Kadınlar cenâzede bulunmaz

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 23 Eylül 2019

Ebû Bekr Haffâf hazretleri hadîs ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 495 (m. 1101)’de Bağdad’da doğdu. 543 (m. 1148)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ey insanlar, gölgeye gidiniz

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 22 Eylül 2019

Ali Muzafferüddîn Şîrâzî hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. İran’da, Şîrâz’da doğdu. 922 (m. 1516)’da orada vefât etti. Bir dersinde, “Kıyâmet gününün dehşeti” hakkında şunları anlattı: 

Devamını oku...

Sakın gelen fakirleri boş çevirme

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 21 Eylül 2019

Ahmed Ticânî hazretleri meşhur âlim ve velilerindendir. 150 (m. 1737) senesinde Cezayir’de Ayn-ı Mâdî denilen yerde doğdu. Orada tahsilini tamamladıktan sonra Kâhire’ye gitti. Evliyânın büyüklerinden Ahmed bin İdrîs’le görüştü. Ondan ilim öğrenip feyz aldı. Hilâfeti ile şereflendi.1230 (m. 1815) senesinde Fas’ta vefât etti. Oğluna şöyle nasihat etti:

Devamını oku...

Nimeti verenden gâfil olmak asla yakışmaz

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 20 Eylül 2019

Yarhisârlı Mustafa Efendi Osmanlı âlimlerindendir. Bilecik’e bağlı Yarhisar’da doğdu. 911 (m. 1505)’de İstanbul kadısı iken vefât etti. Tövbe hakkında buyurdu ki: 

Devamını oku...

Otuz dokuzu gam, biri ferahlık denizi

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 19 Eylül 2019

Ali Musannifek hazretleri Hanefî âlimlerinden ve Fahreddîn-i Râzî’nin torunlarındandır. 803 (m. 1401)’de İran’ın Bistâm kasabasında doğdu. 875 (m. 1470)’de İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Zikrin hayırlısı hafi rızkın hayırlısı kâfi

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 18 Eylül 2019

Abdürrahîm Efendi, Otuzbirinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Adana’da doğdu. 1066 (m. 1656) senesinde Belgrad’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Cehennem ateşinden uzaklaşmak için

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 17 Eylül 2019

Ebü’l-Feyz Murtaza Zebidî hazretleri hadîs ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. Hadîs ilminde söz sahibi idi. 1145 (m. 1732)’de, Hindistan’da Bekerâm şehrinde doğdu. 1205 (m. 1791)’de Mısır’da vefât etti. Peygamber efendimize (sallallahü aleyhi ve sellem) salevat okumanın fazileti hakkında naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Devamını oku...

İçinden misk kokusu gelen kabir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 16 Eylül 2019

Seyyid Hüseyin Murâdî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimi ve evliyânın büyüklerindendir. 1138 (m. 1725)’de Şam’da doğdu. 1188 (m. 1774)’de aynı yerde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Tövbe etmeden ölenlerin hâli

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 15 Eylül 2019

Niksârlı Muhyiddîn Efendi Osmanlı âlimlerindendir. Tokat’ın Niksar ilçesinde doğdu ve tahsilini burada tamamladı. Sultan İkinci Bâyezîd Hân tahta geçtiğinde İstanbul’a davet etti. Ayasofya’daki tefsîr derslerinde Sultan da hâzır bulunurdu. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Harama bir şeye helal demenin cezası

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 14 Eylül 2019

İbn-i Nasrullah hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 765 (m. 1364)’de Bağdad’da doğdu. 844 (m. 1440)’da Kâhire’de vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...