Bu sayfayı yazdır

Birbirinize sırt çevirmeyiniz

Ebü'l-Hasan Bekkâr hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Adana’da Misis (Masisa) kasabasında doğdu. İbrâhim Edhem ile görüşüp sohbetlerinde bulundu. Bilhassa hadîs ilminde güvenilir bir âlim olarak anılır. Kendisinden birçok zât, hadîs-i şerîf rivâyet etti. 822 (H.207) yılında Misis'te vefât etti.

Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve selem” Eshâb-ı kirama, “Size atılan adımlardan Allahü teâlânın en çok râzı olduğu adımı bildireyim mi?” buyurdular. Sahâbe-i kiram “Evet, Yâ Resûlallah! dediler. Bunun üzerine Resûlullah efendimiz “Allahü teâlânın en hoşnud olduğu adım, akrabayı ziyâret için veya cemâatle namaz kılmak için atılan adımdır” buyurdular. "Bir kimse sabah ve akşam namazlarını kıldıktan sonra, kimse ile konuşmadan yedi defa( Allahümme ecirni minennâr) dûasını okursa ve o gün veya gecesinde vefat ederse, Cenab-ı Hak o kimseyi cehennemden hâlâs eder." "Bir kimse gecelerde yüz âyet okursa, o kimse gâfiller defterine yazılmaz." (Bazı büyüklerimiz burada yüz âyetten murad, gece namazında okunan âyetlerdir diye tefsir etmişlerdir.) "Bir kimse sûre-i Bakara'nın nihâyetinden geceleri iki âyet okursa, o kıraat o kimseye kâfi gelir, yani o geceyi ihyâdan ve kıraat-i Kur'an'dan ve itikata taalluk eden kelamlardan (din, zikir ve duadan) cemisine tâbî olur. Şeytanın şerrinden de emin olmaya kâfıdir.” (Not: Bu âyetler Âmenerresûlü' dür.) "Bir kimse düşmanından korkarsa, (Hasbinallâhü ve ni'mel vekil) zikrine devam etsin" buyurulmuştur. (Vekil olarak Allahü teâlâ yeter, O ne güzel vekîldir) "Bir kimse Cuma geceleri süre-i Duhan' ı okursa, günahlan mağfiret olunur.” "Bir kimse geceleri süre-i Duhan'ı okursa, evvelki günahları affolunur." "Şu iki kelime vardır ki söylemesi lîsâna kolaydır, sevap yönünden mîzanda ağır gelir ve Cenab-ı Hak indinde, söylenen gayet sevgili olur: Sübhânallahi ve bihamdihi, sübhanallâhil azîm.” “Âdemoğlu ihtiyârlar, fakat onda iki şey genç kalır. Hırs ve hased (çekememezlik).” “Birbirinize buğzetmeyiniz. Birbirinize hased etmeyiniz. Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Ey Allahü teâlânın kulları, kardeşler olunuz.” "Kendisine yumuşaklık verilen kimseye, dünyâ ve âhiret iyilikleri verilmiştir. Yumuşaklıktan mahrûm olan kimse, dünyâ ve âhiret iyiliklerinden mahrûm olur."

Toplam Görüntülenme: 80

Yayın tarihi: Pazartesi, 15 Ağustos 2022