Hanefî'de abdestin sünnetleri

Şemseddîn Muhammed Timurtâşî hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. Gazze’de doğdu. Aslen Hârizm’in Timurtaş köyündendir. Gazze’de ve Kahire’de tahsiline devam etti. Kahire kadısı olan Kınalızâde Ali Efendi’den ders okudu. Daha sonra memleketine döndü ve talebe yetiştirdi. 1006 (m. 1598)’de vefat etti. “Tenvîrü’l-ebsâr ve câmiu’l-bihâr” isimli eserinde şöyle buyuruyor:

Hanefî mezhebinde abdestin sünnetleri şunlardır: Abdeste başlarken, Besmele çekmek. Elleri, bilekleri ile beraber, üç kere yıkamak. Ağzı, ayrı ayrı su ile, üç kerre yıkamak. Buna (mazmaza) denir. Burnu, ayrı ayrı su ile, üç kerre yıkamak. Buna (istinşâk) denir. Kaşların, sakalın, bıyığın altındaki görünmeyen deriyi ıslatmak. Yüzünü yıkarken, iki kaşın altını ıslatmak. Sakalın sarkan kısmını mesh etmek. Sakalın, sarkan kısmının içine, sağ elin yaş parmaklarını, tarak gibi sokmak [tahlîl etmek]. Dişleri, bir şey ile oğmak, temizlemek. Başın her tarafını, bir kere mesh etmek. İki kulağı, bir kerre mesh etmek. Enseyi, üçer bitişik parmaklarla, bir kere mesh etmek. Son üçünü birlikte yapmak için, iki el ıslatılıp, üç bitişik ince parmak birbirine yapıştırılıp, iç tarafları, başın önünde saçların başlangıcına konur. Baş ve şehâdet parmakları ve avuç içleri havada olup, başa dokunmaz. İki el, arkaya doğru çekilerek, üçer parmak, başı mesh eder. Eller, arkadaki saç kenârına gidince, üçer parmak, baştan ayrılıp, iki elin avuç içleri, kafanın yan tarafındaki saçlar üzerine yapıştırılıp, arkadan öne çekilerek, başın yan tarafları mesh edilir. Sonra şehâdet parmakları kulakların iç tarafına ve baş parmakların iç yüzü, kulak arkasına konup, kulaklar yukarıdan aşağı mesh edilir. Sonra, diğer üç parmakların dış yüzleri enseye konup, ensenin ortasından, iki tarafına doğru çekilerek mesh edilir. El ve ayak parmaklarının arasını tahlîl etmek. Ayak parmaklarını tahlîl için, sol elin küçük parmağı sağ ayağın küçük parmağından ve sonra, sol ayağın büyük parmağından başlayarak, ayak parmakları arasına, sıra ile, alt taraftan sokulur. Yıkanacak yerleri, üç kerre yıkamak. Her birinde, uzvun her yeri ıslanmalıdır. Yüzü yıkayacağı zaman, kalb ile niyet etmek. Tertip, sıra ile iki eli, ağzı, burnu, yüzü, kolları, başı, kulakları, enseyi ve ayakları yıkamak ve mesh etmek. Delk, yıkanan yerleri ovmak. Müvâlât, her uzvu, birbiri arkasından yıkayıp ara vermemek.

Toplam Görüntülenme: 119

Yayın tarihi: Çarşamba, 01 Aralık 2021

Bunları okudunuz mu?