Rabbinize istiğfar edin ki

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 06 Aralık 2019

Erzincanlı Hâcı Fehmi Efendi son devir velilerindendir. Erzincan’da yaşadı. Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî hazretlerinin yolunun âdâb ve erkânını Erzincan’da yayan Terzi Baba’ya talebe oldu. Onun sohbetlerinde yetişip kemâle geldi. “93 Harbi” olarak bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus harbinde Hâcı Fehmi Efendi de, yetmiş-seksen kişilik talebeleri ve sevenlerini toplayıp cepheye koştu. Büyük kahramanlıklar gösterdi. 1298 (m. 1890) senesinde Mekke-i mükerremede, hac esnasında hastalandı ve vefât etti. Hâcı Fehmi Efendi bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Hakîki âlim, sadece Allahın rızâsını ister

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 05 Aralık 2019

Muhammed Temîmî hazretleri fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. 428 (m. 1036)’da Fas’ta doğdu. 505 (m. 1111)’de vefât etti. İlim sahibi zatların üstünlüklerini anlatırken buyurdu ki:

Devamını oku...

Yalancılarla beraber olmaktan sakının

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 04 Aralık 2019

Ebû Hasin El-Vâdiî hazretleri fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. Kûfe’de doğdu. Bağdâd’da hadîs-i şerîf öğrenip ilim tahsil ettikten sonra Kûfe’ye döndü. 296 (m. 909)’da vefât etti. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Masum ve kusursuz olmak Peygamberlere mahsûstur

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 03 Aralık 2019

İzmirli Osman Nûri Efendi son devir Osmanlı âlimlerindendir. İzmir’de doğdu. İzmir, Manisa ve İstanbul’da, ilim sahiplerinin derslerine devam etti. Tahsilini tamamlayarak, hocalarından icâzet aldı. Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî hazretlerinin halîfelerinden Abdülfettâh-ı Akrî hazretlerinin sohbeti ile şereflendi. 1900 yılı başlarında vefat etti. Bu mübarek zat bir sohbetinde talebelerine şunları anlattı:

Devamını oku...

Papazlar, verecek cevap bulamadılar

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 02 Aralık 2019

Muhammed Taflâtî hazretleri hadîs ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. Fas’ta doğdu. 1191 (m. 1777)’de Kudüs’de vefât etti.
Taflâtî hazretleri, deniz yoluyla Mısır’a saldıran Fransızlar tarafından esîr edildi. Onu Malta adasına götürdüler. Orada papazların ileri gelenlerinden biri, Taflâtî’ye şöyle dedi: 

Devamını oku...

Allah ile kul arasındaki işlere "diyânât" denir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 01 Aralık 2019

Bayramzâde Yahyâ Efendi, Osmanlı Devleti'nin yirmiyedinci şeyhülislâmıdır. 961 (m. 1554)’de İstanbul’da doğdu. 1053 (m. 1644)’de aynı yerde vefât etti. Bir fetvasında buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahü teâlâyı anlamaya kalkışmak caiz değildir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 30 Kasım 2019

Osman Ukaylî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. 1135 (m. 1722)’de Haleb’de doğdu. 1193 (m. 1779)’da orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahü teâlâdan kork ve helâlinden ye

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 29 Kasım 2019

Muğlalı Mustafa Efendi Osmanlı evliyâsınındandır. 884 (m. 1479)’de Muğla’da doğdu. 968 (m. 1560)'da Semerkand’da Hâce Ubeydullah-i Ahrar zaviyesinde vazîfeli iken vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Aza kanâat etmiyor, çokla doymuyorsun

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 28 Kasım 2019

Tâceddîn Kürdî hazretleri Osmanlı âlimlerinin ilklerinden olup, İznik Medresesi Müderrisidir. Şeyh Edebâlî hazretlerinin kayınpederidir. 751 (m. 1350)’de vefât etti. Şöyle anlatılır:

Devamını oku...

Müminin dünyâdaki hediyesi yoksulluktur

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 27 Kasım 2019

İbn-i Hınnâ hazretleri Mısır’ın hadîs âlimlerindendir. 640 (m. 1243)’de doğdu. 707 (m. 1307)’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...