Ey insanlar! Ölmeden önce tövbe ediniz

Ebü'l-Hasen İclî hazretleri hadîs hafızıdır. 182 (m. 798)’de Kûfe'de doğdu. Tahsil mak­sadıyla Mekke, Medine, Yemen, Mısır, Bağdat ve Şam gibi yerleri dolaştı. Büyük muhaddislerden hadis öğrendi. Ahmed bin Hanbel ile Yahya bin Maîn de kendisinden hadis al­mıştır 261’de (m. 875) Trablusgarb'da vefat etti. Buyurdu ki:

Allahü teâlâ, Âl-i İmrân sûresinin 135. âyet-i kerîmesinde, meâlen; “Ve bir günah işledikleri veya nefslerine zulmettikleri zaman, Allahü teâlânın va’îd ve ıkâbını anarak günahlarından tövbe ederler (ve günahları ancak Allahü teâlânın bağışlayacağını bilirler), hem de yaptıkları günâha bile bile ısrar etmezler (ve onlar, ısrârın cezasının, günahın cezasından daha çok olduğunu bilirler)” buyurdu.
Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) de; “Kim sayfasının kendisini sevindirmesini isterse, çok istiğfar etsin” buyurdu. Talha bin Ubeydullah’ın (radıyallahü anh) bildirdiği, Resûlullah efendimizin hutbelerinden birisi kısaca şöyledir:
“Ey insanlar! Ölmeden önce Allahü teâlâya tövbe ediniz. Meşgûliyet gelmeden önce, sâlih ameller yapmaya koşunuz. Allahü teâlâyı çok zikretmek, gizli ve açıktan çok sadaka vermek sûretiyle Allahü teâlânın rızâsına kavuşmaya çalışınız ki, bu sebeple Allahü teâlâ sizi rızıklandırır, size ecir ve sevap verir, size yardım eder.”
Ebû Saîd-i Hudrî’nin (radıyallahü anh) bildirmiş olduğu hutbede Resûlullah efendimiz şöyle buyurmaktadır:
“Dikkat ediniz! Dünya tatlı bir yeşilliktir. Dikkat ediniz! Allahü teâlâ sizi dünyâda halifesi kılmıştır. Ve sizin nasıl işler yapmakta olduğunuza bakmaktadır, öyleyse, dünyâdan sakınınız. Kadınlardan çekininiz. Dikkat ediniz! Bir kimsenin, insanlardan korkması, hakkı bildiği zaman onun hakkı söylemesine mâni olmasın.”
Resûlullah etrâfta güneşin kırmızılığı kalmayıncaya kadar konuşmalarına devam ettikten sonra, “Dünyânızdan, şu gününüzden kalan azıcık zaman kadar bir müddet kaldı” buyurdular.
Ebû Hüreyre hazretlerinin rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte, Peygamber efendimiz buyurdu ki: “İlimlerden gizli gibi tutulan bazıları vardır ki, onları ancak ârif-i billâh olanlar anlar. Bu ilimden bahsettikleri vakit, onları ancak kendini beğenen birtakım insanlar yalanlar. Sakın, Allahü teâlânın kendi fadlından ilim verdiği âlimleri tahkir etmeyin! Çünkü azîz ve celîl olan Allahü teâlâ, onlara o ilmi verirken tahkir etmedi.”

Toplam Görüntülenme: 183

Yayın tarihi: Salı, 20 Nisan 2021

Bunları okudunuz mu?