Bu sayfayı yazdır

Allah için kardeşlik edinenin derecesi

Saîd bin Keysân Makbürî hazretleri tâbiînin hadis alimlerindendir. Hazret-i Âişe, Ebû Hüreyre, Sa‘d b. Ebû Vakkas, Ümmü Seleme, Abdullah bin Ömer, Ebû Saîd el-Hudrî, Enes bin Mâlik “radıyallahü anhüm” gibi sahâbîlerden hadis rivayet etti. 125 (m. 743)’de Medine’de vefat etti. Bildirdiği hadîs-i şeriflerden bazıları:

“Eğer ümmetimden, Allah’tan başkasını dost edinseydim, Ebû Kuhâfe’nin oğlunu (Ebû Bekir’i) dost edinirdim. Ancak o din kardeşim ve (hicret esnasında) mağaradaki arkadaşımdır.” “Îmânı en kuvvetli olanınız, ahlâkı en güzel ve zevcesine karşı en yumuşak olanınızdır.” “Allahü teâlânın, farzlardan sonra ençok sevdiği iş, bir mü’mini sevindirmektir.” “Bir kimse, bir vakit namazı kasten terk ederse, onun cezası Cehennemde seksen hukbe miktarı yanmaktır.” “Ümmetimden bir kısmı, kabirlerinden maymûn ve hınzır şeklinde kalkacaklardır. Bunlar Allahü teâlâya isyân edenlerin arasına karışanlar, onlarla berâber yiyip içenlerdir” “Çok acı olsa da, hakkı söyleyiniz!” “Her peygamberin bir duâsı vardır. İnşâallah ben duâmı kıyâmet günü ümmetime şefaat için saklamak istiyorum.” “Dünyâ tatlı ve çekicidir. Kim helâlinden kazanırsa, Allahü teâlâ malına ve kazancına bereket verir. Nefsinin arzularına uyup, âhıretini ihmâl eden birçok kimseler için, kıyâmet gününde ateşten başka birşey yoktur.” “Kendisine yumuşaklık verilen kimseye, dünyâ ve âhıret iyilikleri verilmiştir.” “Mescid yanında bulunanın, namazını mescidde kılması lâzımdır” “Ezanı işitip de, câmide cemaate gitmemek, münâfıklıktır” “Salâtından bir şeyi unutan, iki secde daha yapsın!” “Âhir zamânda ümmetimin erkeklerinin, avret yerleri örtülü olarak da hamâma gitmeleri harâm olur. Çünki, orada avret mahalleri açık olanlar da bulunur. Avret yerlerini açanlara ve başkasının avret yerine bakanlara, Allah lanet eylesin” “Göbekle dizkapağı arası avrettir” “Bana çok salevat getirenin dertleri gider, günahları affolur.” “Söyleyeceğini unutan, hatırlamak için bana salât-ü selam getirsin!” “Fâsık övüldüğü zaman, Allahü teâlâ gazâblanır.” “Allah için kardeşlik edinen kimseye, Allahü teâlâ, Cennette, hiç bir ameli ile ulaşamıyacağı yüksek dereceye kendisini yükseltir.” “Her kim Allah için bir dost edinirse, Allahü teâlâ onun için Cennette yeni bir derece (makam) yaratır.”

Toplam Görüntülenme: 60

Yayın tarihi: Cumartesi, 21 Ağustos 2021