Bu sayfayı yazdır

Âdem aleyhisselama ilk gelen, Besmeledir

Darendeli Abdullah Efendi Osmanlı âlimlerindendir. Malatya’nın Darende ilçesinde doğdu ve orada yaşadı. 1184 (m. 1770)’de vefat etti. “Fevaidü'l-Lâtife” isminde Besmele-i Şerife tefsiri adında bir kitabı vardır. Bu eserinde şöyle buyurmaktadır:

Euzübillahimineşşeytanirracim demek, Allah'ın rahmetinden uzak olan ve gazabına uğrayarak dünyada ve ahirette helak olan şeytandan, Allahü teâlâya sığınırım, korunurum, yardım beklerim. Ona haykırır, feryat ederim demektir. Bismillahirrahmanirrahim demek ise, her var olana, onu yaratmakla ve varlıkta durdurmakla, yok olmaktan korumakla iyilik etmiş olan Allahü teâlânın yardımı ile, bu işimi yapabiliyorum demektir. İlk yazılan, Besmeledir. Âdem aleyhisselama ilk gelen, Besmeledir. Müminler, Besmele yardımıyla Sırattan geçer. Cennet davetiyesinin imzası Besmele’dir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Hoca çocuğa Besmele okur, çocuk da söyleyince, Allahü teâlâ, çocuğun ve anasının ve babasının ve hocasının Cehenneme girmemesi için senet yazdırır.) (Kur'ân-ı kerimin anahtarı, Besmeledir.) (Besmele her kitabın anahtarıdır.) (Besmeleyle yenen yemek bereketli olur.) (Besmeleyle başlanmayan her önemli iş noksan kalır.) (Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan, “Bu eve girmeme imkân yok” der, dönüp gider.) (Amel defterinde 700 Besmele bulunanı Allahü teâlâ Cehennemden çıkarır.) (Besmeleyle yazı yazanın haceti kolaylaşır, Allahü teâlâ da razı olur.) (Besmeleyle işe başlayanın günahları af olur.) (Yemeği Besmeleyle yiyip, sonunda Elhamdülillah diyenin, daha sofra kalkmadan günahları affolur.) (Sıkıntıya düşen, “Bismillahirrahmanirrahim ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm” derse, her türlü sıkıntıdan kurtulur.) (Bin kere Besmele okuyanın dört bin büyük günahı af olur.) (Besmele yazılı bir kâğıdı yerden kaldıran, sıddıklardan yazılır.) (Besmelesiz koku sürünen, şeytanlara da koku sürmüş olur.) (Şeytandan korunmak için, yemeğe Besmeleyle başlayın!) (Su içerken Besmele çek, bitince de Elhamdülillah de ve üç nefeste için!) (Yemeğe başlarken Allahü teâlânın adını anın, yani Besmele çekin! Başında Besmele çekmeyi unutan, hatırladığı zaman, “Bismillahi alâ evvelihi ve ahirihi” desin!)

Toplam Görüntülenme: 43

Yayın tarihi: Cuma, 24 Eylül 2021