Kul namaza durduğunda Allah'ın huzurundadır

Ebû Saîd Binkesî hazretleri hadis hâfızıdır. Türkistan’da Taşkent’te doğdu. İlim tahsili için Filistin ve Bağdat’a giderek Askalânî, Mervezî, Sâgānî gibi âlimlerden hadis topladı. 335 (m. 946)’de vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Abdullah bin Ömer (radıyallahü anh) şöyle anlatır: Birisi Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) efendimizin huzuruna gelerek şöyle dedi: "Ya Resûlallah bana öyle bir amel bildir ki Allahü teala onunla bana ecir ihsan etsin” Resûlullah efendimiz "Sabah namazının iki rekat sünnetine devam et, zira bunda fazilet vardır." Yine Abdullah bin ömer radıyallahü anh demiştir ki: "Resulullah şöyle derken işittim: (Sabah namazından önceki iki rekat namazı bırakmayınız. Çünkü bu namazda rağbet ve iyilikler vardır) buyurdu." Aişe (radıyallahü anha) Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet etti: "Sabah namazının iki rekatı, dünya ve dünyadaki olan her şeyden daha hayırlıdır." Hazreti Enes’ten (radıyallahü anh) şöyle rivayet edilmiştir: Resûlullah Efendimiz şöyle buyurdu: "Ey oğulcuğum namazda iken sağa sola dönmekten sakın, çünkü namazda böyle dönmek tehlikelidir." Ebu Hureyre'den (radıyallahü anh) şöyle rivayet edilmiştir: Resûlullah Efendimiz şöyle buyurdu: "Kul namaza durduğunda o Rahman olan Allah'ın huzurundadır. Eğer sağa sola dönerse Allahü teala; Ey âdemoğlu, bana yönel! Ben yönelip döndüğün şeylerin hepsinden daha hayırlıyım, buyurur." Muaz bin Cebel'in (radıyallahü anh) Yemen'e gönderildiğinde Resûlullah efendimize "Ya Resulallah bana tavsiyede bulun" dediği, Resûlullah efendimizin de şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Dininde ihlâslı ol, az amel sana yeter." Abdullah bin Ebi Evfa (radıyallahü anh) Resûlullah Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Kimin Allah'a veya âdemoğlundan birisine bir haceti olursa, o kişi bir abdest alsın ve abdesti de güzelce alsın ve iki rekat namaz kılsın. Sonra Allah'a hamd ve senada bulunsun, Peygamber'e de salat getirsin ve sonunda da şöyle desin: (Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın Rabbini tesbih ederiz. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım Senden rahmetinin gereklerini, mağfiretinin azimetlerini, her türlü iyilikten ganimet, her türlü kötülükten de selamet isterim. Benim için bağışlamayacağın bir günah, gidermeyeceğin bir üzüntü, rızana uygun olan yerine getirmeyeceğin ber hacet bırakma! Ey merhamet edenlerin en merhametlisi.)"

Toplam Görüntülenme: 39

Yayın tarihi: Pazar, 17 Ekim 2021

Bunları okudunuz mu?