Nisaba mâlik olmak ve zekât hakkında

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 03 Mart 2018

Şâkir Hamevî hazretleri Osmanlı Hanefî mezhebi âlimlerindendir. 1121 (m. 1709)’da Suriye’de Hama şehrinde doğdu. 1193 (m. 1779)’da Şam’da vefât etti. Bir dersinde zekâtı anlatırken buyurdu ki:

Devamını oku...

​Az konuşmak ve iyi huylu olmak

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 02 Mart 2018

Hammad El-Ezrak hazretleri fıkıh ve hadis âlimidir. 98 (m. 716)’da Basra’da doğdu. 179 (m. 795)’de orada vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları: 

Devamını oku...

Kâfirlere şefaat edilmeyecektir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 01 Mart 2018

İsmail Ferruh Kırımî hazretleri 19. yüzyıl Osmanlı âlimlerindendir. Aslen Kırımlı olup, buraları Ruslar tarafından işgal edilince İstanbul’a hicret etmiştir. Hüseyn Vâiz-i Kâşifî’nin yazdığı Fârisî (Mevâhib-i aliyye) tefsîrini Türkçeye çevirmiş, (Mevâkib) ismini vermiştir. Bu kitapta buyuruluyor ki:

Devamını oku...

Bana çok salevât-ı şerife okuyunuz

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 28 Şubat 2018

Sadreddîn Hatîb-i Dârayâ hazretleri fıkıh ve hadîs âlimidir. 642 (m. 1244)’de doğdu. 725 (m. 1325)’de Şam yakınlarında vefât etti. Peygamber Efendimize (sallallahü aleyhi ve sellem) salât okumanın fazileti hakkında şunları anlattı: 

Devamını oku...

Allahü teâlâ, tevbe edenleri sever

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 27 Şubat 2018

Ebû Muhammed Hatîbî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 761 (m. 1360)’de Türkistan’da Ebyürd’da doğdu. 816 (m. 1413)’de Yemen’de Tâ’iz şehrinde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki

Devamını oku...

İmanı olmayanın, hiçbir iyiliğine sevap verilmez

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 26 Şubat 2018

Muinüddîn Hatîb-i Haskefî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimi ve hatîbdir. 459 (m. 1067)’de, Diyârbakır’da Tanza köyünde doğdu. Hasankeyf’de tahsil gördü. 551 (m. 1156)’da Diyârbakır’ın Silvan ilçesinde vefât etti. Kabri Silvan’dadır. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Şeytan, aranızdaki boşluklarda dolaşır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 25 Şubat 2018

Ebû Velîd Nişâbûrî hazretleri Horasan’da yetişen hadîs âlimlerinin imamıdır. 270 (m. 883)’de doğdu. 349 (m. 960)’da Nişâbûr’da vefât etti. Onun rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte, Hazreti Âişe şöyle bidiriyor:

Devamını oku...

Müminlere söyle harama bakmasınlar

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 24 Şubat 2018

Hasanzâde Mehmed Efendi Osmanlı âlimlerindendir. 1014 (m. 1605)’de Kastamonu’da doğdu. 1085 (m. 1674)’de Mısır’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ana-babanın kabrini ziyaret etmek

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 23 Şubat 2018

Bedreddîn Hasen Nablûsî hazretleri Hanbelî mezhebi âlimlerindendir. Filistin’deki Nablus’ta doğdu. 772 (m. 1370)’de vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Adalet, mülkünde olanı kullanmaktır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 22 Şubat 2018

İbn-i Ümm-i Kâsım hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh, tefsîr, usûl ve kırâat âlimlerindendir. Mısır’da doğdu. 749 (m. 1348)’de vefât etti. Bir dersinde, adalet hakkında şunları anlattı:

Devamını oku...