Talebe, kalp hastalığını hocasına söylemelidir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 17 Ocak 2018

Ali Geylânî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin soyundandır. 1040 (m. 1630)’da Suriye’de Hama’da doğdu. 1113 (m. 1701)’de orada vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki: 

Devamını oku...

Nerede takdîr edilmişse orada ölürsün

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 16 Ocak 2018

Ebû Abdurrahmân Âsım Ahvel hazretleri büyük hadîs âlimlerindendir. 142 (m. 760)’da Basra’da vefât etti.. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

Bir mümin, bir söz ile kâfir olabilir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 14 Ocak 2018

Alâaddîn Yetîm hazretleri Osmanlı âlimlerinden olup Tirelidir. Tire’de büyük bir veba (tâûn) salgını başgöstermiş, bütün ailesi vefât etmiş, Alâüddîn de yetim kalmıştı. İlk tahsilini memleketinde yaptıktan sonra Bursa’ya gidip medresede okudu ve orada yerleşti. 920 (m. 1514)’de Bursa’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahü teâlâya tevekkül etmelidir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 13 Ocak 2018

Seyyid Muhammed hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 1161 (m. 1748)’de Fas’ta doğdu. 1203 (m. 1788)’de, Sahra denilen yerde vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Cehennemden kurtuluş berâtı alanlar

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 12 Ocak 2018

Ahmed Esrem hazretleri hadîs hafızıdır. 260 (m. 873)’de vefât etti. Ahmed bin Hanbel hazretlerinin talebesidir. Kitabında abdestin fazileti hakkında buyuruyor ki;

Devamını oku...

Yetimin gözyaşından sakınınız

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 11 Ocak 2018

Ali bin Muhammed hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. Şam’da doğdu. 444 (m. 1052)’de orada vefât etti. Yazdığı "Fazîletü ehl-üş-Şâm" kitabından bazı bölümler:

Devamını oku...

Şeytanın pek çok hîlesi vardır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 10 Ocak 2018

Ebû Bekr Mervezî hazretleri hadîs ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. Türkistan’da Merv’de doğdu. 211 (m. 826)’da İran’da Nişâbûr’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Allah korkusu her işin başıdır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 09 Ocak 2018

Ahmed bin Abdullah hazretleri Fıkıh ve hadîs âlimidir. Yüz bin hadis-i şerifi ravileriyle birlikte ezbere bilen hafızlardandı. 610 (m. 1213)’de Hicaz’da doğdu. 674 (m. 1275)’de vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden, Eshâb-ı kiramın üstünlüğünü anlatan bazıları:

Devamını oku...

O şahsı Cennet ile müjdele

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 08 Ocak 2018

Abser bin Kâsım hazretleri meşhûr hadîs âlimlerindendir. Kütüb-i sitte râvilerinden olup, 178 (m. 794)’de Kûfe’de vefât etti. Hadîs ilminde hafız derecesinde olup, yüz bin hadîs-i şerîfi senetleriyle birlikte ezbere bilirdi. Bunlardan bir hadis-i şerif şöyledir:

Devamını oku...

Kullarımdan gereği gibi şükreden azdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 07 Ocak 2018

Mehmed Emîn Efendi Seksenbirinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Gözlük kullandığından dolayı “Camgöz” diye bilinirdi. 1117 (m. 1705)’de Edirne’de doğdu. 1191 (m. 1777)’de Bursa’da vefât etti. Emîr Sultan Kabristanı'nda medfûndur. Bir dersinde şöyle anlattı:

Devamını oku...