Cuma, fakirlerin haccı, müminlerin bayramıdır

Fahrüddîn İbn-ül-Fahr hazretleri hadis ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 685 (m. 1286) yılında Lübnan’da Ba’lebek’te doğdu. Zamanındaki birçok âlimden ilim öğrendi. Mısır ve Hicaz gibi birçok bölge ve şehirleri dolaşarak, oralardaki âlimlerin ilimlerinden istifâde etti. Hadîs ve Hanbelî mezhebi fıkıh bilgilerinde âlim oldu. 732 (m. 1332) yılında Şam’da vefât etti. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Allahü teâlâ, cuma gününü Müslümânlara mahsûs kılmıştır. Cuma sûresi sonundaki âyet-i kerîmede meâlen; (Ey îmân etmekle şereflenen kullarım! Cuma günü, öğle ezânı okunduğu zaman, hutbe dinlemek ve Cuma namâzı kılmak için câmiye koşunuz. Alışverişi bırakınız! Cuma namâzı ve hutbe, size, başka işlerinizden dahâ faydalıdır. Cuma namâzını kıldıktan sonra, câmiden çıkar, dünyâ işlerinizi yapmak için dağılabilirsiniz. Allahü teâlâdan rızık bekleyerek çalışırsınız. Allahü teâlâyı çok hâtırlayınız ki, kurtulabilesiniz!) buyuruldu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” hadîs-i şerîflerde buyurdu ki: (Bir Müslimân, Cuma günü gusül abdesti alıp, Cuma namâzına giderse, bir haftalık günâhları affolur ve her adımı için sevâb verilir.) (Günlerin en kıymetlisi Cumadır. Cuma günü, bayram günlerinden ve Aşûre gününden dahâ kıymetlidir. Cuma, dünyâda ve Cennetde müminlerin bayramıdır.) (Cuma namâzı kılmayanların kalblerini, Allahü teâlâ mühürler. Gâfil olurlar.) (Bir kimse, mâni yok iken, üç Cuma namâzı kılmazsa, Allahü teâlâ, kalbini mühürler. Yani, iyilik yapmaz olur.) (Cuma, fakirlerin haccıdır ve müminlerin bayramıdır ve gök ehlinin bayramıdır ve Cennette de bayram günüdür. Günlerin en iyisi, en şereflisi Cumadır.) (Cuma günü iyiliklerin hazînesidir ve güzel şeylerin menbaıdır.) (Mûsâ aleyhisselâm dedi ki: Yâ Rabbî! Bana cumartesi gününü verdin, Muhammed aleyhisselâmın ümmetine hangi günü vereceksin? "Onlara Cuma gününü vereceğim" buyuruldu. İlâhî! Cuma gününün kıymeti ve sevabı ne kadardır diye sordu. "Ey Mûsâ! Cuma günü yapılan bir ibâdete, cumartesi günü yapılan yüz bin ibâdet sevabı vardır" buyuruldu. Bunun üzerine Mûsâ aleyhisselâm, yâ Rabbî! Beni Muhammed aleyhisselâmın ümmetinden eyle diye duâ eyledi.) (Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine, kıyâmete kadar her gün, o kadar sevap verilir ki, adedini Allahü teâlâ bilir.) (Cuma günü vefât eden müminlere şehit sevabı verilir ve kabir azâbından onu korurlar.)

Toplam Görüntülenme: 185

Yayın tarihi: Perşembe, 07 Temmuz 2022

Bunları okudunuz mu?