Kim zulmedeni affederse

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 17 Ekim 2017

Hasan Bağdâdî hazretleri Şafiî âlimlerinin büyüklerindendir. 489 (m. 1096)’de Bağdad’da doğdu. 568 (m. 1173)’de Şam’da vefât etti. Güzel ahlak sahibi olmak hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Yol üzerinde oturmaktan sakınınız

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 16 Ekim 2017

Ebû Ali Vâsıtî hazretleri hadîs imâmıdır. Bâğdad’da doğmuş olup, yine orada 249 (m. 863)’de vefât etmiştir. Kitabında naklettiği bazı hadis-i şerifler:

Devamını oku...

Diriliş gününü inkâr edenler

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 15 Ekim 2017

Zâhid-i Irakî hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 504 (m. 1110)’da Bağdad civarında doğdu. 594 (m. 1198)’de Kâdisiyye’de vefât etti. Bir dersinde, “Ehl-i Sünnet vel-Cemaat” itikadında olmak için, nelere inanmak lazım geldiğini şöyle anlattı:

Devamını oku...

Kıyâmet gününde bizi rüsvâ etme

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 14 Ekim 2017

Şerefüddîn Hasan Tîybî hazretleri Tefsîr ve hadîs ilimlerinde meşhûr bir âlimdir. 743 (m. 1342)’de, mescidde namazın sünnetini kılıp, farzını kılmak için ikâmeti beklerken, eceli vâki oldu ve orada rûhunu teslim etti. Bir dersinde Âl-i İmrân sûresinin tefsîrinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Şeytanın vesvesesinden müttekîler uzak kalır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 13 Ekim 2017

Ebû Sa’îd İstahrî hazretleri Şafiî mezhebinin büyük fıkıh âlimlerindendir. 244 (m. 858)’de İran’da İstahr şehrinde doğdu. Birçok âlimden ilim tahsil edip kıymetli eserler yazdı. Abbasî halifesi Muktedir-billah, onu Sicistan kadılığına tayin etti. Sonra Bağdâd Muhtesibliğine getirildi. 328 (m. 940)’da Bağdâd’da vefât etti. 
Ebû Sa’îd-i İstahrî, Semûd kavminin medeniyeti hakkında şunları bildiriyor:

Devamını oku...

Bid’at ehli ile mücadele ederim

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 12 Ekim 2017

Hasan es-Sekkâf hazretleri tasavvuf büyüklerinden olup, Yemen’de Terim beldesinde doğdu. 813 (m. 1410)’da orada vefât etti. Kıymetli nasihatleri vardır. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Fakirin borcunu sil ve bir şey isteme

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 11 Ekim 2017

Harmele bin Yahyâ hazretleri İmâm-ı Şafiî hazretlerinin talebelerindendir. 166 (m. 782)’de Mısır’da doğup, 243 (m. 858)’de yine orada vefât etti. Abdullah bin Vehb’den şöyle rivâyet etti. 

Devamını oku...

Bu hâlim için eman dilerim

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 10 Ekim 2017

Karamânî Hamza Efendi Fâtih Sultan Mehmed Hân devri tefsîr âlimlerindendir. Karamân’da doğdu. 871 (m. 1468)’de İstanbul’da vefât etti. Namazın hikmetleri hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Gençlere ferâiz ilmini öğretiniz

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 09 Ekim 2017

Ebû Ammâre Zeyyât hazretleri Tabiînin büyüklerinden olup, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe ile aynı zamanda 80 (m. 700) doğmuş, ondan altı yıl sonra 156 (m. 773)’de Irak’ta, Hulvan’da vefât etmiştir. İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe, Hamza’ya “İki şeyde bizden üstünsün. Biz bu iki şeyde seninle münâzara etmeyiz, elinden almak istemeyiz. Biri Kur’ân-ı kerîm okumak, diğeri de ferâiz ilmidir” buyurmuştur. Şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Her incinin bir sedefi vardır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 08 Ekim 2017

Hamza Dehrisevî hazretleri Hindistan’da yetişen İslâm âlimlerindendir. Nevher beldesinden olup, 957 (m. 1550)’de, namaz kılarken rûhunu teslim etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...