Peygamber Efendimizin vârisi olan âlimler

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 27 Eylül 2016

Şemsüddîn ibn-i Vücûhî hazretleri kırâat ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 582 (m. 1187)’de doğdu. 672 (m. 1273)’de Bağdad’da vefât etti. Âlimlerin üstünlüğü hakkında şunları söyledi:

Devamını oku...

Yerde olanlara merhamet ediniz ki

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 26 Eylül 2016

Ebü’l-Hasen Sehâvî hazretleri tefsîr, hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 558 (m. 1163)’de Sehâ’da doğdu. 643 (m. 1245)’de Şam’da vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Çalışabilenin zekât istemesi haramdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 25 Eylül 2016

Hamîdüddîn Râmûşî hazretleri hadîs, fıkıh ve tefsîr âlimidir. Buhârâ’da doğdu. 666 (m. 1268)’de vefât etti. El-Fevâid kitabında şöyle yazmaktadır:

Devamını oku...

Konuşmadan önce iyice düşünmelidir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 24 Eylül 2016

Muînüddîn Câcermî hazretleri, Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. İran'da, Câcerm'de doğdu. 613 (m. 1216) yılında Nişâbûr'da vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:
Talebenin ilim öğrenmeye başlarken dikkat edeceği hususlar:

Devamını oku...

Vallahi ben böyle bir Sultan'a rastlamadım

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 23 Eylül 2016

Ebü’l-Hasen Ferazdakî hazretleri tefsîr, hadîs, sarf, nahiv, lügat ve târih âlimlerindendir. Meşhur şâir Ferazdak’ın soyundandır. Tunus’ta Kayrevân şehrinde doğdu. 479 (m. 1086)’da Bağdad’da vefât etti. Şöyle nakleder:

Devamını oku...

Yıldızlar gittiği zaman

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 22 Eylül 2016

İbn-i Fâûs hazretleri hadîs âlimlerindendir. 521 (m. 1127)’de Bağdad’da vefât etti. Ahmed bin Hanbel’in kabri yanına defnedildi. Eshab-ı kiramın fazileti hakkında naklettiği bazı hadis-i şerifler:

Devamını oku...

Mazlumun âhı, indirir şâhı

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 21 Eylül 2016

Muhammed Rebhâmî hazretleri Hindistan’da yetişen fıkıh âlimlerindendir. Dokuzuncu asrın sonlarında vefât etti. En meşhur kitabı olan Rıyad-un-nâsihîn ismindeki eserini, 835 (m. 1432) senesinde yazdı. Bu eserinde buyuruyor ki:

Devamını oku...

İsyan edenlere susanların sonu

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 20 Eylül 2016

İmam-ı Zührî hazretleri Tabiîn devrinde Medine’de yetişen hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. Aşere-i mübeşşereden Abdurrahmân bin Avf’ın (radıyallahü anh) torunudur. Eshâb-ı kiramdan bazıları ile görüştü. Büyük bir âlimdi. Medine kadılığı yaptı. 125 (m. 742) senesinde vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları şunlardır:

Devamını oku...

Allahü teâlâ kalplerinize bakar

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 19 Eylül 2016

Rükneddîn Ebü’l-Feth hazretleri Hindistan evliyâsının büyüklerindendir. Pakistan’da Mültan’da doğdu. Zamanın büyüklerinden Nizâmüddîn Evliyâ ile sohbet etti. 720 (m. 1320)’de vefât etti.
Rükneddîn Ebü’l-Feth, bir talebesi tarafından toplanan “Mecma’ul-ahbâr” adlı eserdeki bir mektubunda buyuruyor ki:

Devamını oku...

Onlar benim misafirlerimdir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 18 Eylül 2016

Îsâ bin Süleymân Mâlakî hazretleri hadîs ve târih âlimidir. 581 (m. 1185) yılında Endülüs (İspanya) şehirlerinden Ründe’de (Ronda) doğdu. 632 (m. 1234) yılında Mâlaka’da (Malaga) vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden ikisi şöyledir:

Devamını oku...