Eshab-ı kiram, âyet-i kerimeyle methedildi

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 20 Eylül 2020

Muhammed bin Tayfûr Gaznevî hazretleri tefsir ve kıraat âlimidir. Afganistan’da Gazne’de doğdu ve burada yaşadı. Oradaki büyük âlimlerden tefsir ve kıraat ilmi tahsil etti. 560 (m. 1165)’de vefat etti. “Aynü’l-meânî fî tefsîri’s-seb’i’l-mesânî” isimli tefsirinde şöyle anlatmaktadır:

Devamını oku...

Takvâ sahipleri bir şey istemez

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 19 Eylül 2020

Gıyâsüddîn İbnü’l-Âkülî hazretleri hadis ve Şafiî fıkıh âlimidir. 733 (m. 1333)’de Bağdat'ta doğdu. Burada zamanın önde gelen âlimlerinden ders aldı. Hadis ve fıkıhta kendini yetiştirdi. Celâyirliler hanedanının hükümdarı Sultan Ahmed Celâyir ona çok hürmet ederdi. 797 (m. 1394)’de Bağdat'ta vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Cennete Allahın lütfu ihsânı ile girilir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 18 Eylül 2020

Ebû Bekir Abdullah Nîşâpûrî hazretleri Şafiî fıkıh ve hadis âlimidir. 238 (m. 852)’de İran’da Nîşâpur'da doğdu. Tahsil için Horasan, Şam, Mısır ve Hicaz'a gitti, sonra Bağdat'a yerleşti. Burada çok talebe yetiştirdi. 324’te (m.  936) vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Âdet dışında yaşanan şaşılacak hâller

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 17 Eylül 2020

Abdurrahmân İbn-i Ziyâd el-Gaysî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 900 (m. 1495)’de Yemen'in Zebîd şehrinde doğdu. Memleketinde ve Mekke’de Şafiî fıkıh âlimlerinden ilim tahsil etti. Yemen'de fetva makamına getirildi. 975'te (m. 1568) Zebîd'de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Bu müjde, bütün ümmet içindir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 16 Eylül 2020

Alî ibn-i Ziyâd el-Absî hazretleri Mâliki fıkıh âlimi olup İmam-ı Mâlik hazretlerinin önde gelen talebelerindendir. Trablusgarp'ta doğdu ve daha sonra Tunus'a yerleşti. İlim tahsili için Hicaz'a gitti. Orada Mâlik bin Enes hazretlerinden hadis ve fıkıh tahsil etti. İcazet alarak Tunus'a döndü ve Mâliki mezhebinin Kuzey Afrika’da yayılmasına çalıştı. 183 (m. 799) yılında Tunus'ta vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kabrin sıkması da azâbı da haktır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 15 Eylül 2020

Mustafa Âsım Efendi Yüzüncü Osmanlı Şeyhülislâmıdır. "Mekkîzâde" diye bilinir. 1187 (m. 1773)’de İstanbul’da doğdu. 1262 (m. 1846)’de aynı yerde vefât etti. Buyurdu ki:i

Devamını oku...

Kabirleri ziyâret etmek sünnettir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 14 Eylül 2020

Humeyd İbn-i Zencûye hazretleri hadis ve fıkıh âlimidir. 180'de (m. 796) Türkistan’da Nesâ'da doğdu. Genç yaşta Irak, Mekke, Medine, Şam, Mısır ve Horasan'a giderek bu şehirlerdeki âlimlerden hadis ve fıkıh ilmi tahsil etti. Memleketine dönerek talebe yetiştirdi. 251'de (m. 865) vefat etti. Bu mübarek zat, bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Kelimelerin üstündeki ve altındaki işaretler

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 13 Eylül 2020

Ebû Amr ibn-i Zekvân hazretleri "Kırâat-i seb'a" imamlarından İbn-i Amir'in meşhur iki râvisinden biridir. 173'te (m. 789) Şam’da doğdu. İmam-ı İbn-i Âmir’in talebesi olan Yahya Zimârî’nin talebesi Eyyûb bin Temîm'den kıraat tahsil etti ve vefatından sonra Şam’da hocasının yerine "kıraat şeyhi" oldu. 242'de (m. 857) Şam’da vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kelimelerin üstündeki ve altındaki işaretler

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 13 Eylül 2020

Ebû Amr ibn-i Zekvân hazretleri "Kırâat-i seb'a" imamlarından İbn-i Amir'in meşhur iki râvisinden biridir. 173'te (m. 789) Şam’da doğdu. İmam-ı İbn-i Âmir’in talebesi olan Yahya Zimârî’nin talebesi Eyyûb bin Temîm'den kıraat tahsil etti ve vefatından sonra Şam’da hocasının yerine "kıraat şeyhi" oldu. 242'de (m. 857) Şam’da vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Her günahtan sonra tövbe etmek farzdır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 12 Eylül 2020

Ahmed bin Muhammed Tilmsânî hazretleri Mâlikî fıkıh âlimidir. Cezayir'in Tilmsân şehrinde doğdu. Kendi memleketinde, zamanın meşhur âlimlerinden Mâlikî fıkıh ilmi tahsil etti ve kadılık yaptı. 900'de (m. 1494) Tilmsân'da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...