Hendek Harbinde verilen müjde

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 08 Aralık 2016

Ömer bin Şebbe en-Nümeyri hazretleri fıkıh, hadis ve tarih âlimidir. 173'te (m. 789) Basra'da doğdu. İlk tahsilinden sonra Bağdat'a gitti. Burada zamanın büyük âlimlerinden hadis tahsil etti. 262 (m. 876)’da Sâmerrâ'da vefat etti. Târihu'I-Medîneti'I-münevvere adlı eseri meşhurdu. Bu kitabında şöyle nakleder:

Devamını oku...

Allahü teala iffetli olanı sever

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 07 Aralık 2016

Muhammed İhsân hazretleri Silsile-i aliyyeden olan Mazhar-ı Cân-ı Cânân hazretlerinin olgun halîfelerindendir. Hicri onüçüncü asrın ortalarında vefât etti... 

Devamını oku...

Onun yanındakilere müjdeler olsun

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 06 Aralık 2016

Şeyh İlâhdâd hazretleri Hindistan evliyâsındandır. 1049 (m. 1639)’da vefât etti. Hâce Muhammed Bâkî-billah hazretlerinin husûsî dostlarından olup, onun bereketli sohbetlerinde yetişip kemâle geldi ve icâzet aldı. 

Devamını oku...

Fakirlikten şikâyet eden adam

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 05 Aralık 2016

Şeyhullah Bahş hazretleri (İlâh-bahş) diye tanınır. "İlâh-bahş" Fârisîde (Allahü teâlânın atıyyesi, ihsânı) mânâsına gelmektedir. Nakşîbendiyye evliyâsının büyüklerindendir. Hindistan’da yaşadı. 920 (m. 1514)’de doğdu. 1002 (m. 1593)’de vefât etti.

Devamını oku...

Beyaz elbisedeki beyaz yama gibi!

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 04 Aralık 2016

Hüsâmeddîn Mankpûrî hazretleri Hindistan’da Mankpûr şehrinde yaşamış olan evliyadandır. Hicri dokuzuncu asrın ortalarında vefât etti. Şeyh Hüsâmeddîn, zamanında bulunan âlim ve velilerin önde gelenlerinden idi. Zâhirî ve bâtınî ilimleri kendisinde toplamış idi. Çok talebe yetiştirdi. Çok ibâdet ve tâat yapardı. 

Devamını oku...

Beyaz elbisedeki beyaz yama gibi!

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 04 Aralık 2016

Hüsâmeddîn Mankpûrî hazretleri Hindistan’da Mankpûr şehrinde yaşamış olan evliyadandır. Hicri dokuzuncu asrın ortalarında vefât etti. Şeyh Hüsâmeddîn, zamanında bulunan âlim ve velilerin önde gelenlerinden idi. Zâhirî ve bâtınî ilimleri kendisinde toplamış idi. Çok talebe yetiştirdi. Çok ibâdet ve tâat yapardı. 

Devamını oku...

Dedikodu yapanın şahitliği kabul edilmez

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 03 Aralık 2016

Hasan Necmeddîn Efendi Osmanlı âlimlerindendir. Rumeli beldelerinden Alacahisar’da doğdu. 1019 (m. 1610)’da İstanbul’da vefât etti. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Merhamet eden merhamet bulur

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 02 Aralık 2016

Muhyiddin Gülşenî hazretleri Halveti-Gülşenî şeyhidir. 935'te (1529) Edirne'de doğdu. Babası İran’da Şîraz şehrinden olup İbrahim Gülşenî’nin müridi idi. Şah İsmail buraları ele geçirince kaçıp Edirne'ye yerleşti. Vefat etmeden evvel oğluna Halveti icazeti verdi. Muhyiddin Gülşenî 1017 (m. 1608)'de vefat etti. Şeyhi olan babası, ona şu nasihatleri yapmıştı:

Devamını oku...

Sahâbe-i kiramın hepsi müctehid idi

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 01 Aralık 2016

Fenârîzâde Mehmed Efendi Osmanlı âlimlerindendir. İlk Şeyhülislam Molla Fenârî hazretlerinin torunudur. 877 (m. 1472)’de İstanbul’da doğdu. Zamanın meşhur âlimlerinden ilim tahsil etti ve talebe yetiştirdi. 929 (m. 1523)’de vefat etti ve Bursa’ya nakledilip, dedesi Molla Fenârî’nin kabri yanına defnedildi. Buyurdu ki:

Devamını oku...

İlim, kalbe doğan bir nûrdur

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 30 Kasım 2016

Ebû Hilâl Askerî hazretleri tefsîr ve lügat âlimidir. 395 (m. 1005) yılında İran’da Ahvâz’da vefât etti. Taleb-ül İlm vel-ictihâd adlı eserinde, ilim hakkında İslâm âlimlerinin şöyle buyurduğunu bildiriyor:

Devamını oku...