Hem dünya hem âhiret için iyilik istemelidir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 02 Ocak 2018

Hamîd-i Tavîl hazretleri Tabiînin meşhûr hadîs âlimlerindendir. 68 (m. 761)’de doğdu. Basra’da yaşadı ve 143 (m. 761)’de namazda kıyamda iken düştü ve vefât etti. 

Devamını oku...

Fıkıh âlimlerinden ayrılan dalalettedir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 01 Ocak 2018

Ahmed el-Esedî hazretleri fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 611 (m. 1214)’de doğdu. 662 (m. 1264)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

O dilemezse, hiçbir şey hareket edemez

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 31 Aralık 2017

Ali bin Ahmed Mekkî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. İran’da, Rey’de doğdu. Bir süre sonra Şam’a gitti. 598 (m. 1201) yılında orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Evliyâyı vesîle ederek duâ etmek

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 30 Aralık 2017

Hüsâmeddîn Hüseyin Efendi Fâtih Sultan Mehmed zamanında yaşamış âlimlerden olup aslen İran’ın Tebrîz şehrindendir. 880 (m. 1475)’de Edirne’de vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Onun annesini buraya getirin

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 29 Aralık 2017

İbn-i Zenceveyh hazretleri hadîs âlimlerinden olup hafız, yani ravileriyle birlikte yüz bin hadis-i şerifi ezbere bilenlerdendi. Horasan’ın Nesâ kasabasında 180 (m. 796)’da doğdu. 251 (m. 865)’de vefât etti. Kitabında şöyle nakleder:

Devamını oku...

Resûlullahın vârisi ve vekilleri

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 28 Aralık 2017

Necmeddîn Hubûşânî hazretleri hadîs, tasavvuf ve kelâm âlimidir. 510 (m. 1116)’da Nişâbûr yakınlarında doğdu. 587 (m. 1191)’de Kâhire’de vefât etti. Selâhaddîn-i Eyyûbî, Hubûşânî’yi çok sever, izzet ve ikramda kusur etmezdi. Hubûşânî de, Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin zafer kazanması için duâ ederdi. Allah için muhabbet hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahü teâlâ, her şeyi bir sebeple yaratır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 27 Aralık 2017

Abdurrahmân Hubeyşî hazretleri Yemen’de yetişen Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. 780 (m. 1378)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Herkes, Ehl-i sünnet itikadını öğrenmelidir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 26 Aralık 2017

Celâleddîn Hocendî hazretleri Hanefî fıkıh âlimlerindendir. 719 (m. 1319)’de Türkistan’da Hocend’de doğdu. 802 (m. 1400)’de Medîne-i münevverede vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kardeşlerinizin arasını düzeltiniz

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 25 Aralık 2017

Hasen Irâkî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 930 (m. 1523)’de, aşağı Mısır’da Kevm denilen yerde vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Dilerse azap eder dilerse affeder

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 24 Aralık 2017

Âmir bin Muhammed el-Ensârî hazretleri Endülüs’te (İspanya) yetişmiş olan fıkıh âlimlerindendir. 484 (m. 1091)’de Belensiye’de (Valencia) doğdu. 569 (m. 1174)’de vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...