Bu sayfayı yazdır

Bir kimsenin imanı son nefesinde belli olur

Saîd bin Abdilazîz Tenûhî hazretleri Şâfiî fıkıh ve hadîs âlimidir. 90 (709)’da Şam’da doğdu. buradaki büyük âlimlerden fıkıh ve hadis ilmi tahsil ettikten sonra Şam müftüsü oldu. 167 (m. 783)’de vefat etti. Buyurdu ki:

Allahü teala, Cenneti ve Cehennemi yarattı. Her ikisini de dolduracağını bildirdi. İnsanların ve cinnin çoğu Cehenneme girecektir. Fakat, mahlûklarının çoğunu Cennete koyacak, rahmeti gazabını aşacaktır. Çünkü, cinniler, bütün insanların on katından daha çoktur. Melekler de, cinnilerin on katından daha çoktur. Meleklerin hepsi Cennette olduğundan, Cennettekiler daha çok oluyor. Cehennemde, Allahü tealanın düşmanları sonsuz yanacaktır. Günah işleyen Müslümânlar, Allahü tealanın düşmanı değildir. Kabahatli kullarıdır. Bunlar, yaramaz, suçlu çocuğa benzer. Cehennem yedi tabakadır. Birinci tabaka, en hafiftir. Fakat, dünya ateşinden yetmiş kat daha şiddetlidir. Adı (Cehennem)dir. Burada, Müslümanlardan bir kısmı yanıp, günahlarından temizleneceklerdir. Cehennemin ikinci tabakası daha şiddetlidir. Adı (Sa’îr)dir. Burada, Tevrât’ı değiştirenler yanacaktır. Bunlar, Allahın Peygamberi olan İsa aleyhisselama da inanmıyor ve bu büyük Peygambere, (Bilinmeyen babanın çocuğu) diye iftira ediyorlar. Tevrâtı değiştirip, Allahü tealanın kitabını bozdular ve Mûsâ aleyhisselamdan sonra, kendilerine nasihat için gönderilen bin Peygamberi şehit ettiler. Cehennemin üçüncü tabakası daha şiddetli olup, adı (Sekar)dır. Burada İncili değiştirenler yanacaktır. Çünkü bunlar, İsa aleyhisselama inanmamış oldukları gibi, onda (ülûhiyyet sıfatı) bulunduğuna inanıyorlar. Tanrı üçtür. İsa tanrıdır, bazıları ise, İsa tanrının oğludur diyerek, Yahûdîlerden kötü oluyor, müşrik oluyorlar. Dördüncü tabakanın adı da (Cahîm)dir. Burada, güneşe, yıldızlara tapanlar, (Hutame) denilen beşincisinde, ateşe, ineğe tapanlar, müşrik olan Berehmenler yanacak. Altıncı tabakası, (Lazy)dir. Burada hiç dini olmayanlar, müşrikler yanacaktır. Cehennemin yedinci tabakası, en dibi, en şiddetli tabakası olup, adı (Hâviye)dir. Burada münafıklar, mürtedler yanacaktır. Bir kimsenin Cehenneme gideceği ve imansız olduğu, son nefesinde belli olur. Bir kâfir, Müslüman olursa ve günahı, suçu çok olan veya bidat sahibi olan bir Müslüman tövbe ederse, tertemiz Müslüman olurlar. Cehenneme girmekten kurtulurlar.

Toplam Görüntülenme: 58

Yayın tarihi: Salı, 24 Ağustos 2021