Diline sahip olan sıkıntıya düşmez

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 21 Ekim 2017

Ali bin Bendâr Sayrafî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Nişâbûr’da doğdu. 359 (m. 969)’da vefât etti. İmânı ve itikâd bilgilerini hülâsa ederek yazmıştır. Bunlardan bir kısmı şöyledir:

Devamını oku...

Bana ümmetimin günahları gösterildi

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 20 Ekim 2017

Hasen bin Süfyân hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 213 (m. 828)’de Horasan’ın Nesâ şehrinde doğdu. 303 (m. 916)’de orada vefât etti. 

Devamını oku...

Dinde yapılan her yenilik bid'attir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 19 Ekim 2017

Samsûnî Hasan Efendi Fâtih zamanında yaşayan fıkıh, kelâm ve usûl âlimlerindendir. Samsun’da doğdu. 891 (m. 1486)’da İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde bid’at hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Mide dolu olunca kalbe gaflet basar

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 18 Ekim 2017

Ali bin Bekkâr hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 207 (m. 822)’de Şam yakınlarında Masisa’da vefât etti. İbrâhîm bin Edhem hazretleriyle görüşüp sohbet etti. Kıymetli nasihatleri vardır. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kim zulmedeni affederse

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 17 Ekim 2017

Hasan Bağdâdî hazretleri Şafiî âlimlerinin büyüklerindendir. 489 (m. 1096)’de Bağdad’da doğdu. 568 (m. 1173)’de Şam’da vefât etti. Güzel ahlak sahibi olmak hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Yol üzerinde oturmaktan sakınınız

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 16 Ekim 2017

Ebû Ali Vâsıtî hazretleri hadîs imâmıdır. Bâğdad’da doğmuş olup, yine orada 249 (m. 863)’de vefât etmiştir. Kitabında naklettiği bazı hadis-i şerifler:

Devamını oku...

Diriliş gününü inkâr edenler

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 15 Ekim 2017

Zâhid-i Irakî hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 504 (m. 1110)’da Bağdad civarında doğdu. 594 (m. 1198)’de Kâdisiyye’de vefât etti. Bir dersinde, “Ehl-i Sünnet vel-Cemaat” itikadında olmak için, nelere inanmak lazım geldiğini şöyle anlattı:

Devamını oku...

Kıyâmet gününde bizi rüsvâ etme

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 14 Ekim 2017

Şerefüddîn Hasan Tîybî hazretleri Tefsîr ve hadîs ilimlerinde meşhûr bir âlimdir. 743 (m. 1342)’de, mescidde namazın sünnetini kılıp, farzını kılmak için ikâmeti beklerken, eceli vâki oldu ve orada rûhunu teslim etti. Bir dersinde Âl-i İmrân sûresinin tefsîrinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Şeytanın vesvesesinden müttekîler uzak kalır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 13 Ekim 2017

Ebû Sa’îd İstahrî hazretleri Şafiî mezhebinin büyük fıkıh âlimlerindendir. 244 (m. 858)’de İran’da İstahr şehrinde doğdu. Birçok âlimden ilim tahsil edip kıymetli eserler yazdı. Abbasî halifesi Muktedir-billah, onu Sicistan kadılığına tayin etti. Sonra Bağdâd Muhtesibliğine getirildi. 328 (m. 940)’da Bağdâd’da vefât etti. 
Ebû Sa’îd-i İstahrî, Semûd kavminin medeniyeti hakkında şunları bildiriyor:

Devamını oku...

Bid’at ehli ile mücadele ederim

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 12 Ekim 2017

Hasan es-Sekkâf hazretleri tasavvuf büyüklerinden olup, Yemen’de Terim beldesinde doğdu. 813 (m. 1410)’da orada vefât etti. Kıymetli nasihatleri vardır. Buyurdu ki:

Devamını oku...