İstişâre eden pişman olmaz

Ebü'l-Fadl Abbâs Nişâbûrî hazretleri hadîs âlimidir. Zünnûn-i Mısrî ve Bâyezîd-i Bistâmî ile sohbet etti. Evliyânın meşhûrlarından Ahmed bin Ebi'l-Havârî hazretlerinden hadîs-i şerîf okudu. 900 (H. 288) senesinde vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

“Allaha en sevimli amel, Müslümanı sevindirmektir, ister onun gamını gider, ister onun borcunu öde, ister onun karnını doyur (açlığını gider).” “Allahü teâlâ bir kulunu nimetlendirirse, o nimetinin eserini kulunun üzerinde görmek ister.” “İstişâre eden pişman olmaz. İstihâre eden zarar etmez.” “Kendisine yumuşaklık verilen kimseye, dünyâ ve âhıret iyilikleri verilmiştir.” “Allahü teâlâ, kendisine gerçek mânâda bağlanıp ibâdet eden kulunun bütün ihtiyâçlarının sebeblerini yaratır, onu beklemediği yönden rızıklandırır. Kim de kendini tamamen dünyâya kaptırırsa, onu dünyâya kul eder.” “Azâbını, kudret ve azametini düşünerek, Allahü teâlâyı zikrederken gözlerinden yaş dökülen kimseye, kıyâmet gününde azap edilmez.” “Eshâbıma sövmeyiniz. Kim Eshâbıma söğerse, Allahü teâlânın laneti onun üzerine olsun.” “Hilâli görünce oruca başlayınız. Hilâli görünce bayram yapınız. Eğer hava bulutlu olur da hilâli göremezseniz, otuza tamamlayınız.” “Sahur yemeğini yiyiniz. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır.” “Bir Müslümanın diktiği ağacın meyvesinden yenildiği zaman, bu onun için sadaka olur. Yine ağacından çalınan meyve de onun için sadaka olur. Vahşi hayvanların yediği de o kimse hesabına bir sadaka olur. Kuşların yediği de sadaka olur. O ağacın meyvesinden herkesin yediği; diken için sadaka olur.” “Hiçbir kadın uzak bir yere yanında zevci veyahut bir mahremi bulunmadıkça sefere çıkmasın.” Peygamber efendimize “Kimin kırâati daha güzeldir?” diye sorulunca, “Okuduğu zaman, Allahü teâlâdan korktuğunu gördüğün kimsenin kırâati” buyurdu. “Eğer âdemoğlunun, iki vadi dolusu altını olsaydı, yine üçüncüsünü isterdi. Âdemoğlunun karnını topraktan başkası doyuramaz.” “Allahü teâlâ, tövbe edenlerin tövbesini kabûl eder.” Hocası Ahmed bin Ebi'l-Havârî'den nakleder: "Dünyâyı tanıyan ondan vazgeçer, âhireti tanıyan ona sarılır, Allahü teâlâyı tanıyan da O'nun rızâsına kavuşmak için çalışır." "Ârif olana, devamlı olarak Rabbinin emirlerine itâattan başka bir hâl yakışmaz."

Toplam Görüntülenme: 95

Yayın tarihi: Cumartesi, 15 Ocak 2022

Bunları okudunuz mu?