Kulumun bana olan zannının yanındayım

Mugire bin Abdurrahman Mahzûmî hazretleri Mâlikî fıkıh ve hadîs âlimidir. 124 (m. 742)’de Medine’de doğdu. Aralarında Mâlik bin Enes’in bulunduğu muhaddislerden hadis rivayet etti. Abbâsî Halifesi Hârûnürreşîd Medine kadılığını teklif etmişse de kendisi bunu kabul etmedi. 86 (m. 802)’de vefat etti. Naklettiği Hadis-i şeriflerden bazıları:

Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem), Hazreti Âişe’ye (radıyallahü anha) buyurdu ki: “Kabrin sıkıştırması ve Münker-Nekir’in suâli ânında hâlin nasıl olacak? Yâ Hümeyrâ! Kabrin sıkıştırması mümin için, annenin çocuğunun ayağını eliyle çekmesi gibidir. Münker ve Nekîrin sorusu da mümin için, ağrıdığı zaman göz için göz taşı gibidir.” Ebû Hüreyre (radıyallahü anh) rivâyet etti: Resûlullah buyurdu ki: “Muhakkak sizden biriniz Cennetin en alt tabakasında bulunsa bile, ona; 'Gönlünden geçeni temenni et' denir. O da boyuna temenni eder durur. Bunun üzerine ona; 'Kalbinden geçenlerin hepsini temenni ettin mi?' diye sorulur. 'Evet cevâbını verince, 'Muhakkak temenni ettiğin şeyler, bir misli fazlasıyla sana verilecek' denir.” Ümmü Enes (radıyallahü anha) şöyle rivayet eder: Resûlullah efendimize "Ya Resulallah bana tavsiyede bulun” dedim. Buyurdu ki: "Günahlardan hicret et (terk et), zira bu hicretin en faziletlisidir. Farzlara devem et, zira bu cihadın en faziletlisidir. Allah'ı zikri de çok yap, çünkü sen Allah'a çok zikirden daha sevimli bir şey getiremezsin. " Ebû Hüreyre (radıyallahü anh) rivâyet etti: Resûlullah buyurdu ki: "Allahü teala şöyle buyurur: Ben kulumun bana olan zannının yanındayım ve beni zikrettiğinde onun yanında olurum. Eğer beni kendi içinde anarsa ben de onu kendi içimde anarım. Eğer beni bir toplulukta anarsa ben de onu ondan daha hayırlı bir toplulukta anarım. Eğer bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Eğer bana bir kulaç yaklaşırsa ben ona iki kulaç yaklaşırım. Eğer bana yürüyerek gelirse ben de ona koşarak gelirim." Muaviye (radıyallahü anh) şöyle anlatır: Resûlullah efendimiz mescidde zikir halkasının yanına çıktı ve "Sizi buraya hangi şey oturttu?" diye sordu. Onlar da "Allah'ı zikretmek, bizi İslam'a eriştirip bununla bize bağışta bulunduğu şeylere hamdetmek için oturduk" dediler. Buyurdu ki: "Allah için söyleyin, sizi ancak bu mu oturttu?" Onlar "Vallahi bizi ancak bu oturttu" dediler. Buyurdu ki: "Ben sizi itham ettiğim için yemin ettirmedim. Ancak şu var ki bana Cebrail geldi ve Allahü tealanın sizinle meleklere iftihar edip övündüğünü bildirdi."

Toplam Görüntülenme: 332

Yayın tarihi: Çarşamba, 30 Haziran 2021

Bunları okudunuz mu?