Gazabını yenen kimse cennetle müjdelendi

Bekâ bin Mahled hazretleri Endülüs'te yetişen velîlerdendir. Zamânın âlimlerinden ilim tahsîl etti. Tasavvuf, hadîs ve tefsîr ilimlerinde söz sâhibi oldu. 986 (H.376)’da vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Gazabını yenene Cennet müjdelendi. Allah rızası için kâzım olan kimse, karşısındakini affedip, ona karşılık yapmaz ise, Allahü teâlâ onu çok sever. Cennetin, bunlar için hazırlanmış olduğunu bildirmiştir. Hadis-i şerifte, (Bir kimse, Allahü teâlânın rızası için gazabını defederse, Allah da, ondan azâbını def'eder) buyuruldu. Hadis-i şerifte, (Bir Müslümanda üç şey bulunursa Allahü teâlâ onu muhâfaza ve himâye eder, onu sever, merhamet eder. Nîmete Şükretmek, zâlimi affetmek, gazaba gelince, gadabını yenmek) buyuruldu. Nîmete Şükretmek, onu İslâmiyete uygun olarak kullanmak demektir. Hadis-i şerifte, (Gazaba gelen bir kimse, dilediğini yapmaya kâdir olduğu hâlde, yumuşak davranırsa, Allahü teâlâ, onun kalbini, emniyet ve îman ile doldurur) ve (Bir kimse gazabını örterse, Allahü teâlâ onun ayıplarını, kabahatlarını örter) buyuruldu. Hadis-i şerifte, (Yâ Rabbî! Bana ilim ver, hilm ile ziynetlendir, takvâ ihsân eyle! Âfiyet ile beni güzelleştir) buyuruldu. Abdullah ibni Abbâs’a “radıyallahü anhüma” bir kimse sövdü. Buna karşılık olarak, bir ihtiyacın varsa, sana yardım edeyim, buyurdu. Adamcağız başını öne eğerek ve utanarak özür diledi. Hazret-i Hüseyin’in “radıyallahü anh” oğlu Zeynel Âbidîn Ali’ye bir kimse sövdü. Elbisesini çıkarıp ona hediye eyledi...

Îsâ aleyhisselâm, Yahudilerin yanından geçerken, kendisine çok kötü şeyler söylediler. Onlara iyi ve tatlı cevaplar verdi. Onlar, sana kötülük yapıyor, sen onlara iyi söyliyorsun dediklerinde, (Herkes, başkasına, yanında bulunandan verir) buyurdu. Halîm, selîm kimse, dâimâ neşeli, rahat olur. Kendisini herkes medheder. Hadis-i şerifte, (Gazap, şeytanın vesvesesinden hâsıl olur. Şeytan, ateşten yaratılmıştır. Ateş, su ile söndürülür. Gazaba gelince, abdest alınız!)  buyuruldu. Bunun için, gazaba gelince, E'ûzü besmele ve iki kul e'ûzüyü okumalıdır. İnsan, gazaba gelince, aklı örtülür. İslâmiyetin dışına çıkar. Gazaba gelen kimse, ayakta ise oturmalıdır. Hadis-i şerifte, (Gazaba gelen kimse, ayakta ise otursun. Gazabı devam ederse, yan yatsın!) buyuruldu. Ayakta olanın intikam alması kolaydır. Oturunca, azalır. Yatınca, daha azalır.

Toplam Görüntülenme: 119

Yayın tarihi: Salı, 08 Ağustos 2023

Bunları okudunuz mu?