Bu sayfayı yazdır

En üstün amel hangisidir?

Alî bin Hibetullâh el-İclî hazretleri hadis âlimidir. 421'de (m. 1030) Bağdat’ta doğdu. Burada Kur'ân-ı kerim ve hadis dersleri aldıktan sonra tahsilini ilerletmek için Horasan, Mâverâünnehir, Şam ve Mısır'a gitti. Bağdat'a döndükten sonra Hatîb el-Bağdâdî ve Ebü't-Tayyib Taberî gibi birçok talebe yetiştirdi. 479 (m. 1086)’da vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Resûlullah efendimize (sallallahü aleyhi vesellem) “Kadın üzerinde hakkı ençok olan kimdir?” diye sorulunca, Resûlullah efendimiz; “Kadının hocasıdır” buyurdu. Yine “Bir kimse üzerinde hakkı ençok olan kimdir?” denilince de; “Annesidir”buyurdu. “Yâ Resûlallah! Müslümanlardan hangisi daha üstündür?” diye sorulunca, Resûlullah efendimiz; “Müslümanların, elinden ve dilinden sâlim olduğu, zarar görmediği kimsedir” buyurdu. Resûlullah efendimize, “En üstün amel hangisidir?” diye soruldu. Resûlullah efendimiz; “Vaktinde kılınan namazdır” buyurdu. “Sonra hangisidir yâ Resûlallah?” denilince; “İnsanların senin dilinden sâlim olmaları, eziyet görmemeleridir” buyurdu. Resûlullah efendimize; “İnsanlar arasında en fenâ belâ ve musibete düçâr olan kimdir?” diye sorulunca; “Peygamberlerdir. Sonra onlara daha benzeyen, sonra onlara daha benzeyenlerdir” buyurdu. Resûlullah efendimiz devam ederek; “İnsanlar, dinlerindeki durumlarına göre imtihan olunurlar. Eğer dinlerinde kuvvetli iseler, onlara verilen belâ ve musibet daha şiddetli olur” buyurdu. Resûlullah efendimize Eshâbına (radıyallahü anhüm) buyurdu ki: “Siz, öyle bir zamanda geldiniz ki, Allahü teâlânın emirlerinin ve yasaklarının onda birini yapmaz iseniz, helak olur, Cehenneme gidersiniz. Sizden sonra öyle Müslümanlar gelecek ki, Allahü teâlânın emirlerinin ve yasaklarının onda birini yapabilseler, Cehennemden kurtulurlar.” Resûlullah efendimize “Ferâiz ilmini öğrenmeye çalışınız. Bu ilmi gençlere öğretiniz. Ferâiz ilmi din bilgisinin yarısı demektir. Ümmetimin en önce unutacağı şey, bu ilim olacaktır” buyurdu. Diğer hadis-i şerfilerinde buyurdular ki: “Her iyilik sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılaman, kovandaki suyu kardeşinin kovasına boşaltman da iyiliktendir.” “Hiç kimse, kendi kazandığından daha hayırlı bir yiyecek yememiştir.” “Doğru ve emîn tacir, Peygamberler, sıddîkler ve şehîdlerle beraberdir.”

Toplam Görüntülenme: 64

Yayın tarihi: Pazar, 01 Ağustos 2021