Onları mutlaka hesaba çekeceğiz

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 06 Mayıs 2018

Sa’dullah ibn-i Decâcî hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 482 (m. 1089)’da Bağdad’da doğdu. 564 (m. 1169)’da orada vefât etti. Bir talebesine buyurdu ki:

Devamını oku...

Dinde yapılan her yenilik bidattir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 05 Mayıs 2018

Ebü’l-Velîd ibn-i Debbâg hazretleri hadîs âlimidir. 481 (m. 1088)’de Endülüs’te (İspanya) Belensiye (Valencia)’da doğdu. Dâniyye’de (Denia) kadı iken, 546 (m. 1151)’de vefât etti. Mursiye’de (Murcia) defnedildi. Dinde Bidat çıkarmanın kötülüğü hakkında şu hadis-i şerifleri nakletti:

Devamını oku...

Dünyâyı âhirete tercih edenler

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 04 Mayıs 2018

Takıyyüddîn ibn-i Dakîkul-ıyd hazretleri hadîs ve Şafiî fıkıh âlimidir. 625 (m. 1228)’de Hicaz’da Yenbu şehrinde doğdu. 702 (m. 1302)’de Kâhire’de vefât etti. "El-Muhallâ” kitabına yazdığı mukaddimede şöyle buyurmaktadır: 

Devamını oku...

Sen o peygamberin hanımı olursun

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 03 Mayıs 2018

Tâceddîn ibn-i Sâî hazretleri fıkıh, tefsîr, hadîs, lügat ve târih âlimidir. 593 (m. 1197)’de Bağdad’da doğdu. 674 (m. 1275)’de aynı yerde vefât etti. 26 cildlik târih kitabında şöyle nakleder:

Devamını oku...

Kader, tedbir ile, sakınmakla değişmez

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 02 Mayıs 2018

Şemseddîn Muhammed ibn-i Cezerî hazretleri Kırâat âlimlerinin büyüklerindendir. 751 (m. 1350)’de Şam’da doğdu. 833 (m. 1429)’da İran’da Şîrâz’da vefât etti. Yazdığı Hısn-ül-hasîn kitabından bazı bölümler:

Devamını oku...

Zenginin fakir hanımına zekât verilir mi?

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 01 Mayıs 2018

Çelebizâde İsmâil Âsım Efendi Yetmişdördüncü Osmanlı Şeyhülislâmıdır. İstanbul’da doğdu. 1173 (m. 1760)’da İstanbul’da vefât etti. Verdiği fetvalardan bazıları şunlardır:

Devamını oku...

Cennet ırmaklarının kaynağı, Firdevs'tir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 30 Nisan 2018

Muhammed Bedahşî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 1582 (H.990) senesinde Afganistan’da Bedahşan’da doğdu. İlk tahsilini Belh'te yaptı. Daha sonra Hindistan’da Agra’ya gitti. Orada Şeyh Miyânmir'in sohbetlerinde bulunarak Kâdirî yolunda kemâle erdi. Kısa zamanda yükselip üstün hâllere kavuştu. Sonra Keşmir’e gitti. 1661 (H.1072) senesinde orada vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Gücün yerinde iken tövbe eyle

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 29 Nisan 2018

Ebû Muhammed ibn-i Atıyye hazretleri tefsîr, kırâat ve hadîs âlimidir. 383 (m. 993)’de vefât etti. Yazdığı Tefsîr-i İbn-i Atıyye’den bir bölüm:

Devamını oku...

Allah, milletleri ilimle yükseltir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 28 Nisan 2018

Abdülkerîm bin Atâullah İskenderî hazretleri hadîs ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. Mısır’da İskenderiye’de doğdu. 612 (m. 1215)’de Kâhire’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Kur’ân-ı kerimin kıraatine dair

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 27 Nisan 2018

Ebû Muhammed ibn-i Âşir hazretleri büyük kırâat âlimlerindendir. 990 (m. 1582)’de Fas’ta Fes şehrinde doğdu. 1040 (m. 1630)’da orada vefât etti. Bir dersinde Kur’ân-ı kerim kıraati ile ilgili şunları anlattı:

Devamını oku...