Yemin ederim ki sen yalancısın

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 27 Ağustos 2019

Ebü’l-Mekârim Hafnâvî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Mısır’da doğdu. 1181 (m. 1767) senesinde aynı yerde vefât etti. Üstün hâllerinden ve kerâmetlerinden bazıları şunlardır:

Devamını oku...

Ey nefsinin kurtuluşunu isteyen kimse

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 26 Ağustos 2019

Şemseddîn Gazzî hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerindendir. Büyük âlim ve velî Abdülganî Nablüsî hazretlerinin dâmâdı idi. 1096 (m. 1685)’de, Şam’da dünyâya geldi. 1167 (m. 1753)’de evvel vefât etti. “Dîvân-ül-İslâm” isimli eserinde, âlimleri, meşhur şahsiyetleri ve sultanları topladı. Bu eserinde, Muhyiddîn-i Arabî hazretlerini anlatırken, onun bir talebesine nasîhatini nakleder:

Devamını oku...

Şimdi kabrinde kimsesiz olarak kaldın

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 25 Ağustos 2019

Muhammed Kazvînî hazretleri İslâm âlimlerinin büyüklerindendir. İran’da Kazvin’de doğdu. 580 (m. 1184)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Bir kimse hikmetli söz söylemekle azîz olmaz

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 24 Ağustos 2019

Cemâleddîn Zebîdî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 945 (m. 1539)’da Yemen’de Zebîd’de doğdu. 991 (m. 1583)’de orada vefât etti. Bir talebesine buyurdu ki:

Devamını oku...

Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 23 Ağustos 2019

Ebû Abdullah Cezerî hazretleri tefsîr, nahiv ve fıkıh âlimidir. 637 (m. 1239)’da Cizre’de doğdu. 711 (m. 1312)’de Mısır’da vefât etti. Bir sohbetinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Resûlullaha çok salevat getirirdim

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 22 Ağustos 2019

Bedreddîn Bülkînî hazretleri, tefsîr, hadîs, nahiv ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 821 (m. 1418)’de doğdu. 890 (m. 1485)’de Mısır’da vefât etti. Resûlullah efendimize (sallallahü aleyhi ve sellem) salât-ü selâm söylemenin faziletlerini şöyle anlattı:

Devamını oku...

O elmayı kulumun rûhuna göster

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 21 Ağustos 2019

Bitlisli Molla Ebü’l-Fadl hazretleri Osmanlı âlimlerinin büyüklerindendir. İdrîs-i Bitlisî’nin oğludur. "Defterdar" adı ile meşhur oldu. 982 (m. 1574)’de Eyüp’te vefât etti. Eyüp semtinde Defterdar Camii'ni yaptırdı. Kabri bu caminin avlusundadır. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Rükü ve secdeleri tam yapmayanlar

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 20 Ağustos 2019

Ebû Abdullah Şatibî hazretleri hadîs, tefsîr ve fıkıh âlimidir. 496 (m. 1103)’de Endülüs’te (İspanya) Mürsiye’de (Murcia) doğdu. 565 (m. 1170)’da Şatibe’de (Jativa) vefât etti.
Bu mübarek zat, bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Haset, ibâdetlerin sevabını giderir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 19 Ağustos 2019

Şemseddîn Mehmed Konevî hazretleri Hanefî fıkıh âlimlerindendir. 716 (m. 1316)’da Konya’da doğdu. 788 (m. 1386)’da Şam’da veba salgınından vefât etti. Bu mübarek zat, bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Yeryüzünde âlim kalmayınca

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 18 Ağustos 2019

İbn-ül-Hızâ hazretleri Mâlikî mezhebi âlimlerindendir. 348 (m. 948)’de, Endülüs’te (İspanya) Kurtuba (Cordoba) şehrinde doğdu. İşbiliyye (Sevilla), sonra Serakusta (Saragosta) kadılığına tayin edildi. Bu vazîfede iken, 416 (m. 1025)’de vefât etti. Hadîs ilminde çok yükseldi. Şöyle anlattı:

Devamını oku...