Onlar için gelecekte korku yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 26 Haziran 2018

İbn-i Esîr Cezerî hazretleri Fıkıh ve hadîs âlimidir. 555 (m. 1160)’da Cizre’de doğdu. 630 (m. 1233’de Musul’da vefât etti. Üsüd-ül-gâbe fî ma’rifet-is-Sahâbe isimli eseri meşhurdur. Bu eserinde şöyle nakleder:

Devamını oku...

Kabul olmuş haccın alâmeti

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 25 Haziran 2018

Ahmed bin Esed hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 808 (m. 1405)’de Mısır’da İskenderiyye’de doğdu. 882 (m. 1477)’de hac yolculuğunda, Mekke-i mükerreme ile Medîne-i münevvere arasında Rabig denilen yerde vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kullara kibirlenmek yakışmaz

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 24 Haziran 2018

Muzafferüddîn ibn-i Emşâtî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 812 (m. 1409)’da Kâhire’de doğdu. 902 (m. 1496)’da aynı yerde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ebû Bekir'e gidiniz! Namazı o kıldırsın

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 23 Haziran 2018

Ebu'l-Hasen Kehmes Temîmî hazretleri büyük bir hadîs âlimidir. 149 (m. 766) senesinde vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları şöyledir:

Devamını oku...

Allahü teala seni ateşten korusun

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 22 Haziran 2018

Bedreddîn Hüseyn bin Sıddîk hazretleri tasavvuf büyüklerindendir. 850 (m. 1446)’de Yemen’de Ebyât-ı Hüseyin’de doğdu. 903 (m. 1497)’de Yemen’de Aden’de vefât etti. Kıymetli sözleri vardır. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Hiç eksilmeyen yemek ve su

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 21 Haziran 2018

Hüseyin bin Abdürrahmân hazretleri hadîs, kelâm ve Şafiî fıkıh âlimidir. 779 (m. 1377)’de Yemen’de doğdu. 855 (m. 1451)’de Ebyât-ı Hüseyin’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Vahyi ve kitapları inkâr ettiler

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 20 Haziran 2018

Seyyid Ebû Bekr ibn-i Ehdel hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 984 (m, 1576)’da Yemen’de doğdu. 1035 (m. 1626)’da orada vefât etti. İsm-i a'zam hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Ya cennet, ya cehennem

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 19 Haziran 2018

Muhammed bin Ali el-Vâsıtî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinden olup İbn-i Ebissakrî diye tanınır. 409 (m.1018)’de doğdu. 498 (m.1105)’de Irak’ta Vâsıt’ta vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Mazlumun duâsı reddolunmaz

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 18 Haziran 2018

Bedreddîn ibn-i Demâmînî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 763 (m. 1362)’de İskenderiyye’de doğdu. 827 (m. 1424)’de, Hindistan’ın Kelbercâ şehrinde vefât etti. Buyurdu ki: 

Devamını oku...

Kadınlar câmide itikaf yapamaz

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 17 Haziran 2018

Mehmed Salih Efendi 96. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Medrese tahsilini tamamlayınca Şeyhülislâm Yenişehirli Abdullah Efendi'ye intisap ederek onun damadı oldu. Çeşitli şehirlerde kadılıktan sonra, Anadolu, sonra  Rumeli Kadıas­kerliği, nihayet Şeyhülislâmlığa getirildi. 1175 (m. 1762)’de vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...