Yedi kızı olan fakir bir baba

Şerîf Neyyirüddîn Zendenî hazretleri, meşhûr velîlerdendir. 1099 (H. 492)’de Afganistan’da Çeşt şehrinde doğdu. Keşif ve kerâmetler sâhibi bir mürşid idi. Hâce Mevdûd Çeştî hazretlerinin talebesi ve halîfesidir. 1215 (H. 612) senesinde Çeşt şehrinde vefât etti. Mevdûd Çeştî hazretlerinin sohbetine devâm ederdi. Mevdûd Çeştî hazretleri ona tam bir teveccühle, yakınlık duyarak çok iltifât etti. Kalbinden onun kalbine feyiz akıttı. "İsm-i âzam"ı kalbine yerleştirdi. Bir anda ilm-i ledünniye, mârifet ilmine kavuşturdu. Ona hırka giydirip, kendisine halîfe yaptı...

Fakir bir kimsenin yedi kızı vardı. Son derece sıkıntı içinde olup, bir gün Şerîf hazretlerinin huzûruna varıp; "Eğer kızlarımın evlenmesine kadar, nafakamızın temini ve rızkımızın artması için yardımcı olursanız, pek büyük bir lütuf ve keremde bulunmuş olursunuz" dedi. Ona; "Yarın, inşâallah senin için hayırlı olur" dedi. O şahıs oradan çıkıp evine giderken, yolda tanıdığı bir Yahûdi'ye rastladı ve hâdiseyi anlattı. Yahûdi; "O zâten, kendisi fakir bir adamdır. Sana nasıl yardım edecek ve edebilir?" deyip; "Sen tekrâr Şeyh'e git ve de ki, eğer Hacı Şerîf yedi sene bana hizmet ederse, ben ona peşin olarak yedi bin altın veririm" diye ilâve etti. Fakir adam tekrâr Hâce'nin yanına gidip, bunu anlattı. O da pekâlâ gidelim, deyip, birlikte Yahûdi'nin yanına geldiler. Şeyh hazretleri, Yahûdi'den yedi bin altını aldı ve fakire verdi. Fakiri gönderdi. Kendisi de Yahûdi'nin hizmetine girdi...

Bunu duyan servet sâhibi bir zât, Yahûdi'ye olan borcunu ödemesi için Hacı Şerîf Zendenî hazretlerine yedi bin altın gönderdi. O da altınları alıp, fukarâya dağıttı ve; "Benim, bu Yahûdi'ye hizmet için kendisi ile yedi yıllık bir sözleşmem vardır. Sözümden dönemem" dedi.

Bu dürüstlüğü gören Yahûdi çok müteessir olarak Hâce hazretlerini âzâd etti. Hâce hazretleri ona; "Mâdemki, sen beni hizmetçilikten azâd edip serbest bıraktın, Allah da seni Cehennem azâbından azâd eylesin" dedi. Bu yüksek duâ tesiriyle Yahûdî, sadâkatle İslâm dînini kabûl etti ve Şerîf Zendenî hazretlerinin talebelerinden oldu...
Sultan Sencer vefât edince, biri onu rüyâsında gördü ve; "Allahü teâlâ sana ne muâmele yaptı, hâlin nasıldır?" diye sordu. Sultan Sencer; "Hacı Şerîf Zendenî hazretlerine olan muhabbetimden dolayı, onun bereketiyle kurtuldum" demiştir.

Toplam Görüntülenme: 111

Yayın tarihi: Cumartesi, 15 Temmuz 2023

Bunları okudunuz mu?