Hilm bana insanlardan daha çok yardımcıdır

Muhammed Demirtaşî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Ömer Rûşenî hazretlerinin talebelerinden ve İmâm-ı Şarânî hazretlerinin de hocalarındandır. Mısır’da Hüseyniyye beldesinde 929 (m. 1522) senesinde vefât etti. Bu mübarek zat buyurdu ki:

“Bizim bulunduğumuz yerde kadınlardan, yiyecek ve içeceklerden konuşmayınız. Çünkü, en kızdığım kimse, avret yerlerinden, karnından ve midesinden bana anlatandır.” “Kişinin, sevdiği yemeği terk edebilmesi, ağırbaşlılık ve şahsiyet yüksekliğindendir.” "Ahnef bin Kays’a 'hilm’in ne olduğunu sordular. Cevap olarak (Alçak gönüllü ve sabırlı olmaktır) buyurdu." “İnsan hilminden dolayı kendisini beğenir. Ben de içimden aynı şeyleri hissederim. Ancak, ben sabırlıyım.” “Hilm (yumuşaklık) bana insanlardan daha çok yardımcıdır.” “İdrar yolundan akıp gelen insan, nasıl kibirli olur, şaşıyorum!” “Aranızdaki düşük ve bayağı kimselere ikram ediniz, onlara hediyede bulununuz. Çünkü onlar, sizi dünyâda ve âhirette, utanacak duruma düşmekten ve ateşten alıkoymaktadırlar. İnsan, utanılacak ve ateşe düşmeye sebep olan şeyleri onlarda görerek, bunlardan kendisini korur.” “Bir sıkıntımı ve başıma gelen bir musîbeti, gözleri görmeyen âmâ birisine şikâyet ettim. Bu durumu ona sitem ettim. Bunun üzerine beni üç defa susturdu. Dedi ki: Başına gelen musîbeti hiçbir kula şikâyet etme. Çünkü şikâyet ettiğin kişi, bunu söylemekle kendisini üzeceğin bir dost veya kendisini sevindireceğin bir düşmanın olabilir.” “Aslında ben halîm değilim. Fakat halîm olmaya çalışıyorum.” Ona, "sen artık çok yaşlandın. Oruç seni çok zayıf düşürür" denildiğinde, “Ben onu uzun bir musîbet için hazırlıyorum” buyurmuştur. “Allahım! Eğer beni bağışlarsan, sen buna zaten lâyıksın. Eğer azâb edersen ben de buna zaten lâyıkım.” Ona "Sen çok yavaşsın" denildi. Buyurdu ki: “Fakat üç şeyde acele ediyorum. Namaz vakti geldiğinde, hemen vaktinde kılarım. Cenâzem var ise, zamanında defnederim. Kızımı dengi isteyince, onunla evlendiririm.” “Kardeşlik çok ince bir şeydir. Onu korumazsan zarar gelebilir. Dâima kızgınlığın zamanında kendine sahib olarak onu koru ki, sana haksızlık eden gelip, senden özür dilesin. Olan ile yetin. Fazlasını arama. Arkadaşının kusuruna bakma.” “Şu üç husûsa tahammül etmek, kardeşlik haklarındandır. Kızdığında, azarlandığında, dil sürçmelerinde.”

Toplam Görüntülenme: 208

Yayın tarihi: Cuma, 23 Eylül 2022

Bunları okudunuz mu?