Bilmez misin, her işin hayırlısı ortasıdır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 03 Eylül 2019

Ahmed Mürşidî Efendi Osmanlı âlim ve velilerindendir. Diyarbakır’da doğdu. 1174 (m. 1760) senesinde Diyarbakır’da vefât etti. Birecikli Ebû Bekr Efendi’nin talebesi olup, ondan çok istifâde etti. Sonunda hilâfet aldı. Yazmış olduğu "Ahmediyye" isimli eser çok meşhûrdur. Ahmediyye’den bazı bölümler: 

Devamını oku...

Sana faydası olmayan sözü terk et

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 02 Eylül 2019

Seyyid İbrâhim Hamza hazretleri hadîs ve nahiv âlimidir. 1054 (m. 1644)’de Şam’da doğdu. 1120 (m. 1708)’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şerfilerden bazıları:

Devamını oku...

Kurtuluşun alâmeti nefse muhâlefettir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 01 Eylül 2019

Halîlefendizâde Mehmed Sa’îd Efendi Altmışsekizinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. İstanbul’da doğdu. 1168 (m. 1754)’de Bursa’da vefât etti. “Nefse muhâlefet” hakkında büyüklerden şunları nakletti:

Devamını oku...

İyiler de kötüler de pişman olacaklar

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 31 Ağustos 2019

Ebü’l-Kâsım Gırnâtî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh, kelâm, hadîs, tefsîr ve usûl âlimlerindendir. 693 (m. 1294)’da Endülüs’te ((İspanya) Gırnâta’da (Granada) doğdu. 741 (m, 1340)’da Las Palmas adasında, Tarifa’da şehîd oldu. Şöyle nakletti: 

Devamını oku...

Çok istiğfar eden kimseye ne mutlu

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 30 Ağustos 2019

Celâleddîn Kazvînî hazretleri fıkıh, hadîs ve edebiyat âlimidir. 666 (m. 1268)’de Musul’da doğdu. 739 (m. 1338)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kendini başkasından üstün görme

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 29 Ağustos 2019

Ebû Ca’fer Cüzâmî hazretleri kelam ve fıkıh âlimlerindendir. İspanya’da Gırnata’da doğdu. 538 (m. 1143)’de Fas’ın Fes şehrinde vefât etti. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kur’ân-ı kerîmden gâfil olma

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 28 Ağustos 2019

Muhammed Harranî hazretleri hadîs ve târih âlimi olup, Harran’da doğdu. 334 (m. 946)’da Rakka’da vefât etti. Yüz bin hadîs-i şerîfi râvileriyle birlikte ezberleyerek, hadîs ilminde hafız oldu. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Yemin ederim ki sen yalancısın

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 27 Ağustos 2019

Ebü’l-Mekârim Hafnâvî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Mısır’da doğdu. 1181 (m. 1767) senesinde aynı yerde vefât etti. Üstün hâllerinden ve kerâmetlerinden bazıları şunlardır:

Devamını oku...

Ey nefsinin kurtuluşunu isteyen kimse

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 26 Ağustos 2019

Şemseddîn Gazzî hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerindendir. Büyük âlim ve velî Abdülganî Nablüsî hazretlerinin dâmâdı idi. 1096 (m. 1685)’de, Şam’da dünyâya geldi. 1167 (m. 1753)’de evvel vefât etti. “Dîvân-ül-İslâm” isimli eserinde, âlimleri, meşhur şahsiyetleri ve sultanları topladı. Bu eserinde, Muhyiddîn-i Arabî hazretlerini anlatırken, onun bir talebesine nasîhatini nakleder:

Devamını oku...

Şimdi kabrinde kimsesiz olarak kaldın

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 25 Ağustos 2019

Muhammed Kazvînî hazretleri İslâm âlimlerinin büyüklerindendir. İran’da Kazvin’de doğdu. 580 (m. 1184)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...