Allahın rahmetinden ümidini kesmemelidir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 13 Aralık 2017

Ahmed bin Handan hazretleri evliyânın büyüklerindendir. İran’da, Nişâbûr’da doğdu.. Ömrünün son yirmi yılını Mekke’de geçirdi. 311 (m. 923)’de orada vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahü tealanın her emrinde kolaylık vardır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 12 Aralık 2017

Ebû Bekr-i Sûsî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Şam yakınlarında bulunan Remle kasabasında otururdu. 386 (m. 996)’da Şam’da vefât etti. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Sana söz getiren senden de götürür

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 11 Aralık 2017

İbn-ül-Hanbelî hazretleri Hanbelî âlimlerindendir. 536 (m. 1142) senesinde Şam’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Az da olsa devamlı olan amel makbuldür

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 10 Aralık 2017

Abdurrahmân bin Muhammed el-Bağdâdî hazretleri Hadîs ilminde meşhur âlimlerdendir. 375 (m. 985)’te vefât etti. Kitabında naklettiği Hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Emri altındakilere merhamet etmeyen

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 09 Aralık 2017

Ebû Hâzım hazretleri büyük Hanefî kadılarındandır. Basra’da doğdu. 292 (m. 905)’de Bağdât’ta vefât etti. Şöyle nakletmiştir:

Devamını oku...

Yanınızdan ayrılmayan kimseler vardır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 08 Aralık 2017

Abdân bin Muhammed Mervezî hazretleri büyük hadîs âlimlerindendir. 220 (m. 835)’de doğup, 293 (m. 906)’da Türkistan’da Merv şehrinde vefât etti. Rivayet ettiği bazı hadis-i şerifler:

Devamını oku...

İmânı zayıf olanlar şeytana aldanırlar

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 07 Aralık 2017

Mûsâ bin Ahmed Tübbâî hazretleri evliyanın büyüklerindendir. Yemen'de, Kevni'a adı verilen bir köyde otururdu. 621 (m. 1224)’de vefât etti. Ölüm hâlleri hakkında şunları anlattı:

Devamını oku...

İnsanlardan isteme de dağdan odun getir sat

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 06 Aralık 2017

Ebû Hayyân hazretleri Tefsîr, kırâat, hadîs, târih ve lügat âlimidir. 654 (m. 1256)’da Endülüs’te (İspanya) Gırnata’da (Granada) doğdu. 745 (m. 1344)’de Kâhire’de vefât etti. Rivâyet ettiği bazı hadîs-i şerîfler:

Devamını oku...

Yaratıcı kadîmdir ve hiçbir şeye benzemez

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 05 Aralık 2017

Rükneddîn İsferâînî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. İran’da İsferâîn kasabasında dünyaya geldi. 418 (m. 1027)’de vefât etti. İtikâd Risâlesi’nde buyuruyor ki:

Devamını oku...

Sarayı sular altında kalan hükümdar

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 04 Aralık 2017

Abdullah bin Muhammed Belhî hazretleri hadîs hafızı (yüz bin hadîs-i şerîfi sened ve râvileriyle bilen) ve tarihçidir. Belh’te doğdu. 295 (m. 907)’de Bağdâd’da vefât etti. Kitâb-ül-i’lel ve Kitâb-üt-târih isimli iki eseri vardır. Kitâb-üt-târih’te şöyle nakleder:

Devamını oku...