Son sözü 'Lâ ilahe illallah' olan, Cennete girer

İbn-i Taber Mervezî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. Merv’de doğdu. Bağdâd’a gelip orada Ebü’l-Hasen el-Kerhî’den ilim öğrendi. Sonra Nişâbûr’a döndü. Orada Kâdı’l-kudât (Baş Kâdı, mahkeme reîsi) oldu. Hadîs ilminde hafız olup yüz bin hadîs-i şerîfi rivâyet edenlerle birlikte ezbere bilirdi. 376 (m. 986) yılında Buhârâ’da vefât etti. Rivayet ettiği bazı hadis-i şerifler:

Ebû Talha’nın (radıyallahü anh) rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte; “Köpek ve canlı resmi bulunan eve melekler girmez” buyuruldu. Ebü’l Melîh el-Hüzelî babasından, o da Peygamber efendimizden “sallallahü aleyhi ve sellem” rivâyet ediyor: “Temiz olmayarak kılınan namazı ve cimrice verilen sadakayı Allahü teâlâ kabûl etmez.”

“Sizden biri, kendi nefsi için istediğini, Müslüman kardeşi için de istemezse, îmân etmiş olmaz.”

Katâde (radıyallahü anh) Peygamberimizin şöyle buyurduğunu işitmiştir: “İnsanoğlu ihtiyârlayınca mala ve uzun ömre hırsı artar.”

İbn-i Abbâs (radıyallahü anh) rivâyet ediyor: Peygamberimiz “Cennete baktım, ehlinin çoğu fakîrlerdir. Cehenneme baktım, ehlinin çoğu kadınlardır” buyurdu.

Resûlullah buyurdu ki: “Kim yatsı namazını cemâatle kılarsa, sanki gecenin yarısını ibâdetle geçirmiş gibi olur. Kim de sabah namazını cemâatle kılarsa, bütün geceyi ibâdetle geçirmiş olur.”

"Münâfıklara en ağır gelen namaz, yatsı ve sabah namazıdır.”

“Namazı ilk vaktinde kılmanın, namazı son vaktinde kılmaya üstünlüğü, âhıretin dünyâya üstünlüğü gibidir.”

“Namazın ilk vakti Allahü teâlânın rızâsı, son vakti ise affıdır.”

“Cemâatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan yirmi yedi derece daha üstündür.”

“Benim bu mescidimde kılınan namaz, başka mescidde kılınan bin namazdan daha faziletlidir. Mescid-i haram bundan müstesnadır. Mescid-i haramda kılınan bir namaz, bunda (benim mescidimde) kılınan yüz namazdan daha faziletlidir.”

“(Kudüs’te) Beyt-i Makdis mescidinde kılınan bir namaz, başka mescidde kılınan beş yüz namazdan daha faziletlidir.”

“Allahü teâlânın rızâsı için bir mescid yapan kimseye, Allahü teâlâ Cennette bir ev yaptırır.”

“Kimin son sözü Lâ ilahe illallah olursa, Cennete girer.”

“Cennetin Reyyân isminde bir kapısı vardır. Buradan ancak oruç tutanlar girecektir.”

“Bir kimse, ramazan ayında oruç tutmayı farz bilir, vazîfe bilir ve orucun sevâbını Allahü teâlâdan beklerse, geçmiş günahları affolur.”

Toplam Görüntülenme: 155

Yayın tarihi: Çarşamba, 22 Şubat 2023

Bunları okudunuz mu?