti, iddia sahibi olmaktır. Sevginin afeti, şehvet yolunu tutmasıdır. Tevazunun afeti, tahkir olunacak derecede kendini aşağı tutmaktır. Sabrın afeti, Allahü teâlâdan başkasına şikâyette bulunmaktır. Zenginliğin afeti, hırstır. Azizliğin, büyüklüğün afeti, böbürlenmektir. Cömertliğin afeti, israftır. Arkadaşlığın afeti kavgadır. Anlayışın afeti, münakaşadır. Allahü teâlâya dua etmenin afeti, baş olmaya meyilli olmaktır. Zulmün afeti, yayılmasıdır. Adaletin afeti, intikam hâlini almasıdır. Hürriyetin afeti, sınırları aşmaktır" buyurdu. Sünnet hakkında bir soru sorulunca da "Sünnet, Kur'ân-ı kerîmin hükümlerini açıklayan beyanlardır. Çünkü Resûl-i ekrem bize Kur'ân-ı kerîmin hükümlerini, mübarek sözleri ile bildirendir. Kur'ân-ı kerîmde, Necm sûresinin 3 ve 4. âyet-i kerîmelerinde mealen "O boşuna konuşmaz. Hep, vahy olunanı söyler." Nisâ sûresi elli dokuzuncu âyet-i kerîmesinde de mealen; "Allah'ın kitabına ve Resûlün hadîslerine müracaat edin!" buyuruluyor. "Avamın, manasını anlamadan Kur'ân-ı kerîm okumaları hakkında ne dersin?" diye sorduklarında "Okudukları Kur'ân-ı kerîmin her harfi için onlara on sevap vardır" buyurdu.

Toplam Görüntülenme: 52

Yayın tarihi: Perşembe, 11 Ağustos 2022

Bunları okudunuz mu?