Bu sayfayı yazdır

“Mezomorto” Hüseyin Paşa

Hüseyin Reis, cesur, gözünü budaktan esirgemeyen bir kimseydi. Venediklilerle yaptığı bir deniz muhârebesinde yaralanıp öldüğü sanılırken iyileşmesi üzerine, Venedikliler tarafından kendisine Mezomorto (yarı ölü) lakabı verilmiştir.
Mezomorto Hüseyin Paşa, Akdeniz’de İspanyol, İtalyan ve Venediklilerle çetin deniz muhârebeleri yaptı. 1674 yılından itibâren, ünü bütün Akdeniz’i sardı. Cezâyir’in en mümtaz simâlarından biri oldu. Cezâyir’i kuşattıklarında Fransız donanmasını perişan etti. Sultan Dördüncü Mehmed Han, onu Cezâyir Beylerbeyliğine getirdi.

Fransızları perişan etti...
Hüseyin Paşa, 1688’de Mareşal d’Estrees emrindeki Fransız filosunun Cezâyir’i topa tutması üzerine emrindeki kuvvetlerle Fransız sâhillerini ve ticâret gemilerini vurarak mukâbele etti. Fransızlar, yeni Osmanlı Sultânı İkinci Süleymân Hana mürâcaat ederek sulh akdine muvaffak oldular.
İkinci Süleymân Han, Mezomorto Hüseyin Paşayı gösterdiği muvaffakiyetlerden dolayı 1690’da Tuna Kaptanlığına tâyin etti. 1690’da Vidin’in kurtarılmasında büyük rol oynayan Paşa, Karadeniz Donanması Kaptanı oldu.
1694’te Sakız Adası Venedikliler tarafından işgâl edildi. İkinci Ahmed Han üzüntüden hastalandı. Ancak Mezomorto Hüseyin Paşa Venedik donanmasını perişan etti ve Sakız tekrar Osmanlıların eline geçti.
Mezomorto Hüseyin Paşa, İkinci Mustafa Han zamanında, Kaptân-ı Deryâlığa getirildi. 1695’te Sakız ve İstanköy’ü vurmak üzere gelen Venedik donanmasını Midilli Adasının Zeytinburnu karşısında mağlup etti...

Pâdişâh duâsı aldı...
Mezomorto Hüseyin Paşa, hayâtının sonlarına doğru son seferinden dönüşünde iki ay kadar hasta yattı (1701). Daha sonra Sultan İkinci Mustafa Hanın huzûruna çıkıp pâdişâh duâsı aldı. Hastalığının ilerlemesi üzerine etrâfına eski ve yeni leventleri toplanmıştı. Yaşlı bir levent ağlayarak Yâsîn-i şerîf okuyordu. Hüseyin Reis’in gözleri yaşlandı ve; “Leventlerim! Sanırsınız ki biz ölümden korkarız. Vallâhi Rabbim şâhidimdir. Ölümü nice zamanlar kendi arzûmla aradım. Beni yıkan, böyle kaba bir döşekte ölmektir” dedi ve Kelime-i şehâdet getirerek rûhunu teslim etti...

Toplam Görüntülenme: 1779

Yayın tarihi: Pazartesi, 18 Aralık 2006