Sözünüz zikir, sükûtunuz fikir, bakışınız ibret olsun

Mehmed Behrullah Efendi Anadolu'da yetişen evliyâlardandır. Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Eksel (Koçak) köyündendir. İlk tahsîlini Tokat'ta yaptı.

İstanbul'a giderek, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin halîfesi olan Abdullah-ı Mekkî hazretlerinin halîfelerinden Yanyalı İsmet Efendi'ye intisab etti, otuz sene hizmet ve sohbetinde bulunarak Nakşibendî-Hâlidî icazeti aldı ve memleketine gönderildi. 

Köyüne döndüğünün ilk zamanlarında kimse onu anlamadı ve tanımadı. Bu sırada Sivas'tan ziyâretine gelen Memduh Paşa, kimsenin onun ilmine değer vermediğini anlayınca köylülere "Siz bu zâtın kıymetini bilmez iseniz elinizden çıkar" dedi. Bunun üzerine insanlar ondan ilim öğrenmeye koştular.Behrullah Efendi tütün kullanırdı.Sohbetine gelen Ahmed isimli zât, onun tütün kullandığını görünce, kalbinden; "Keşke sigara içmeseydi" diye geçirdi. Behrullah Efendi ona doğru dönerek; "Ahmed Efendi siz sigara kullanmıyorsunuz değil mi?" diye sordu. O da; "Kullanmıyorum efendim" dedi. O kişi yine kalbinden; "Firavunun bahçesinde yetişen tütünü ne diye içiyor" diye geçirir geçirmez; "Firavunun bahçesinde tütünün yetiştiğini sen ne biliyorsun? Firavunun bahçıvanı mı idin?" deyince, o zât tövbe ederek sâdık talebesi olmakla şereflendi.

Talebelerine buyururdu ki: "Biz kuşlar kadar bile olamıyoruz. Onlar Allahü teâlâyı devamlı zikrediyorlar. Biz ise yatıyor ve gafletteyiz.""Dînin emir ve yasaklarını bilmezseniz, bu yolda hiç mesâfe katedemezsiniz."“Dünyâda üç çeşit insan vardır 1. Her zaman dünyâyı sevip ona tapanlar. 2. Dünyâyı kendilerine düşman bilip onu terk edenler. 3. Dünyâyı ne dost, ne de düşman bilmeyip, orta yol tutanlar. Bunlar, diğer iki sınıftan daha iyidirler.”“İbâdetlerin en değerlisi, gizliliğine en çok riâyet edilendir.”“İnsanların başına gelen musîbetler, ya malından ya şöhretindendir. Bunların hâricinde insana zarar gelmez.”“Müslümanda ümid ve korku aynı olmalıdır. Eğer tartılırsa eşit gelmelidir.”“Dilim bir yırtıcı hayvandır ki, onu bırakırsam beni hemen helak eder.”Îsâ aleyhisselâma sordular: “Ey Allah’ın Peygamberi bize neyi tavsiye edersiniz?” Îsâ aleyhisselâm da “Sözünüz zikir, sükûtunuz fikir, bakışınız ibret olsun” buyurdu...Behrullah Efendi 1915 (H.1334) senesinde Eksel köyünde vefât etti.

Toplam Görüntülenme: 190

Yayın tarihi: Çarşamba, 02 Kasım 2022

Bunları okudunuz mu?