Yeşil kuşların kursaklarında

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 18 Ocak 2017

Ebû Hâzim Nişâbûrî hazretleri büyük hadîs âlimlerindendir. İran’da Nişâbûr’da yaşadı. 417 (m. 1026)’da vefât etti. Hafız (yüz bin hadîs-i şerîfi râvîleriyle ezbere bilen) bir zât idi. Naklettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

Herkesi kendinden iyi bil ki

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 17 Ocak 2017

Hâce Osman Hârûnî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 526 (m. 1132)’de İran’da Nişâbûr’un Hârûn beldesinde doğdu. 617 (m. 1220)’de vefât etti. Şöyle anlatılır:

Devamını oku...

Harap olmuş bir ev gibi

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 16 Ocak 2017

Ebû Şücâ Bistâmî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh, tefsîr ve hadîs âlimlerindendir. 485 (m. 1092)’de İran’da Bistam’da doğdu. 562 (m. 1167)’de Türkistan’da Belh’de vefât etti. Kur’ân-ı kerîm öğretmenin fazileti hakkında naklettiği hadis-i şerifler: 

Devamını oku...

Hanefî mezhebinde mestin hükmü

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 15 Ocak 2017

Kâdı Sirâcüddîn-i Hindî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 704 (m. 1304)’de Afganistan’da Gazne’de doğdu. 793 (m. 1390) senesinde vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Şafii mezhebine göre teyemmüm

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 14 Ocak 2017

Zeynüddîn Ömer Şemmâ’ hazretleri Şâfiî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimidir. 880 (m. 1475)’de doğdu. 936 (m. 1529)’da Haleb’de vefât etti. Şafii’de teyemmüm hakkında şunları anlattı:

Devamını oku...

Kibir, insanın dindarlığını bozar

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 13 Ocak 2017

Ömer el-Bağdâdî hazretleri Bağdat’ta yetişen Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinden ve tasavvuf büyüklerindendir. Tasavvufta Kâdiriyye yoluna mensûb idi. 1155 (m. 1742)’de Bağdat’ta doğdu. 1194 (m. 1780)’de Şam’da vefât etti. Sohbetlerinde tasavvuf büyüklerinin kıymetli sözlerini anlatırdı. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Şehit, öyle bir hâle kavuşur ki

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 12 Ocak 2017

Abdurrahmân Dâvûdî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 374 (m. 984)’de doğdu. İmâmı Serahsî’den Sahîh-i Buhârî’yi okuyup rivâyet etti. 467 (m. 1075)’de vefât etti. Kitabında naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Cehenneme girmeyecek olan müminler

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 11 Ocak 2017

Şihâbüddîn Nablûsî hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerindendir. 674 (m. 1275)’de doğdu. Hadîs ilminde büyük bir âlim olarak yetişti. Yüzbinden çok hadîs-i şerîfi râvîleri ve senetleri ile birlikte ezbere bilirdi. 758 (m. 1357)’de Şam’da vefât etti. Naklettiği hadîs-i şerîflerden bazıları

Devamını oku...

Kendi görüşüne göre tefsir yapanlar

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 10 Ocak 2017

Şemseddîn Muhammed Haskefî hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerindendir. 819 (m. 1416)’da Batman’a bağlı Hasankeyf’de doğdu. (Hasankeyf’e eskiden kısaca Haskef denirdi) Kudüs, Kâhire ve Haleb şehirlerinde birçok âlimden ilim tahsil etti. 859 (m. 1455)’de Kudüs’te vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Şafiî mezhebinde guslün farzları

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 08 Ocak 2017

Muhammed bin Nasr Mervezî hazretleri Şafiî fıkıh ve hadis âlimidir. 202 (817) yılında Bağdat'ta doğdu. İlim tahsili için Bağdat, Basra, Şam, Medine ve Kahire'ye gitti. Kahire'de Şafiî âlimlerinden fıkıh tahsil etti. Daha sonra Semerkant'a yerleşti ve talebe yetiştirdi. 294 (m. 906)’da burada vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...