MİMAR SİNAN VE SÜLEYMANİYE CAMİİ

Mimarimizin dev üstadı Sinan tarafından İstanbul’un yedi tepesinden birinde inşa edilen Süleymaniye Camiinin temel atma törenine devrin padişahı Kanuni Sultan Süleyman ile birlikte bütün devlet erkanı gelmişti. Bu muhteşem mabede ilk taşı da Şeyhülislam Ebus Suud Efendi koymuştu.“Bir vakt-i şerif ve bir saat-i saîd-ü latifde ol camî-i münîfe temel uruldu” diyerek işe başlayan Mimar Koca Sinan, bu büyük eseri yedi yılda tamamladı.

Fakat caminin inşaatına bir türlü başlanamıyordu. Aradan yedi yıl geçti. Mimar Sinan ’ın düşmanları tarafından dedikodular yayılmaya başlandı. Halbuki bu yüce mimar, temelle rin iyice zemine oturması için uzun bir süre beklenmesi gerektiğini düşünüyor ve bu yüzden de inşaata başlamakta acele etmiyordu. Dedikoducular, Sinan’ın bu işi başaramayacağını anladığını ve İstanbul’dan kaçmaya hazırlandığını iddia ediyorlardı. Bu sözler Padişahın kulağına kadar gitti. Bundan sonrasını Koca Sinan’dan dinleyelim:“Benim o söylentilerden haberim yok iken, bu sözler Padişahın kulağına gitmiş. Bir gün ben caminin projeleriyle meşgul iken inşaata geldiler ve: “Temel atılalı seneler geçti, sen hâlâ lüzumsuz işlerle meşgulsün. Şimdi bana söyle, bu bina ne zaman bitecek? Yoksa sen bilirsin!” diye bağırdılar. Padişahın böyle hiddetle sormasından ne diyeceğimi şaşırdım ve birdenbire: “Saâdetlû Padişahımın devletinde iki ayda tamam olur” deyiverdim. Tekrar sual eylediklerin de ağalar dahî: “Mimar Ağa, Saâdetlû Padişah ne buyurdular işitir misin? Bu bina kapusu kapaya ne zaman tamam olur?” dediler. Ben dahî tekrar: “İki ay tamam olunca bu bina da tamam olur” dedim. Padişah orada hazır bulunan ağaları şahid tutup: “Mimar! Hele iki ay son ra tamam olmazsa senünle söyleşiriz!” diyerek sarây-ı hümayunları na revan oldular. Saraya vardıklarında hazinedarbaşı ve ağalara buyurmuşlar ki: “Mimar aklını oynattı. Hiç iki ayda bir nice yıllık iş yapılabilir mi? Herif, başının korkusundan aklını al dırdı. Çağırıp siz de sual ediniz, görün ne cevap verir. Eğer halt-ı kelam ederse bina ahvali müşkil olur.” Biraz sonra bazı adamlar gelip beni saraya çağırdılar. Alelacele gittim. Yine ağalar, binanın ne zaman tamam olacağını sorduklarında: “Padişah hazretlerine iki ayda tamam olur diye cevap verdim, şahid tuttular. İnşaallahü Teâlâ iki ayda tamam ederiz.” Dedim.Koca Sinan, Allah’ın inayetiyle temelden itibaren o koca camiyi iki ayda bitirmeye mu vaffak oldu. Açılışta yine Padişah ve Ebussuud Efendi bulundular. Kanuni, camiye hayranlık la bakarken, iki ayda böyle bir eserin nasıl tamamlandığına akıl erdiremiyordu. Sıra camiyi kimin açacağı meselesine gelmişti. Anahtarı Padişaha verdiklerinde, o da Mimar Sinan’a uzattı ve: “Bu bina eylediğin beytullahı sıdk-u safa ve dua ile yine sen açman evlâdır” dedi. O da “Yâ Fettah” diyerek Süleymaniye camiinin kapısını açtı.

Toplam Görüntülenme: 2183

Yayın tarihi: Salı, 09 Aralık 2003

Bunları okudunuz mu?