Hayatı da ölümü de yaratan O'dur

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 28 Ağustos 2017

Alâüddîn Bâcî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 631 (m. 1233) senesinde Endülüs’te (İspanya) Bâc (Baeja) şehrinde doğdu. Bir müddet Şam’da kaldı. Sonra Kâhire’ye gelip yerleşti. 714 (m. 1314) senesinde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İnsanlar dert ile imtihân edilir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 27 Ağustos 2017

İbn-i Şâzân el-Bağdâdî hazretleri hadis âlimidir. 339'da (m. 950) Bağdat'ta doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden kıraat ve hadis ilmi tahsil ettikten sonra Maveraünnehir’e gitti ve orada çok talebe yetiştirdi. 425'te (m. 1034) Belh'te vefat etti. Naklettiği hadîs-i şerîflerden bazıları şöyledir: 

Devamını oku...

Mutlak adak ve şarta bağlı adak

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 26 Ağustos 2017

Celâlüddîn Abdullah ibn-i Şâs hazretleri Mâliki fıkıh ve hadis âlîmidir. Kahire'de doğdu. Önce hadis okudu, daha sonra Mâliki fıkhını tahsil etti. 616 (m. 1219)’de vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İstişare eden muvaffak olur

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 25 Ağustos 2017

Ahmed Kâdirî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 920 (m. 1514)’de Şam’da doğdu. 1005 (m. 1596)’da, orada vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ben şefaate izinli değilim

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 24 Ağustos 2017

Ömer ibn-i Şahin hazretleri hadis hafızı olup yüz binden çok hadîs-i şerîfi senetleriyle birlikte ezberlemişti. 297'de (m. 909) Bağdat'ta doğdu. Zamanın büyük muhaddislerinden hadis tahsil etti ve çok talebe yetiştirdi. 385'te (m. 996) Bağdat'ta ve­fat etti. Enes bin Malik’ten (radıyallahü anh) şu hadîs-i şerîfi nakletti:

Devamını oku...

Gerçek yoksul, bir şey isteyemeyendir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 23 Ağustos 2017

Ebül-Abbas ibn Cüreyc hazretleri Şafiî âlimidir. 249'da (863) Bağdat'ta doğdu. Ebû Dâvûd Sicistânî, Muham­med bin İmrân es-Sâiğ ve daha pek çok kimseden hadis dinledi. İmam-ı Şafiî'nin önde gelen talebelerin­den Müzenî ve Os­man el-Enmâtî'den fı­kıh okudu. 306'da (m. 918) vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Peygamber efendimiz üç türlü ilaç kullanırdı

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 22 Ağustos 2017

Ebû Abdullâh ibn-i Süfyân hazretleri kıraat âlimidir. Tunus’ta Kayrevan'da doğdu. Buradaki âlimlerden ilim tahsil etti ve kıraat ilminde ileri bir seviyeye ulaştı. Ömrünün sonunda hac vazifesini yerine getirdi ve 415'te (m. 1024) Medine'de vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Müslümanlar bütün peygamberlere inanır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 21 Ağustos 2017

Kutbüddîn Muhammed ibn-i Sultân hazretleri Hanefi fıkıh âlimidir. 870 (m. 1465)’de Şam’da doğdu. Medrese tahsilinden sonra Zâhiriyye Medresesi ve Emeviyye Camii'nde de müderrislik yaptı. 950'de (m. 1544) Şam’da ve­fat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Meleklerin hayâ ettiği kimse

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 20 Ağustos 2017

Ahmed Saffâr hazretleri hadîs âlimlerinden olup hafızdı, yüz binden çok hadîs-i şerîfi senetleriyle birlikte ezberlemişti. 352 (m. 963)’de Basra’da vefât etti. Hazreti Âişe vâlidemizden (radıyallahü anhâ) şu hadîs-i şerîfleri nakletti: 

Devamını oku...

Çocuğa hediye" diyerek verilenler

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 19 Ağustos 2017

Muhammed ibn-i Sûde hazretleri Mâlikî fıkıh ve hadis âlimidir. 1111 (m. 1700)’de Fas'ta dünyaya gel­di. Medrese tahsilinden sonra Merakeş ve Fas'ta kadı­lık yaptı. 1209 (m. 1795)’de vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...