Yanlış fetva veren, hainlik etmiş olur

Yahya bin Ebü'l-Hayr İmrânî hazretleri Şâfiî fıkıh âlimidir. 489'da (m. 1096) Yemen’deki Cened'de doğdu. Buradaki meşhur âlimlerden tahsil gördü; Yemen'in önde gelen Şafiî imamlarından biri oldu. Kendisinden de birçok âlim ders aldı. 558'de (m. 1163) Cened'de vefat etti. Buyurdu ki:

Dinî konularda bilmeden konuşmanın vebali çok büyüktür. Meşhur bir harama helal veya meşhur bir helale haram diyen küfre girer. Müctehid olmayan kimsenin, Kur'ân-ı kerimden ve hadis-i şeriflerden anladığına göre fetva vermesi caiz değildir. Çünkü âyet ve hadislerden dört mezhebin müctehidleri, farklı hükümler çıkarmıştır. Onun için herkes, kendi mezhebine uymalı, kendi mezhebindeki âlimlerin verdiği fetvalarla amel etmelidir! Bilmeden, kitaba bakmadan, "caizdir", "caiz değildir" gibi konuşmaktan çok sakınmalıdır! Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
(Fetva vermeye en cüretli olanınız, Ateşe [girmeye] en cüretli olanınızdır.)
Haramdan korkmayan, günah işlemeye cesaret eden cahildir. Nitekim, (cahil, cüretkâr olur) buyuruldu. Yani, (cahil, günah işlemekten korkmaz) demektir. Fetva vermenin mesuliyeti çok büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Bilmeden fetva verene, yer ve gökteki melekler lanet eder.)
(Cehennem zebanileri, günah işleyen hafızlara, puta tapanlardan daha çok azap yapar. Çünkü bilerek yapılan günah, bilmeyerek yapılan günahtan daha kötüdür.)
(Ümmetim, kötü âlimler, cahil abidler yüzünden helak olur. Kötülerin en kötüsü kötü âlimlerdir. İyilerin en iyisi de iyi âlimlerdir.)
(Ümmetim, kötü din adamlarından çok zarar görecektir.)
(Sizin için Deccal'den daha çok, sapık imamlardan korkuyorum!)
Kendine sual sorulan, bilmiyorsa, "bilmiyorum, kitaplara bakayım, bulursam söylerim" demeli! Bilmiyorum demek ilimdendir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Üzeyr'in ve Zülkarneyn'in peygamber olup olmadığını bilmiyorum. Cebrail (aleyhisselam) gelinceye kadar, oturulacak yerlerin en iyisi ve en kötüsünün ne olduğunu soranlara "bilmiyorum" dedim. Cebrail de, "bilmiyorum" dedi. Nihayet Allahü teâlâ bildirdi ki: "Oturulacak yerlerin en iyisi camiler, en kötüsü de sokaklardır.")
(Bilmiyorum demek de ilimdendir.)
(Âlimim diyen cahildir.) (Ahir zamanda, âlim ve ilim azalır, cahillik artar. Cahil ve bidat ehli din adamları, yanlış fetva vererek fitne çıkarır, doğru yoldan saptırırlar.)
(Ümmetim, kötü din görevlilerinden çok zarar görecektir.)
(Ehli olmadan yanlış fetva veren, hainlik etmiş olur.)

Toplam Görüntülenme: 171

Yayın tarihi: Perşembe, 22 Nisan 2021

Bunları okudunuz mu?