Vesvese şeytandandır ve günahtır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 07 Ağustos 2019

Ebû Muhammed el-Buhârî eş-Şâfiî hazretleri Şâfiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. Bağdâd’da yaşamıştır. 398 (m. 1007) senesinde vefât etti. Fıkıh ilminde zamanının en meşhur âlimi idi. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kur’ân-ı kerîm bir değil binlerce mucizedir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 06 Ağustos 2019

İbn-i Muhallid hazretleri hadîs, fıkıh ve târih âlimidir. 233 (m. 848)’de Bağdâd’da doğdu. 331 (m. 943) senesinde aynı yerde vefât etti. Şöyle nakleder:

Devamını oku...

O, namazlarını hep geciktirirdi

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 05 Ağustos 2019

Ebû Abdullah Zâgûlî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 472 (m. 1079)’da Türkistan’da Merv’de doğdu. 559 (m. 1164) senesinde vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Mümine cahillik yakışmaz

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 04 Ağustos 2019

Muhammed El-Beclî hazretleri evliyânın meşhurlarındandır. Doğum târihi bilinmemekte olup, 621 (m. 1224) senesinde vefât etti. İlim öğrenmenin fazileti hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

İlim öğretmenin fazileti büyüktür

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 03 Ağustos 2019

Ebû Ali Hâşimî hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 345 (m. 957)’de doğdu. 428 (m. 1037)’de Bağdad’da vefât etti. Birçok kitap yazdı. Kitâb-ül-i’tikâd adlı eserinden bazı bölümler:

Devamını oku...

Sadaka, Rabb'in gadabını söndürür

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 02 Ağustos 2019

İbrâhim bin Ya’kûb El-Cürcânî hazretleri hadîs âlimlerindendir. Horasan yakınlarında, Belh şehrine bağlı Cürcân köyünde doğdu. 259 (m. 873)’de Şam’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerde Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdular ki: 

Devamını oku...

Hoş geldin ey ölüm hoş geldin

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 01 Ağustos 2019

Seyyid Mehmed Sa’deddîn Efendi, yüz yedinci Osmanlı şeyhülislâmıdır. 1213 (m. 1798)’de İstanbul’da doğdu. 1283 (m. 1866)’da vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Nefsin isteklerini terk edemeyenler

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 31 Temmuz 2019

Mûytâb Bedâyûnî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Hindistan’ın Bedâyûn şehrinde on ikinci asrın sonları ile on üçüncü asrın başlarında yaşadı. Kâdı Hamîdüddîn Nâgûrî'nin derslerinde yetişti. Buyurdu ki: 

Devamını oku...

Bu, Allahü teâlânın Resûlüdür

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 30 Temmuz 2019

Şâh Muhammed Çelebi Osmanlı âlimlerindendir. Afyonkarahisar’da doğdu. Zamanının âlimlerinden aklî ve naklî ilimleri tahsil etti. Pekçok medresede müderrislik yaptıktan sonra Edirne ve İstanbul kadılıklarını yürüttü. 1570 (H.978) senesinde İstanbul’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Ölü yardım yapamaz" diyenler

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 29 Temmuz 2019

Ali Behçet Efendi Osmanlı âlim ve evliyasındandır. 1860 (H.1277) senesinde İstanbul’da doğdu. Babası Şeyh Feyzullah Efendî'dir. Bir taraftan babasının sohbetlerinde bulunuyor, bir taraftan da ilim tahsîline devam ediyordu. Vefatından sonra babasının yerine şeyhlik makâmına oturarak, talebe yetiştirmekle meşgûl oldu. 1901 (H.1319) senesinde İstanbul’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...