Bu sayfayı yazdır

Cephede geçen bir ömür Muhrez bin Fadle

Muhrez bin Fadle radıyallahü anh, Eshab-ı kiramdandır. Hayatı hakkında elimizde fazla bir bilgi yoktur. Hazret-i Ömer (radıyallahü anh) zamanındaki harplere katılmış ve büyük kahramanlıklar göstermiştir. İran üzerine yapılan seferlerde bulunmuş, bir birliğin kumandanlığını yapmıştır. Daha sonra Şam taraflarına gönderilmiş, burada Bizanslılarla yapılan savaşlarda bazı zaferler kazanmıştır...

BİZANSLILAR ASKER YIĞMIŞTI!..
Muhrez bin Fadle hazretleri, son olarak, Antakya üzerine harekete geçen bir İslam birliğine kumanda ediyordu. Bu bölgede Bizanslılar çok sayıda asker yığmışlar, Müslümanların daha ileriye gitmelerini engellemek istiyorlardı. Hatta Bizans İmparatoru, Müslümanların eline geçen bütün Suriye ve Filistin topraklarını geri alacağını söylüyor, Medine’ye kadar gideceğini, burasını yerle bir edeceğini ve Müslümanların kökünü kazıyacağını iddia ediyordu. Bu maksatla büyük bir ordu hazırlamaktaydı. İşte bu sırada bir İslam müfrezesini Antakya yakınlarında pusuya düşürdüler. Bunu haber alan Muhrez bin Fadle radıyallahü anh; “Kardeşlerimizin yardıma ihtiyacı var. Önce onlara yardıma gidelim” dedi ve kumanda ettiği askerleri oraya yöneltti. Düşman ile çarpışan İslam müfrezesine yardım etmek üzere tam zamanında yetişmişti. İleri gitmesine mani olmak isteyen Seleme radıyallahü anha, “Yâ Seleme! Allahü teâlâ ve ahirete iman ediyorsan benim şehid olmama mani olma” demiş ve orada şehid olmuştur.

SARSILMAZ BİR İMANLA...
Bu nasıl sarsılmaz bir imandır yâ Rabbî!.. Eshab-ı kirâmın birisi değil hepsi de aynı vasıflara sahipti. Hayatları cephede geçmiş... Evinde vefat eden yok gibi... Onların üstünlüklerini bildiren âyet-i kerime ve hadis-i şerifler pek çoktur. İşte onlardan biri:
(Allahü teâlâ bütün insanlar arasından beni seçti. Bütün üstünlükleri ve iyilikleri ihsân eyledi ve benim için eshâb ayırdı, seçti. Eshâbım arasından benim için akrabâ ve yardımcılar seçip ayırdı. Bir kimse, benim için, benim Peygamberliğim için, bunları sever ve sayarsa, Allahü teâlâ da, onu Cehennemden muhâfaza eder. Bir kimse, benim hâtırımı düşünmeyerek, Eshâbımı sevmez, onlara dil uzatır, incitirse, Allahü teâlâ da, onu Cehennem azâbı ile yakar, sızlatır.)
O mübarek insanlara dil uzatanların dilleri çekilse yeridir...

Toplam Görüntülenme: 1627

Yayın tarihi: Çarşamba, 02 Nisan 2008