İman etmedikçe cennete giremezsiniz

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 27 Ekim 2016

Abdullah bin Ebî Muleyke hazretleri Tabiînin büyüklerindendir. Mekke-i Mükerreme’de doğdu, orada 117 (m. 735) yılında vefât etti. Otuz sahâbî ile görüşmüş ve onlardan hadîs rivâyet etmiştir. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kula, ilk önce namazı sorulur

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 26 Ekim 2016

Yahyâ bin Ebî Kesîr hazretleri hadîs ilminde hafızdır. Basralı olan bu mübarek zat, on sene Medine’de ikâmet edip Tabiînin büyüklerinden istifâde etti. Yemâme’de yerleşip meşhur âlimler arasına girdi. 129 (m. 747)’de vefât etti. Rivayet ettiği bir hadis-i şerif:

Devamını oku...

Haram yiyenin duâsı kabul olmaz

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 25 Ekim 2016

Osman Sâhib Efendi Yetmişyedinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1122 (m. 1710) senesinde İstanbul’da doğdu. 1183 (m. 1770) senesinde vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Ben kulumun zannettiği gibiyim

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 24 Ekim 2016

Hasan Bedreddîn Efendi Osmanlı evliyasındandır. 1512 (H.970) senesi Harput şehrinin Perçih köyünde doğdu. 1663 (H.1074) senesinde İstanbul Cihangir'de vefât etti. İlk tahsilini Harput'ta yaptı. Din ve fen ilimlerinde yüksek derecelere ulaştı. Bursa'ya giderek Halvetî şeyhi Yâkup Fânî hazretlerine talebe oldu. İcâzet alıp İstanbul'a giderek Tophâne semtinde Cihangir Câmiinde ders ve vaaz vermeye başladı. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Onlar, pek cömerttirler

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 23 Ekim 2016

Ahmed bin Muhammed el-A’rabî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Cüneyd-i Bağdadî’nin sohbetinde bulundu. 341 (m. 952) senesinde Mekke’de vefât etti. 

Devamını oku...

Allahü teâlânın koruduğu kullar

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 22 Ekim 2016

Kâsım bin Ca’fer Basrî hazretleri hadîs ve Şafiî fıkıh âlimidir. 322 (m. 934)’de Basra’da doğdu. 414 (m. 1023)’de vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Devamını oku...

Dünya ehlinin ve âriflerin edebi

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 21 Ekim 2016

Ebû Nasr Abdullah Serrâc hazretleri evliyânın büyüklerinden, maddî ve manevî ilimler sahibidir. İran’ın Tûs şehrinde doğup 378 (m. 988)’de orada vefât etti. Ebû Muhammed Mürteiş’in talebesi idi. Sırrî-yi Sekatî ve Sehl-i Tüsterî gibi büyük evliyâları gördü. Onun kıymetli sözlerinden ve daha önceki İslâm âlimlerinin nasîhatlerinden yaptığı nakillerden bazıları şöyledir:

Devamını oku...

Günah işleyenin boynu bükük olur

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 20 Ekim 2016

Şemseddîn Muhammed bin Hibetullah hazretleri hadîs ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 549 (m. 1154)’de İran’da, Şîrâz’da doğdu. 635 (m. 1237)’de Şam’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahın rızasına ermiş olmanın alameti

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 19 Ekim 2016

Cerrâhzâde Muslihuddîn Efendi Osmanlı evliyasındandır. 1495 (H. 901)'de Edirne'de doğdu. 1575 (H. 983) senesinde Edirne'de vefât etti. Edirne'de büyüyüp, zamânının âlimlerinden aklî ve naklî, fen ve din ilimlerini tahsil etti. Sonra, Abdürrahîm el-Müeyyedî'nin sohbetine kavuşup ondan feyiz aldı. Sonra Edirne'deki Şeyh Şücâeddîn Dergâhında vazîfelendirildi. Birçok talebe yetiştirdi. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Akıl, kıyametteki varlıkları anlayamaz

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 18 Ekim 2016

Rızkullah Temîmî hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerinin en büyüklerindendir. 401 (m. 1011)’de Bağdad’da doğdu. 488 (m. 1095)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...