Akıllı insan, kendi ayıplarını görendir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 03 Ekim 2018

Abdullah ibn-i Mühellâ hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 950 (m. 1543) senesinde Yemen’de Da’liyye denilen yerde doğdu. 1028 (m. 1619) senesinde Yemen’de Şüc’a denilen yerde vefât etti. Kıymetli sohbetleri vardır. Akıl ile ilgili bazı nasihatleri şunlardır:

Devamını oku...

Her gece kendini hesaba çekenler.

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 02 Ekim 2018

Şerefüddîn İsmâil bin Ebî Bekr hazretleri Şafii âlimlerdendir. 754 (m. 1353)’de Yemen’de Ebyât-ı Hüseyn’de doğdu. 837 (m. 1434)’de Zebîd’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İnsan aklı, kıyametteki varlıkları anlayamaz

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 01 Ekim 2018

Çivizâde Muhyiddîn Efendi Osmanlı Şeyhulislâmlarının onbirincisidir. 881 (m. 1476)’da Muğla-Menteşe’de doğdu. 954 (m. 1547)’de İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İman ve her gün beş vakit namaz

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 30 Eylül 2018

Osman bin Abdürrahmân el-Kürdî hazretleri, tefsîr, hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. İbn-i Salâh ismi ile tanınmıştır. 577 (m. 1181)’de Kuzey Irak’ta Şehrizûr’da doğdu. 643 (m. 1245)’de vefât etti. “Muhtasar fî ilm-il-hadîs” isimli eserinden seçmeler:

Devamını oku...

Ey Ebû Hanîfe! Sen beni iyi tanıdın

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 29 Eylül 2018

Muhammed Derûrî hazretleri Osmanlı Hanefi fıkıh âlimlerindendir. "İbn-i Sâig" diye meşhûr olmuştur. Şeyhülislâm Muîd Ahmed Efendi’yle sohbet edip, Kudüs kadılığına tayin edildi. 1066 (m. 1656)’da Kudüs’de vefât etti. İmâm-ı A'zam Ebû Hanîfe hazretlerinin faziletlerini anlatırken buyurdu ki:

Devamını oku...

Oruç, Rabbi ile kul arasında bir sırdır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 28 Eylül 2018

Kâsım bin Fethi Ferecî hazretleri kırâat, tefsîr, hadîs ve fıkıh âlimi olup şâirdir. Endülüs’te (İspanya) Ferec (Jerez de la Frontera) şehrinde, 388 (m. 998)’de doğdu. "İbn-i Reyûlî" diye tanındı. 451 (m. 1059)’da vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Temiz kalpten çıkan nasihatler tesir eder

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 27 Eylül 2018

Şehâbeddîn Ahmed ibn-i Arslân hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. Türkmen asıllıdır. 767 (m. 1366)’de Mısır’da doğdu. 844 (m. 1440)’da Kahire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Resûlullahın sünnetine uymadıktan sonra

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 26 Eylül 2018

Debbağzâde Mustafa Efendi Osmanlı âlim ve evliyâsının büyüklerindendir. On sekizinci yüzyılda Rize'de doğdu, İstanbul'da vefât etti. İstanbul'da, zamânının âlimlerinden aklî ve naklî ilimleri tahsil edip derin âlim olduktan sonra Fâtih Câmiinde ders okuttu. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Her şeye kadir olan sensin

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 25 Eylül 2018

Muhammed bin Ömer Melîkeşî hazretleri fıkıh, hadîs, tasavvuf ve edebiyat âlimidir. 740 (m. 1339)’da Tunus’ta vefât etti. Âyet-i kerime ve hadis-i şeriflerden derlediği duaları şiir şeklinde yazmıştır. Bunlardan bir kısmı:

Devamını oku...

Hakiki yardımcı Allahü teâlâdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 24 Eylül 2018

Ebü’l-Hasan ibn-i Nüceyye hazretleri hadîs, tefsîr ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 510 (m. 1116)’da Şam’da doğdu, 599 (m. 1202)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...