Bu sayfayı yazdır

Allah indinde hak din ancak İslam’dır

Şehfûr bin Tahir İsferâyînî hazretleri kelâm, fıkıh ve tefsir âlimidir. 405 (m. 1015)’de İran’da İsferâyin'de doğdu. İsfahan'da Abdülkâhir el-Bağdâdî hazretlerinin talebesi oldu ve onun kızıyla evlendi. Selçuklu Vezi­ri Nizâmülmülk tarafından Tûs'ta ders okutmakla görevlendirildi. 471 /m. 1078)’de orada vefat etti. Buyurdu ki:

Müslüman, bütün peygamberlere inanır. Birini bile kabul etmeyen Müslüman olamaz. Ehl-i kitap, Resûlullah efendimizi (sallallahü aleyhi ve sellem) peygamber olarak kabul etmiyorlar, etseler, Müslüman olurlar. Kur’ân-ı kerimde bütün peygamberlere iman gerektiği bildiriliyor. Bir âyet-i kerimede mealen şöyle buyuruluyor:
(Onlar gayba inanırlar, namazı doğru kılarlar, kendilerine rızk olarak verdiğimizden de [Allah yolunda] harcarlar. Sana gönderilene [Kur'âna], senden öncekilere [Resullere] gönderilene [Tevrat, İncil ve diğer kitaplara] ve ahirete yakînen iman ederler.) [Bekara 3, 4] Muhammed aleyhisselama iman edip, Ona uymak ise hassaten [özellikle] bildiriliyor: (Allah’a ve onun ümmi nebi olan Resulüne iman edin, ona uyun ki doğru yolu bulasınız.) [Araf 158]
(Muhammed aleyhisselama inanıp ona uymayan Ehl-i kitap doğru yolda değildir.) [Ey habibim, Ehl-i kitaba] De ki: (Eğer Allah’ı seviyorsanız, bana uyun ki Allah da sizi sevsin.) [Al-i İmran 31] (De ki: Allah’a ve Resulüne itaat edin! Eğer [uymayıp] yüz çevirirlerse, [kâfir olurlar] elbette Allah kâfirleri sevmez.) [Al-i İmran 32]
Bir önceki âyette, Resule uymak, iki öncekinde ise, Allah’a iman gibi resulüne de iman edilmesi emrediliyordu. Bu âyette ise, Resule itaat etmeyenin kâfir olduğu, Allah’ın da kâfirleri sevmediği bildiriliyor.
Âyet-i kerimelerde mealen şöyle buyuruluyor: (Allah indinde hak din ancak İslam’dır.) [Al-i İmran 19]
(Sizin için din olarak İslam’ı beğendim.) [Maide 3]
(İslam’dan başka din arayan, bilsin ki, o din asla kabul edilmez.) [Al-i İmran 85] Bütün kitaplara iman şarttır. Özellikle de, (Sana indirilene [Kur’âna]) buyuruluyor. (Bekara 4)
Peygamberimize uymayı bildiren birçok âyet-i kerimelerde mealen şöyle buyuruluyor: (Allah’a ve Resulüne inanmayan [kâfir olur] kâfirler için de çılgın bir ateş hazırladık.) [Feth 13]
(Allah’a ve Resulüne karşı gelen, bilsin ki, Allah’ın azabı çok şiddetlidir.) [Enfal 13]
(Kimi, ona [Resulüme] iman etti, kimi de, ondan yüz çevirdi. Bunlara da çılgın ateşli Cehennem yetti. Âyetlerimizi inkâr ederek kâfir olanları elbette ateşe atacağız.) [Nisa 55-56]

Toplam Görüntülenme: 142

Yayın tarihi: Pazar, 25 Nisan 2021