Söz, dinleyene göre söylenir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 22 Temmuz 2017

Âbid Çelebi Osmanlı Devleti zamanında Anadolu’da yetişen âlimlerdendir. 874 (m. 1469’da doğdu. Mevlevî yoluna girdi. Evliyâlıkta yüksek derecelere erişti. 954 (m. 1547)’de vefât etti. Sohbetlerinde Mesnevi'den anlatırdı. Bir sohbetinde Mesnevi'den şunları anlattı:

Devamını oku...

Onun hâlini Allah sizden iyi bilir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 21 Temmuz 2017

Ebû Ali Cezerî hazretleri hadîs imâmlarındandır. 210 (m. 825)’de Kûfe’de doğup, 293 (m. 906)’da vefât etti. Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) ve Eshâb-ı kiramdan (radıyallahü anhüm) gelen haberler ve nakleden zatlar hakkında ona müracaat edilirdi. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

Allah için bir şey isteyene veriniz

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 20 Temmuz 2017

Safvan bin Süleym hazretleri Tabiînden tanınmış bir hadîs âlimidir. 132 (m. 749)’de Medîne-i münevverede vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

İnsanlar muhakkak hüsran içindedir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 19 Temmuz 2017

Kâdı’l-kudât Ebû Sâib Hemedânî hazretleri Şafiî âlimlerinin büyüklerindendir. 264 (m. 878)’de İran’da Hemedan’da dünyâya geldi. Cüneyd-i Bağdâdî’nin sohbet ve teveccühleriyle şereflendi. Tefsîr, hadîs, fıkıh üzerine pek kıymetli kitaplar telîf etti. Şafiî mezhebindeki ilk "Başkadı" bu zâttı. 350 (m. 961) yılında vefât etti. Ebû Sâib, Bağdâd’da bir mecliste anlattı:

Devamını oku...

İlmihâli öğrenmek îmanı korur

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 18 Temmuz 2017

Abdülkâdir Safûrî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 1010 (m. 1601)’de Ürdün’de Safûriyye denilen yerde doğdu. 1081 (m. 1670)’de Şam’da vefât etti. Oğluna şu nasihatleri yaptı:

Devamını oku...

Şeyhayn’ı ancak müminler sever

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 17 Temmuz 2017

Muhammed Bâmî hazretleri hadîs ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 810 (m. 1407)’de Kâhire’de doğdu. 885 (m. 1480)’de Kâhire’de vefât etti. Ebû Bekr ile Ömer’in (radıyallahü anhümâ) üstünlüğü hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Şeytan cimrileri çok sever

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 16 Temmuz 2017

Ebû Abdullah el-Havlânî hazretleri Şâfîî mezhebi âlimlerindendir. 181 (m. 797)’de doğdu. 267 (m. 880)’de Mısır’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Nimeti gönderen Allahü teâlâdır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 15 Temmuz 2017

Bağdâdîzâde Hasan Efendi Osmanlı âlimlerindendir. Bağdad kadısının oğlu olduğu için, Bağdâdîzâde diye bilinir. 986 (m. 1578) senesinde Bursa’da vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ey îman edenler sabrediniz

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 14 Temmuz 2017

Zeynüddîn Attâbî hazretleri tefsîr ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. Buhârâ’da doğdu. 586 (m. 1190)’da Buhârâ’da vefât etti. “Tefsîr-i Attâbî” adlı eserinde şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Gerçekten biz sana Kevser’i verdik

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 13 Temmuz 2017

Ebü’l-Hasen el-Kûfî hazretleri Hadîs ve fıkıh âlimlerinin meşhûrlarındandır. Tebe-i tabiînden olup, 189 (m. 805)’de vefât etti. Hadîs-i şerîf ilminde hafız idi. Yani yüz bin hadîs-i şerîfi râvileri ile birlikte ezbere bilirdi. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîfler Kütüb-i sitte denilen meşhûr altı hadîs kitabında yer almıştır. Bunlardan bazıları:

Devamını oku...