Dinde yapılan her yenilik bid'attir

Samsûnî Hasan Efendi Fâtih zamanında yaşayan fıkıh, kelâm ve usûl âlimlerindendir. Samsun’da doğdu. 891 (m. 1486)’da İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde bid’at hakkında buyurdu ki:

Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Bir ümmet, Peygamberi öldükten sonra, dinde bid'at yaparsa, buna benzer bir sünneti kaybeder). Yâni, küfre sebep olmayan bir bid'at yapılırsa, bunun cinsinden bir sünneti terk ederler.
Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Bid'at sahibi, bid'atini terk etmedikçe, tövbe etmesini, Allahü teâlâ nasip etmez.) Yâni, bir kimse, bir bid'at ortaya çıkarırsa veya başkasının çıkarmış olduğu bir bid'ati yaparsa, bu bid'ati iyi bildiği ve karşılığında sevap beklediği için, bundan tövbe edemez. Bu bid'atin kötülüğünden veya küfre sebep olmasından dolayı hiçbir günahına da tövbe etmesi nasip olmaz.
Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Allahü teâlâ, dinde bid'at olan bir şeyi yapan, bu bid'ati Allah rızası için terk etmedikçe, onun hiçbir amelini kabul etmez.) Yâni, îtikatta veya amelde veya sözde yâhut ahlâkta bid'at olan bir şeyi yapmaya devam edenin bu cinslerden ibâdetleri sahih olsa da, hiçbirini kabul etmez. İbâdetlerinin kabul olması için, bu bid'ati, Allahtan korkarak, ondan sevap bekleyerek yâhut rızasına kavuşması için terk etmesi lâzımdır.
Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Allahü teâlâ, bid'at sahibinin orucunu, haccını, umresini, cihâdını, günahtan vazgeçmesini, adaletini kabûl etmez. Hamurdan kılın çıkması gibi, İslâmdan çıkar.) Yâni, ibâdeti sahih olsa da, kabul olunmaz. Sevap verilmez. Çünkü, küfre sebep olmayan bid'at işlemeye devam etmektedir. Küfre sebep olan bid'at sahibinin ibâdeti zaten sahih olmaz. Farz, nâfile ibâdetlerinin hiçbiri kabul olmaz. Bid'at, nefse, şeytana uyarak yapıldığı için, sahibi İslâmdan, Allahü teâlânın emirlerine teslim olmaktan çıkar.
Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Benden sonra, ümmetim arasında ayrılıklar olacaktır. O zamanda olanlar, benim sünnetime ve Hulefâ-i râşidînin sünnetine yapışsın! Dinde meydana çıkan şeylerden uzaklaşsın! Dinde yapılan her yenilik bid'attir. Bid'atlerin hepsi dalâlettir. Dalâlet sahiplerinin gidecekleri yer, Cehennem ateşidir.) Bu hadis-i şerif, bu ümmette çeşitli ayrılıklar olacağını haber veriyor. Bunlar arasında, Resûlullahın ve Onun dört halîfesinin yolunda olana sarılınız diyor...

Toplam Görüntülenme: 587

Yayın tarihi: Perşembe, 19 Ekim 2017

Bunları okudunuz mu?