Şefaatim vâcib oldu” ne demek

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 04 Mayıs 2017

Ebû Abdullah Tilmsânî hazretleri fıkıh ve hadîs âlimidir. Cezayir’de Tilmsân’da doğdu. 871 (m. 1467)’de, Lübnan’da Beyrut’ta vefât etti. Kitabında naklettiği, Resûlullah efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) kabr-i şerifini ziyârete dâir hadîs-i şerîfler hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

İyilik, sevgi kazandırır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 03 Mayıs 2017

Muhammed Tartûşî hazretleri hadîs, tefsîr ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. 451 (m. 1059)’da Suriye’de Tartûs’ta doğdu. 520. (m. 1126)’da Mısır’da İskenderiyye’de vefât etti. Sirâc-ül-mülûk kitabında buyuruyor ki:

Devamını oku...

Allahü teala bir kulu seviyorsa

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 02 Mayıs 2017

Üçbaşlı Nûreddîn Efendi, Osmanlı âlimlerindendir. Sakarya’nın Karasu ilçesinin Üçbaş köyünde doğdu. Zamanının âlimlerinden aklî ve naklî ilimleri tahsil ettikten sonra, Manisa, İznik, Edirne ve Amasya’da müderrislik ve Amasya müftülüğü vazîfesini yürüten Nûreddîn Efendi buradan emekli oldu ve İstanbul’a yerleşti. 940 (m. 1533)’de İstanbul’da vefât etti. 

Devamını oku...

Âlimin ölümü, âlemin ölümüdür

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 01 Mayıs 2017

Muhammed Übüllî hazretleri Cezayir’de yetişen İslâm âlimlerinin büyüklerindendir. 680 (m. 1281)’de Tilmsân’da doğdu. 753 (m. 1352)’de vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Rahmet kapıları herkese açık

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 30 Nisan 2017

Kâsımzâde Şah Ali Efendi Osmanlı evliyâ ve ulemâsındandır. 880 (m. 1475)’de Çanakkale-Bolayır’da doğdu. 960 (m. 1553)’de İstanbul’da vefât etti. Sohbetlerinde, evliyanın kıymetli nasihatlerini naklederdi. Buyurdu ki:

Devamını oku...

İmam-ı azam, kurtuluş yolunu bildirmiştir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 29 Nisan 2017

Ensârî Şemseddîn Efendi Osmanlı âlimlerindendir. Rumeli’de doğdu. 1009 (m. 1600)’de İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde, İmâm-ı azam hazretlerinin üstünlüklerinden şöyle bahsetti:

Devamını oku...

Affedilmiş olarak sabahlayanlar

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 28 Nisan 2017

Mehmed Şah Çelebi, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin soyundan gelen Osmanlı âlimlerindendir.  Afyonkarahisar’da doğdu. 978 (m. 1570)’de İstanbul’da vefât etti. Bir talebesine şunları tavsiye etti:

Devamını oku...

Ezân ve ikâmet hakkında

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 27 Nisan 2017

Muhammed bin Alâüddîn hazretleri hadîs ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 1000 (m. 1591)’de Mısır’da doğdu. 1077 (m. 1666)’da Kahire’de vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Çok soru sormak iyi görülmemiştir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 26 Nisan 2017

Süreyc bin Yûnus Mervezî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 235 (m. 849)’da Bağdâd’da vefât etti. Hadîs âlimleri arasında “İmâm” derecesine yükselenlerdendi. Rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Devamını oku...

Ben duâmı şefâat için sakladım

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 25 Nisan 2017

Abîde bin Amr hazretleri Tabiînin meşhûr âlimlerindenidir. Doğum târihi bilinmemektedir. 72 (m. 691)’de vefât etti. Yemenlidir. Mekke’nin fethedildiği günlerde Müslüman olmakla şereflendi. Fakat Peygamber Efendimizi (sallallahü aleyhi ve sellem) görmediği için Sahâbî olamadı. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîfler "Kütüb-i sitte"de yer almıştır. Bunlardan bazıları:

Devamını oku...