Hiç kimse mucizeye karşı gelemedi

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 23 Şubat 2021

İbrâhîm bin Tahmân hazretleri tabiînden hadis, fıkıh ve kelâm âlimidir. 80'de (m. 699) Afganistan’da Herat'ta doğdu. Bağdad ve Hicaz’a giderek Süfyân-ı Sevrî hazretleri gibi ta­biîn âlimlerinden ilim öğrendi. Sonra Mekke'ye yerleşti. İmam-ı Azam Ebû Hanife hazretleri ile görüştü. 168'de (m. 784) Mekke'de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Mürşid-i kâmillerin alametleri hakkında

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 22 Şubat 2021

Topbaşzâde Ahmed Kudsi Efendi son devir İslam âlimlerindendir. 1819’da Konya'nın Kadınhanı ilçesinde doğdu. Mevlâna Hâlid-i Bağdadî hazretlerinin halifelerinden Bozkırlı Memiş Efendi'nin halka-i tedrisine katılarak, Nakşibendî-Hâlidî icazeti aldı ve halifesi olmakla şereflendi. 1889’da Konya'da vefat etti. Bir sohbetinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Allah'tan başkası için "yarattı" demek!

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 21 Şubat 2021

Ebü'l-Abbas Kalânisî hazretleri kelâm âlimidir. İran’da Rey'de doğdu. Bağdat’a giderek kelam ilmi tahsil etti. İmam-ı Eş'arî hazretleri ile görüşürdü. IV. (m. X.) yüzyıl başlarında vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Susmak, yüksek edeplerdendir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 20 Şubat 2021

Rûmî İsmail Efendi, Kâdîriyye tarikatının Rûmîyye kolunun kurucusudur. Kastamonu-Tosya'nın Bansa köyünde doğdu. Medrese ilimlerini tahsil ederken bir gece rüyasında Abdülkadir-i Geylânî hazretlerini gö­rdü, onun manevî işareti üzerine Bağ­dat'a gidip Kâdirî nakîbüleşrafı Seyyid Feyzullah Efendi'ye intisab ederek icazet aldı. İstanbul'a gelen İs­mail Rûmî, Tophane'de bir tekke inşa ettirdi. 1041 (m. 1631)’de vefat etti ve buraya defnedildi. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Onların kalpleri rahmânî nûrdan yoksundur

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 19 Şubat 2021

Ebû Hâmid İsferâyînî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 344'te (m. 955) İran’da İsferâyin'de doğdu. Medrese tahsilinden sonra Bağdat'a gitti. Burada Şafiî âlimlerinden fıkıh okudu. Abdullah bin Mü­barek Mescidi'nde ders vermeye başladı ve birçok talebe yetiştirdi. 406'da (m. 1016) vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Küfre sebep olan bir işi bilerek yapma

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 18 Şubat 2021

Şemsüddîn Mahmûd İsfahânî hazretleri Eş'arî kelâm âlimidir. 674'te (m. 1276) İran’da İsfa­han'da doğdu. İlk tahsilinden sonra Kahire'ye gitti. Burada büyük âlimlerden ilim tahsil ettikten sonra Nâsıriyye Medresesi Mü­derrisliğine tayin edildi. 749'da (m. 1349) Kahire'de vefat etti. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...

Bütün bilgilerin kaynağı Eshâb-ı kirâmdır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 17 Şubat 2021

İsâ bin Sehl Ceyyânî hazretleri Mâliki fıkıh âlimidir. Endülüs’te (İspanya) Ceyyân’da (Jaen) doğdu. Kurtuba, (Cordoba) Gırnata (Granada) ve Tuleytula'da (Toledo) birçok âlimden fıkıh ilmi tahsil etti. Gırnata'da kadılık yaptı. 486 (m. 1093)’de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

O’nun mübârek zâtını kalbinde hazır et

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 16 Şubat 2021

İbrâhim Fasîh Efendi Osmanlı âlimlerindendir. 1236 (m. 1820) senesinde doğdu. 1299 (m. 1882) senesinde Bağdat’ta vefât etti.

Devamını oku...

Ya faydalı konuşunuz yâhut da susunuz

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 15 Şubat 2021

Cemâlüddîn Muhammed İdrîsî hazretleri hadis âlimidir. 568 (m. 1173)’de Mısır'da Saîd şehrinde doğdu. Devrinin büyük âlimlerinden fıkıh ve hadis ilmi tahsil etti. Kahire'de Ömeriyye Medresesi'nde mü­derrislik yaptı. 649 (m. 1251) senesinde orada vefat etti. Envâru ulüvvi'l-ecrâm isimli bir eseri vardır. Bu kitabında şunları nakleder:

Devamını oku...

Kitaptan ve Sünnetten ancak müctehid anlar

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 14 Şubat 2021

Muînüddîn Muhammed Îcî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 832'de (m. 1429) İran’da Şîraz'ın Îc beldesinde doğdu. Seyyid Şerîf Cürcânî'nin talebesi Mevlâ Hâce Ali'den ders aldı. Şerhu'l-Mevâkıf derslerine devam etti. Mekke'ye giderek talebe yetiştirdi. 905'te (m. 1500) Orada vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...