İlmi olmadan fetvâ verenler

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 24 Şubat 2017

Ebû Bekr Atîk Sementârî hazretleri Hadîs, tasavvuf, târih ve fıkıh âlimidir. Akdeniz’de Sakliyye (Sicilya) adasında bir köy olan Sementâr’da (Cementare) doğdu. 464 (m. 1071) yılında vefât etti. “Menâkıb-i İmâm-ı a’zam” kitabında buyurdu ki:

Devamını oku...

Helâl kazanmak, her Müslümâna farzdır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 23 Şubat 2017

Muînüddîn Sem’ânî hazretleri Şafiî mezhebinde meşhûr fıkıh ve hadîs âlimidir. 506 (m. 1113)’de Türkistan’da Merv’de doğdu. 562 (m. 1166)’da aynı yerde vefât etti. “Muhtasar” kitabında buyurdu ki:

Devamını oku...

O havuzdan içen ebediyen susamaz

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 22 Şubat 2017

Ebü’l-Kâsım Nişâbûrî hazretleri Şafiî mezhebi tefsîr, kelâm ve fıkıh âlimi idi. İran’da Nişabur şehrindendir. 511 (m. 1117) senesinde vefât etti. Tefsirinde, “Kevser” sûresinin ilk âyeti hakkında şöyle buyurur:

Devamını oku...

Ben varken ona dokunamazsın

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 21 Şubat 2017

Selâm bin Ebî Mutî hazretleri Tebe-i tabiînin büyük hadîs âlimlerindendir. Basra’da doğdu. 164. (m. 780) senesinde vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Dünya, yolcunun bineği gibidir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 20 Şubat 2017

Halîl  Selâhaddîn Alâî hazretleri fıkıh ve hadîs âlimidir. Hadîs ilminde ise hafız idi. 694 (m, 1294)’de Şam’da doğdu. 761 (m. 1359)’da Kudüs’te vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden biri şöyledir:

Devamını oku...

Namazı kendimize mîrac yapmalıyız

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 19 Şubat 2017

Kâdı Yakub Berzebînî hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh, tefsir ve hadîs âlimlerinin büyüklerindendir. 409 (m. 1018)’de Bağdad’ın Berzebîn köyünde doğdu. 486 (m. 1093)’de vefât etti. Bir dersinde şöyle yazmaktadır:

Devamını oku...

Hediyeleşirseniz birbirinizi seversiniz

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 18 Şubat 2017

Halîl Sıddîkî Efendi Osmanlı âlimlerindendir. 1098 (m. 1687)’de Şam’da doğdu. 1173 (m. 1759)’da İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde “Hediye vermek” hakkında şunları anlattı: 

Devamını oku...

Âlimler ve şehidlerle beraber haşredilenler

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 17 Şubat 2017

Abdullah bin Ali Bağdâdî hazretleri hadîs, kırâat, nahiv ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 464 (m. 1072)’de Bağdad’da doğdu. "Sıbt-ül-Hayyât" lakabıyla meşhur oldu. 541 (m. 1146)’da Bağdad’da vefât etti. Cenâze namazını Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî hazretleri kıldırdı. Rivayet ettiği hadîs-i şerîflerde, Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Allaha düşman olanları sevmek

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 16 Şubat 2017

Geredeli Abdullah Efendi, Osmanlı velîlerindendir. Bolu'nun Gerede ilçesinde doğdu. Bolu’da Mustafa Sâfî Efendi'nin derslerinde ve sohbetlerinde kemâle erdi. Hocasının vefâtından sonra yerine geçti. Talebeleriyle birlikte, 1853 senesinde yapılan Rusya seferine katıldı. Silistre Müdafaası'nda bulundu. Bu savaşta Tuna boylarında şehîd oldu. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Ayıpları örtenin ayıpları örtülür

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 15 Şubat 2017

Burhâneddîn Sıbt ibn-i Acemî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 753 (m. 1352)’de Halep civarındaki Cellûm’da doğdu. 841 (m. 1437)’de Halep’te vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...