Kıyamette ilk sual namazdan olacaktır

Abdürrahîm Ebnâsî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 829 (m. 1426) yılında Kahire’de doğdu. 891 (m. 1486)’da vefat etti. Zamanındaki pek çok âlimden rivayette bulundu. Onlardan ilim aldı. Bir dersinde buyurdu ki:

Namazın önemi çok büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir. [Taberani] Kıyamette kulun ilk sorguya çekileceği ibadet, namazdır. Namazı düzgün ise, diğer amelleri kabul edilir. Namazı düzgün değilse, hiçbir ameli kabul edilmez. [Taberani] Namazı doğru kılanın, ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi günahları dökülür. [İ. Ahmed] Müslümanlara imandan sonra farz olan ilk şey, beş vakit namazdır. Çünkü, namaz dinin direği ve ahiret amellerinin başıdır. Bunun için Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem “Her şeyin bir direği vardır: dinin direği de namazdır. Her şeyin bir yıkıcısı vardır: dinin yıkıcısı da namazı terk etmektir” ve “Kıyamet günü kulun amelinden ilk suali namazdandır. Namaz sualinden kurtulursa, kurtulmuştur. Kurtulamazsa, zarar, ziyan ve büyük tehlikededir. Namazında bir eksiklik olursa, Allahü teala buyurur ki, bakın kulumun nafilesi var mı? Böylece farzlarındaki kusur ve eksiklikler nafilelerle giderilir. Sonra diğer amelleri de böyle olur” buyurdu. Bunun için Peygamber efendimiz “Amelleriniz tartılmadan önce, siz tartınız. Hesaba çekilmeden önce, kendinizi hesaba çekiniz” buyurdu. Bunun manası şöyledir: “Amellerinizi şeriat terazisi ile tartınız. Dinimize uygun iseler, Cennet size vacip olur. Dinimize uymazsa, Cehennem size vaciptir. Bütün amellerinden önce namaza dikkat eyle. Kıldığın namaz, Allahü tealanın katında kabul edilen ahiret amellerinden sayılır mı, sayılmaz mı? Diğer amellerini de buna kıyas eyle. Nitekim Allahü teala, Ankebût sûresi kırk beşinci ayetinde mealen; “Sana vahyolunan Kur’ân-ı kerimi oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, insanı, fahşa ve münkerden uzaklaştırır” buyuruyor. Peygamber efendimiz bu ayet-i kerimenin izahında; “Namazın kendisini fahşa ve münkerden (yani günah ve kötülüklerden) menetmediği kimsenin namazı, Allahü tealadan uzaklığından ve Allahü tealanın ona düşman olmasından başka bir şeyini arttırmaz” buyurdu. Hasen-i Basri buyurdu: “Namaz kılıp, namazının kendisini günah ve kötülüklerden menetmediği kimsenin namazı, namaz değil, vebaldir.”

Toplam Görüntülenme: 203

Yayın tarihi: Pazar, 17 Temmuz 2022

Bunları okudunuz mu?