Güzel huylu olmak ne demektir?

ahyâ bin Ebî Kesîr Yemâmî hazretleri Tâbiînin hadis âlimlerindendir. 55 (m. 674)’de Basra’da doğdu. Tahsil için on yıl Medine’de kaldı. Eshab-ı kiramdan sadece Enes bin Mâlik’i “radıyallahü anh” gördü. Tabiinden birçok zattan hadis rivayet etti. 129 (m. 747)’de vefat etti. Şöyle nakleder:

Resûlullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) "Çok kimsenin Cennete girmesine sebep olan şey nedir?" denildiğinde, (Takvâ, yâni haramlardan sakınmak ve güzel huylu olmaktır) buyurdu. "Çok kimsenin Cehenneme girmesine sebep olan şey nedir?" denildiğinde, (Dili ve fercidir. Yâni tenâsül uzvudur) buyurdu. Bir kimse, Resûlullahın karşısına gelip, "Allahü teâlânın çok sevdiği amel nedir?" deyince, (Güzel huylu olmaktır) buyurdu. Sağ tarafından gelip, tekrar sorunca, (Güzel huylu olmaktır) buyurdu. Sol tarafından gelip sorunca, yine (Güzel huylu olmaktır) buyurdu. Sonra, dolaşıp arkadan sorunca, Resûlullah, mübârek yüzünü buna çevirerek, (Niçin anlamıyorsun? Güzel huy, elden geldiği kadar kızmamak demektir) buyurdu. Diğer hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Müminlerden îmanı kâmil [tamam] olanı, huyu güzel ve zevcesine karşı yumuşak olandır.) (Bir kul, güzel ahlâkı sebebi ile âhırette yüksek derecelere kavuşur ve ibâdetlerine kat kat fazla sevap verilir. Kötü huy, insanı Cehennemin derin tabakalarına sürükler.) (İbâdetlerin en kolayı ve en hafîfi, az konuşmak ve güzel huylu olmaktır.) (Haklı olduğu hâlde dahî, münâkaşa etmeyen kimseye, Cennetin kenârında bir köşk verilecektir. Latîfe [şaka] olarak dahî, yalan söylemeyene, Cennetin ortasında bir köşk verilecektir. Güzel huylu olana, Cennetin en yüksek yerinde bir köşk verilecektir.) Hadis-i kudsîde buyuruldu ki: (Bütün dinler içinde, bu dîni seçtim. Bu din, cömertlik ile ve güzel huy ile tamam olur. Bu dîni, her gün, bu ikisi ile tamamlayınız!) (Güzel huy, ılık suyun buzu erittiği gibi, günahları eritir. Kötü huy, sirkenin balı bozduğu gibi, ibâdetleri bozar.) (Allahü teâlâ refîktir. Her işinde yumuşak huylu olanı sever.) (Allahü teâlâ yumuşak huyu sever, böyle kimseye hep yardım eder. Aksine, sert kimseye yardım etmez.) (Cehenneme girmeyecek olan, Cehennem ateşinin yakmayacağı kimse, yumuşak huylu olan ve herkese kolaylık gösterendir.) (Allahü teâlâ, acele etmeyeni sever. Acele şeytandandır. Allahü teâlâ, hilmi, yâni yumuşak huyu sever.) (Hilm sahibi kimse, gündüzleri oruç tutan, geceleri namaz kılan kimsenin derecesine kavuşacaktır.)

Toplam Görüntülenme: 260

Yayın tarihi: Cuma, 24 Aralık 2021

Bunları okudunuz mu?