Bu sayfayı yazdır

Cünnetü'l-Esmâ

Mecmûatü'l-Ahzâb kitabında şöyle nakledilir: İmam Gazali hazretleri anlatıyor:
Kûfe ve Basra'da büyük bir tâûn hastalığı zuhur etti. Kûfe şehrinin ileri gelenlerinden Abdullah bin Hasan ve Ebul-Münzir, Hazret-i Ali'nin (radıyallahü   anh) yanına geldiler.
"Musallat olan hastalık yüzünden insanlar kırılıyor, cenazeleri defnetmekle meşgul olanlar kafi gelmiyor... Hatta vahşi hayvanlara yem olanlar var! Bize bir çare göster, himmet elini uzat. Ya Emirel-Müminin, şu sıkıntılı halimizde bize bir rehberlik yap" diye yalvardılar. Ali (radıyallahü   anh) de onlara, birşeyler yazıp verdi. Buyurdu ki:

"Cünnetül-Esma, Esma-i Hüsnadan altısının bir arada okunmasıdır. Bunlar, "Ferdün, Hayyün, Kayyumün, Hakemün, Adlün, Kuddusün" isimleridir. Bunun okuma usulü, başında Besmele çekmek suretiyle –ihtiyaca göre sonuna ilave edilen bir ayetle birlikte–  sabah-akşam sık sık okumaktır. Mesela, veba ve taun gibi hastalıklardan emniyette olmak isteyenler, Cünnetül-Esmayı şöyle okurlar: "Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, Hayyün, Kayyumün, Hakemün, Adlün, Kuddusün, evemen kâne meyten fe ahyeynâhü."
Bir şiddet ve sıkıntıya maruz kalan ve zor işlerin kolaylaşmasını isteyenler, gene aynı usulle, "Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, Hayyün, Kayyumün, Hakemün, Adlün, Kuddusün, Ve yec'alüllahü bade usrin yüsrâ" şeklinde okurlar."

Toplam Görüntülenme: 11118

Yayın tarihi: Pazartesi, 24 Eylül 2007