Peygambere itaat Allah'a itaattir

Ebû Kureyş Kuhistânî hazretleri hadis hafızı, yani yüz binden fazla hadis-i şerifi ravileriyle birlikte ezbere bilen âlimlerdendir. 220 (835)’de İran’da Kuhistan'da doğdu. Tahsilini Rey, Küfe, Basra, Hicaz ve Vâsıt’ta zamanın büyük hadis âlimlerin­den yaptı. Bir süre Bağdat'ta ders verdi. Daha sonra Kuhistan'a yerleşerek burada ha­dis okutmaya devam etti. 313 (m. 925)’de orada vefat etti. Şöyle nakletmiştir:

Bir gün Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) efendimize Cebrâil aleyhisselâm gelmişti. Eshâb-ı kirâma, îmânı ve İslâmı daha iyi öğretmek için “İslâm nedir?” diye suâl etti. Peygamber efendimiz de; “İslâm; Allahtan başka ilâh olmadığına, Muhammed’in Allahın elçisi olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, farz olan zekâtı vermen, ramazan orucunu tutman ve gidip ziyâret etmeye gücün yettiğinde Beyt-i şerîfi ziyâret etmendir” buyurdular, “Îmân nedir?” suâline de; “Allaha, Allahın meleklerine, kitaplarına, Peygamberlerine, öldükten sonra tekrar dirilmeye, âhiret gününe, hayrın ve şerrin Allahın takdîri ile, dilemesi ile olduklarına îmân etmektir” buyurdular.
Peygamber efendimiz “Bana kim itaat ederse, Allaha itaat etmiş olur. Kim bana isyan ederse, Allaha isyan etmiş olur. Benim emrime itaat eden, bana itaat etmiş, emirlerime isyan eden de bana isyan etmiş olur” buyurdular. Yine buyurdular ki: “Bana itaat eden ve benim getirdiklerime uyan kimsenin hâli ile, bana isyan eden ve benim getirdiklerimi yalanlayan kimsenin hâli, şu adamın hâline benzer ki, (o adam) bir ev yaptırmış, (insanlara mükemmel bir ziyâfet vermek için) güzel, çeşitli yemekler hazırlamış, insanları yemeğe davet etmek için birini vazîfelendirmiştir. Davete icabet eden kimse, eve giren ve hazırlanan yemeklerden istediği kadar yer. Fakat davete icabet etmeyen ise, eve giremez ve hazırlanan yemeklerden yiyemez. Ev (Resûlullahın davetine icabet eden müttekiler için hazırlanan) Cennettir. (Allaha ve O’nun nimetleri ile dolu olan Cennete) davet eden ise, Muhammed aleyhisselâmdır. Kim ki Muhammed aleyhisselâma itaat ederse, Allaha itaat etmiş olur. Kim ki Muhammed aleyhisselâma isyan ederse, Allaha isyan etmiş olur. Muhammed aleyhisselâm, kendisini tasdik eden müminler ve kendisini yalanlayan kâfirler olmak üzere insanların arasını ayırt edicidir.”

Toplam Görüntülenme: 100

Yayın tarihi: Salı, 25 Mayıs 2021

Bunları okudunuz mu?