Günahınız çok olup göklere ulaşsa da

İsmâil Âsım Efendi Yetmişdördüncü Osmanlı Şeyhülislâmıdır. İstanbul’da doğdu. Zamanın âlimleriden aklî ve naklî ilimleri tahsîl edip müderrislik diploması aldı. Birçok medresede müderrislik ve kadılıklarda bulundu. Sonra Anadolu, daha sonra da Rumeli Kadıaskerliğine getirildi. Nihayet Şeyhülislâmlığa tayin edildi. Bu vazîfede iken 1173 (m. 1760) senesinde İstanbul’da vefât etti. Buyurdu ki:

Sual: İtikadı düzgün Müslümanlar, Cehenneme hiç girmez diyorlar doğru mudur? Cevap: Evet doğrudur. Cehenneme hiç girmez demek, girse de azap görmez demektir. Çünkü bütün insanlar, Peygamberler de Cehenneme girecek. Müminin nuru, narı [ateşi] söndürecektir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: (Ümmetime Cehennemin sıcaklığı, hamam sıcağı gibi olacaktır.) Dünyadan imanla yani Müslüman olarak ayrılan herkes Cennete gidecektir. Allah’ın rahmeti gazabını aştı. Âyet-i kerimelerde buyuruyor ki: (Ey günahta haddi aşanlar, Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah, bütün günahları affeder. Affı, merhameti çoktur.) [Zümer 53] (Kötülük eden, nefsine zulmeden, af dilerse, Allah’ı çok affedici, çok merhametli bulur.) [Nisa 110] (Allah şirk hariç, bütün günahları, istediği kimselerden affeder.) [Nisa 48] Hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki: (Günahınız çok olup göklere ulaşsa, tövbe edince, Allah affeder.) [İbni Mace, Tirmizi] (Allahü teâlâ buyurdu ki: "Ey kulum, af dilersen, günahlarının çokluğuna bakmadan affederim. Günahların bulutlara kadar yükselse de affederim. Yer dolusu günahla gelsen, yer dolusu mağfiretle karşılarım. Yeter ki iman ile gel.") [Tirmizi] (Allahü teâlâ, günah işleyip pişman olanı, istiğfar etmeden önce affeder.) [Taberani] (İşlediği günahı, Allah’ın bildiğine inanan, tövbe etmese bile, Allah onu affeder.) [Taberani] (Kâfir, Allah’ın rahmetinin çokluğunu bilseydi, Cennetten ümit kesmezdi.) [Buhari, Müslim] (Melekler, Allah’ı ananlarla karşılaşır. Allahü teâlâ meleklere, “Şahit olun, bunları affettim” buyurur. Melekler, “İçlerinde başka bir iş için gelen günahkâr biri var. Onu da mı affettin?) derler. Allahü teala, "Evet onu da affettim. İyilerle beraber olan kötü olmaz” buyurur.) [Buhari, Müslim] (Ömründe bir defa Allah’ı anan veya Ondan korkan Cehennemden çıkar.) [Tirmizi] (Cebrail “mümin olarak ölen herkes Cennete girer” dedi. "Zina ve hırsızlık eden de Cennete girer mi?" dedim. “Evet” dedi. Üç defa sordum. "Evet şarap içse de Cennete girer" dedi.) [Tirmizi]

Toplam Görüntülenme: 178

Yayın tarihi: Cumartesi, 10 Eylül 2022

Bunları okudunuz mu?