Din ilimlerinin en mühimi fıkıhtır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 20 Nisan 2020

Muhammed ibn-i Lübâbe el-Kurtubî hazretleri Mâlikî fıkıh âlimidir. Endülüs’te (İspanya) Kurtuba'da (Cordoba) doğdu. Medrese tahsilinden sonra İlbîre'de (Elvira) kadılık, Kurtuba'da şûra üyeliği yaptı. 330 (m. 942)’de Kurtuba'da vefat etti. Bir dersinde ilmin ehemmiyeti hakkında şunları anlattı:

Devamını oku...

Resûlullah Efendimiz altı yerde şefaat edecektir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 19 Nisan 2020

Ebü'l-Abbâs Ahmed el-Konstantînî hazretleri Mâliki fıkıh ve siyer âlimidir. İbn-i Kunfüz adıyla meşhur oldu. 740 (1340)’da Cezayir'in Konstantîne şehrinde doğdu. Medrese tahsilinden sonra Kostantîne'de kadılık, müftülük ve hatip­lik yaptı. 810 (1407)’de orada vefat etti. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...

Bilen ile bilmeyen hiç bir olur mu

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 18 Nisan 2020

Muhammed Tayyib İbn-i Kîrân hazretleri Mâliki fıkıh âlimidir. 1172'de (m. 1758) Fas’ta doğdu. Orada bulunan fıkıh âlimlerinden ilim tahsil etti ve çok talebe yetiştirdi. 1227(m. 1812)’de Fas'ta vefat etti ve Ravzat’ül-ulemâ Kabristanı'nda defnedildi. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Senden istiyorum, sana yalvarıyorum ya Rabbi

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 17 Nisan 2020

Ahmed bin Salih el-Cîlî hazretleri Hadîs ve târih âlimlerindendir. 520 (m. 1126) senesinde doğdu. Kur’ân-ı kerîmin kırâatine âit bütün rivâyetleri, Ebû Muhammed Sıbt-ül-Hayyât ve başkasından okuyup öğrendi. Yüz binden çok hadîs-i şerîfi ezberlediği için “Hâfız” unvanına sahip oldu. Târih ilmine dâir yazdığı eserleri kıymetlidir. 565 (m. 1170) senesinde vefât etti. Bu mübarek zat buyurdu ki: 

Devamını oku...

Din kardeşlerine yardımcı olmak

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 16 Nisan 2020

Ebû Sa’îdzâde Feyzullah Efendi Osmanlı şeyhülislâmlarının kırkyedincisidir. 1040 (m. 1630) senesinde İstanbul’da doğdu. 1110 (m. 1698) senesinde İstanbul’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Gözlerin görmediği nimetlere kavuşanlar

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 15 Nisan 2020

Ahmed ibn-i Mücâhid et-Temîmî hazretleri kıraat âlimidir. 245'te (m. 859) Bağ­dat'ta doğdu. Zamanın meşhur kıraat âlimlerinden ders aldı ve çok talebe yetiştirdi. 324'te (m. 936) vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Resûlullah, Süreyyâ yıldızını bile görürdü

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 14 Nisan 2020

Ömer bin Abdurrahmân ibn-i Muhaysın hazretleri "On dört kıraat imamı"ndan biridir. Kıraat tahsilini Mücâhid bin Cebr ve Saîd bin Cübeyr'den yaptı. Kendisinden Süfyân bin Uyeyne, Süfyân-ı Sevrî gibi âlimler ilim tahsil etti. İbn-i Muhaysın 123 (m. 741)’de Mekke'de vefat et­ti. Şöyle anlatır:

Devamını oku...

İyi bir Müslüman nasıl olur

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 13 Nisan 2020

İbn-i Ebi’l-Kâdî hazretleri hadîs, usûl ve Şafiî fıkıh âlimidir. Aslen Harezmlidir. 346 (m. 957) senesinde vefât etti. “İyi bir Müslüman nasıl olur?” diye sorduklarında, buyurdu ki:

Devamını oku...

İnsan, yaratılışında her şeyden habersizdir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 12 Nisan 2020

Muhammed ibn-i Keysân hazretleri tefsir ve hadis âlimidir. Bağdat'ta doğdu ve orada yaşadı. 299 (m. 912)’de orada vefat etti. Şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Biz ona 'mübarek ağaç' diyorduk

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 11 Nisan 2020

İmâdüddîn ibn-i Kesîr hazretleri siyer, tefsir, hadis ve Şafiî fıkıh âlimidir. 701"de (m. 1301) Busrâ'da doğdu. Küçük yaşta Şam’a giderek büyük âlimlerden ilim tahsil etti ve talebe yetiştirdi. 774 (m. 1373)’te Şam’da vefat etti. Siyer kitabında şöyle nakleder:

Devamını oku...