Doğru din âlimlerine mürşid denir

Alî bin Süleymân Merdâvî hazretleri Hanbelî fıkıh âlimlerindendir. 817 (m. 1414)’de Filistin’de Nablus’a bağlı Merdâ beldesinde doğdu. Şeyhülislâm Ebû Ömer Medresesi’nde tahsil gördü. Şam’da Hanbelî kadılığı yaptı. 885 (m. 1480)’de Şam’da vefat etti. Buyurdu ki:

"Namazın sahih olması için, abdest almak, kullanılan suyun temiz olması, namazı vaktinde kılmak ve kıbleye karşı kılmak, namazdaki âyetleri, tesbîhleri ve duâları doğru okumak ve daha nice şartları, vesîleleri bilmek ve yapmak lâzımdır. Her ibâdetin de böyle şartları, vesîleleri vardır. Bunlar, senelerce çalışarak öğrenilir. Bunlar düşünmekle, rüyâ ile öğrenilemez. Bunlara inanan, bilen ve yapan âlimlerden işitirek veya kitaplarını okuyarak öğrenilir. Böyle îmanı, kalbi temiz, doğru din âlimlerine müderris, muallim ve mürşid denir. Mürşid demek, su üstünde yürüyen, havâda uçan, kaybolan şeyleri bilen, okuyup, üfleyerek hastalara şifâ veren kimse demek değildir. Şeriati, yâni kalb, ruh ve beden ile yapılan ibâdetleri bilen ve yapan ve başkalarına da öğreten Ehl-i sünnet âlimi demektir. Her Müslümanın, Mâide sûresindeki emre uymak için, böyle bir mürşidi veya kitaplarını araması, farz ve nâfile, bütün ibâdetleri Ondan öğrenmesi lâzımdır.  
Yemek, içmek, giyinmek gibi âdette olan bid'atlerin mezmum, çirkin olanlarını, kâfirlerden görüp almak ve kötü olmayanları da, onlara benzemek için alıp kullanmak tahrîmen mekruhtur. Kötü ve zararlı olmayanları, onlara benzemeye özenmeden yapmak, kullanmak mekruh olmaz. Resûlullah papazların kullandığı ayakkabıyı yaptırıp kullanmıştır."
Namazlardan ve duâlardan sonra Fâtiha sûresini okumak bid'at midir, değil midir? Kısaca bildirelim:
Bid'at diyenler ve değildir diyenler oldu. Çoğuna göre, duâ okuması bildirilen yerlerde, Fâtiha okumak daha iyidir. Namazlardan sonra duâ edilmesi de, hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Bid'at, İslâmiyetin sahibinin izni olmadan yapılan ibâdetlerdir. Fâtiha sûresi duâların en iyisini bildirmek için nâzil oldu. Bunun namazlardan ve duâlardan sonra okunmasına bid'at diyen olmamıştır. Herkesin birlikte yüksek sesle okumaları yasaktır. İmâm, fâtiha dediği zaman, herkesin sessizce okumaları iyi olur. Çünkü, duâların sonunda hamd etmek müstehabdır. Hamd etmenin en iyisi de, Fâtiha okumaktır. Farzla sünnet arasında okumak ve isteklerine kavuşmak için okumak mekruhtur.

Toplam Görüntülenme: 102

Yayın tarihi: Salı, 15 Haziran 2021

Bunları okudunuz mu?