Onlar, Allah indinde şeytandan kötüdür

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 11 Şubat 2018

Affân bin Müslim hazretleri tanınmış hadîs âlimlerindendir. 134 (m. 751)’de Basra’da doğup, 220 (m. 835)’de Bağdad’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

Yıldız falı, kahve falı el falı hurafedir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 10 Şubat 2018

Ebû Abdullâh Mazerî hazretleri Mâliki fıkıh, hadis ve kelâm âlimidir. 453 (m. 1061)’de o devirde bir İslam ülkesi olan Sicilya’da Mâzer (Mazara) şehrinde doğdu. İlk tahsilinden sonra Tunus'ta Mehdiye şehrine gitti. Burada tahsilini tamamlayıp talebe yetiştirdi. 536'da (m. 1141) vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Hazreti Ebû Bekr'in Habîbullah aşkı

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 09 Şubat 2018

Ahmed el-Hazrecî hazretleri Endülüs’te yetişen Mâlikî mezhebi âlimlerindendir. 492 (m. 1099)’da İspanya’da Meriyye (Merida) şehrinde doğdu. 559 (m. 1164)’de Fas’ta Merrâkeş’te vefât etti. Bir dersinde, Hazreti Ebû Bekr’in (radıyallahü anh) üstünlüğü hakkında şunları anlattı:

Devamını oku...

Kalplerinizi tertemiz yapınız

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 08 Şubat 2018

Ali Şüsterî hazretleri Endülüs’teki evliyânın büyüklerindendir. 668 (m. 1269)’da hacdan dönerken Mısır-Dimyât’ta vefât etti. Bu mübarek zat, sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İnsanların en iyisi ve en kötüsü

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 07 Şubat 2018

Ebü’l-Hasen Sâî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Mısır’da doğdu. 330 (m. 941)’de burada vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

İnsanlar fıkıhta İmâm-ı Azam'ın çocuklarıdır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 06 Şubat 2018

Ömer Hulûsî Efendi doksandördüncü Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1140 (m. 1727)’de İstanbul’da doğdu. 1927 (m. 1812)’de İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde, İmâm-ı Azam hazretlerinin üstünlüklerini şöyle anlattı:

Devamını oku...

Sahâbe-i kiramın hepsi müctehiddir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 05 Şubat 2018

Ahmed Batrûcî hazretleri hadîs ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. 542 (m. 1147)’de Endülüs’te (İspanya) Kurtuba’da (Cordoba) vefât etti. [Astronomi âlimi Batrûcî daha sonra yaşamıştır.]
Bu mübarek zat, Sahâbe-i kiramın büyüklüğü ve derecelerinin yüksekliği hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

İhsân ettiğini hatırlayan kimse cömert değildir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 04 Şubat 2018

Ebü’l-Kâsım el-Mukrî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Horasan âlimlerinden idi. 378 (m. 988)’de Nişâbûr’da vefât etti. Bu mübarek zat buyurdu ki: 

Devamını oku...

Maddi ve manevi rızıkların dağılımı

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 03 Şubat 2018

Âşık Efendi, Kanunî Sultan Süleymân zamanında Edirne’de yaşamış büyük velîlerdendir. Edirne yakınlarında Âhûr köyünde doğdu. 975 (m. 1567)’de İstanbul’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Ne güzel kokuyorsun yâ Resûlallah

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 02 Şubat 2018

İbn-i Hıllikân hazretleri Şafiî âlimlerindendir. 770 (m. 1369)’da Kâhire’de doğdu. 855 (m. 1451)’de aynı yerde vefât etti. Hazreti Ebû Bekr’in (radıyallahü anh) üstünlüğü hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...