Sû-i zan, yanlış karar vermeye sebep olur

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 25 Şubat 2021

Kabîsa bin Ukbe es-Süvâî hazretleri hadis ve tefsir âlimidir.136 (m. 753)’de Kûfe'de doğdu. Süfyân-ı Sevrî hazretleri gibi büyük âlimlerden ilim tahsil etti. Ahmed bin Hanbel hazretleri, onun talebelerindendir. 215’te (m. 830) Kûfe'de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Dargın olanla, üç gün içinde barışmalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 24 Şubat 2021

Şemsüddîn Muhammed İsfahanî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 616'da (m. 1219) İran’da İsfahan'da doğdu. Sonra Bağdat'a, Şam’a, nihayet Kahire'ye giderek ilim tahsil etti. Kahire'de Sâhibiyye Medresesi'nde ders verdi. 688 (9 Ağustos 1289) tarihinde Kahire'de vefat etti. Şöyle anlatır:

Devamını oku...

Hiç kimse mucizeye karşı gelemedi

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 23 Şubat 2021

İbrâhîm bin Tahmân hazretleri tabiînden hadis, fıkıh ve kelâm âlimidir. 80'de (m. 699) Afganistan’da Herat'ta doğdu. Bağdad ve Hicaz’a giderek Süfyân-ı Sevrî hazretleri gibi ta­biîn âlimlerinden ilim öğrendi. Sonra Mekke'ye yerleşti. İmam-ı Azam Ebû Hanife hazretleri ile görüştü. 168'de (m. 784) Mekke'de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Mürşid-i kâmillerin alametleri hakkında

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 22 Şubat 2021

Topbaşzâde Ahmed Kudsi Efendi son devir İslam âlimlerindendir. 1819’da Konya'nın Kadınhanı ilçesinde doğdu. Mevlâna Hâlid-i Bağdadî hazretlerinin halifelerinden Bozkırlı Memiş Efendi'nin halka-i tedrisine katılarak, Nakşibendî-Hâlidî icazeti aldı ve halifesi olmakla şereflendi. 1889’da Konya'da vefat etti. Bir sohbetinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Allah'tan başkası için "yarattı" demek!

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 21 Şubat 2021

Ebü'l-Abbas Kalânisî hazretleri kelâm âlimidir. İran’da Rey'de doğdu. Bağdat’a giderek kelam ilmi tahsil etti. İmam-ı Eş'arî hazretleri ile görüşürdü. IV. (m. X.) yüzyıl başlarında vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Susmak, yüksek edeplerdendir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 20 Şubat 2021

Rûmî İsmail Efendi, Kâdîriyye tarikatının Rûmîyye kolunun kurucusudur. Kastamonu-Tosya'nın Bansa köyünde doğdu. Medrese ilimlerini tahsil ederken bir gece rüyasında Abdülkadir-i Geylânî hazretlerini gö­rdü, onun manevî işareti üzerine Bağ­dat'a gidip Kâdirî nakîbüleşrafı Seyyid Feyzullah Efendi'ye intisab ederek icazet aldı. İstanbul'a gelen İs­mail Rûmî, Tophane'de bir tekke inşa ettirdi. 1041 (m. 1631)’de vefat etti ve buraya defnedildi. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Onların kalpleri rahmânî nûrdan yoksundur

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 19 Şubat 2021

Ebû Hâmid İsferâyînî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 344'te (m. 955) İran’da İsferâyin'de doğdu. Medrese tahsilinden sonra Bağdat'a gitti. Burada Şafiî âlimlerinden fıkıh okudu. Abdullah bin Mü­barek Mescidi'nde ders vermeye başladı ve birçok talebe yetiştirdi. 406'da (m. 1016) vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Küfre sebep olan bir işi bilerek yapma

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 18 Şubat 2021

Şemsüddîn Mahmûd İsfahânî hazretleri Eş'arî kelâm âlimidir. 674'te (m. 1276) İran’da İsfa­han'da doğdu. İlk tahsilinden sonra Kahire'ye gitti. Burada büyük âlimlerden ilim tahsil ettikten sonra Nâsıriyye Medresesi Mü­derrisliğine tayin edildi. 749'da (m. 1349) Kahire'de vefat etti. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...

Bütün bilgilerin kaynağı Eshâb-ı kirâmdır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 17 Şubat 2021

İsâ bin Sehl Ceyyânî hazretleri Mâliki fıkıh âlimidir. Endülüs’te (İspanya) Ceyyân’da (Jaen) doğdu. Kurtuba, (Cordoba) Gırnata (Granada) ve Tuleytula'da (Toledo) birçok âlimden fıkıh ilmi tahsil etti. Gırnata'da kadılık yaptı. 486 (m. 1093)’de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

O’nun mübârek zâtını kalbinde hazır et

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 16 Şubat 2021

İbrâhim Fasîh Efendi Osmanlı âlimlerindendir. 1236 (m. 1820) senesinde doğdu. 1299 (m. 1882) senesinde Bağdat’ta vefât etti.

Devamını oku...