Kur'ân-ı kerim okurken lâzım olan edepler

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 24 Mart 2019

Necmüddîn el-Esfûnî hazretleri Şâfiî mezhebi fıkıh âlimidir.  677 (m. 1278) senesinde Mısır’da Esfûn beldesinde doğdu. 750 (m. 1350) senesi Mekke’de vefât etti. Fıkıh ilmini Şeyh Behâüddîn el-Kıftî’den öğrendi. Kırâat ilmine de vâkıf idi. Kavs denilen yerde ders verdi. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Bu vazîfeyi yapacak kuvvete sahip değilim

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 23 Mart 2019

İbrâhim bin Ebî Abele hazretleri hadîs âlimlerindendir. Tabiînden olup, 152 (m. 769) senesinde vefât etmiştir. Kendisi şöyle anlatmıştır:

Devamını oku...

Mümine lanet etmek onu öldürmek gibidir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 22 Mart 2019

İzzeddîn bin Naîm hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 675 (m. 1276)’da Suriye’de Hama şehri yakınındaki Sıla köyünde vefât etti. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Yalan söyleyenden melekler uzaklaşır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 21 Mart 2019

Ebü’l-Fazl Mûsâ İznikî hazretleri Osmanlı evliyâ ve ulemâsındandır. İznik’te doğumuş olup, doğum târihi bilinmemektedir. 838 (m. 1434) senesinde vefât etmiştir. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kıyâmet günü Kur’ân ehli çağırılır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 20 Mart 2019

İsmâil Mehâsinî hazretleri Hanefî mezhebi âlimlerindendir. Şam’daki Emeviyye Câmii’nin imâmı ve hatîbi idi. 1020 (m. 1611)’de Şam’da doğdu. 1102 (m. 1691)’de orada vefât etti. Bu mübarek zat, bir vaazında buyurdu ki: 

Devamını oku...

Şeytanın zenginleri aldatma yolları

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 19 Mart 2019

Ebü’l-Hayr Katfetî hazretleri kırâat, hadis ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 593 (m. 1197) senesinde Bağdad’da doğup, 676 (m. 1277) senesinde aynı yerde vefât etti. Zamanındaki âlimlerin meclislerinde, ciltlerle kitaplar dinledi. Bunlardan bazısı kendisine umûmî, bazısı husûsi olarak icâzet vermiştir. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Sâlih bir Müslüman olan Nasrânî

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 18 Mart 2019

İsmâil el-Bermâvî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 749 (m. 1348)’de Kâhire’de Bermâ kasabasında doğdu. 870 (m. 1465)’de vefât etti. Büyük âlimlerden Sirâcüddîn Bülkînî hazretlerinden ders okudu. 

Devamını oku...

Her adımına yetmiş sevap verilenler

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 17 Mart 2019

İshâk bin Yûsuf el-Ezrâk hazretleri Tebe-i tâbiîndendir. Tabiînden hadîs-i şerîfler rivâyet etti. 117 (m. 735)’de Vâsıt şehrinde doğdu. 195 (m. 810)’da orada vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Dünyada ve âhirette saadete kavuşurlar

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 16 Mart 2019

Ebû Hâmid Erbilî hazretleri Şafiî âlimlerinin meşhûrlarındandir. 535 (m. 1140)’da Erbil’de doğdu. 608 (m. 1211)’de Musul’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Azamet ve kibriyâ bana mahsustur

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 15 Mart 2019

İmâdüddîn İsfehânî hazretleri İslâm âlimlerinin büyüklerindendir. 519 (m. 1125)’de İran’da İsfehan’da doğdu. 597 (m. 1201)’de Şam’da vefât etti. “Kibir” hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...