Ümit ediyorum ki sen o kimselerdensin

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 13 Ağustos 2017

İshak ibn-i Râheveyh hazretleri hadis, fıkıh ve tefsir âlimidir. 161 (778)’de Merv’de dünyaya gel­di. Abdullah bin Mübarek ve İmam-ı Şafiî gibi âlimlerden hadis rivayet etti. Kendisinden de Ahmed bin Hanbel, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî rivayette bulundular. 238'de (m. 853) vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Saadete kavuşmak isteyen kimse

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 12 Ağustos 2017

Mehmed Kâmil Efendi Osmanlı âlim ve velilerindendir. 1824 (H.1240) senesi Edremit yakınında Ayvacık kasabasında doğdu. 1911 (H.1330) senesi İstanbul'da vefât etti. Kâmil Efendi tahsil çağına gelince, İstanbul'a gelerek çeşitli medreselerde tahsilini tamamlayıp icâzet aldı. 

Devamını oku...

Âlim olan, ilmi ile amel etmelidir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 11 Ağustos 2017

Ahmed Me’ârif hazretleri hadîs, tefsîr, fıkıh, âlimidir. Endülüs’te (İspanya) Talemenke’de (Talamanca) 339 (m. 951)’de doğdu. 429 (m. 1038)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Eshâbımın hiçbirine dil uzatmayınız

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 10 Ağustos 2017

Ebû Abdullâh el-Kurtubî hazretleri Mâliki fıkıh ve hadis âlimidir. 324'te (m. 935) Endülüs’te (İspanya) İlbîre'de (Elvira) doğdu. İlk tahsilini İlbîre ule­mâsından gördükten sonra Beccâne (Pechina) ve Kurtuba'da (Cordoba) tahsiline devam etti. Tekrar İlbîre'ye dönerek talebe yetiştirdi. 399 (m. 1008)’de orada vefat etti. Eshâb-ı kiram efendilerimizin üstünlüğü hakkında naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Hediyeleşin, çünkü hediye sevgiyi artırır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 09 Ağustos 2017

Muhammed ibn-i Ebî Ya'lâ hazretleri Hanbelî fıkıh âlimidir. 451'de (m. 1059) Bağ­dat'ta doğdu. Kâ­dî Ebû Ya'lâ el-Ferrâ'nın oğludur. Babasından ve zamanın büyük âlimlerinden fıkıh ilmi tahsil etti ve talebe yetiştirdi. 526 (m. 1131)’de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Müslüman kardeşinin ihtiyacını gidermek

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 08 Ağustos 2017

Hayseme bin Süleyman hazretleri hadis hafızıdır. 250 (m. 864)’de Lübnan’da Trablus'ta doğ­du. İlk tahsilinden sonra hadis öğrenmek için Hicaz, Irak, Yemen, Halep, Bağdat, Medâin, Nîşâbur gibi ilim merkezlerini dolaştı. Daha sonra Trablus büyük camisinde hadis dersi vermeye başladı. 343'te (m. 955) Trablus'ta vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Ey oğul! Kimseyi hakir görme

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 07 Ağustos 2017

Ahmed bin Ebî Verd hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Bağdâd’da doğdu. 263 (m. 876)’da orada vefât etti. Cüneyd-i Bağdâdî’nin sohbet arkadaşı idi. Evliyânın büyüklerinden olan Sırrî-yi Sekâtî, Haris Muhasibî ve Bişr-i Hafî’nin sohbetinde bulundu. Buyurdu ki: 

Devamını oku...

Bir kimseye yapılacak en güzel dua

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 06 Ağustos 2017

İmâm-ı Sultanî Hayrullah Efendi 151. Osmanlı şeyhülislâmıdır. 1249 (m. 1834)’de İstanbul'da doğdu. Medrese tahsilinden sonra Sultan Abdülaziz'in sarayında İmâm-ı Sultanî oldu. Padişah Avrupa seyahatine onu da götürdü. Sonra Anadolu ka­dıaskerliği, Ru­meli kadıaskerliği, nihayet Şeyhülislâmlık makamına getirildi. 1315 (m. 1898)’de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Mahluklar bununla rızık bulur

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 05 Ağustos 2017

Zeyd bin Eslem hazretleri müfessirlerin (tefsîr âlimlerinin) en meşhûrlarındandır. Hadis ilminde de güvenilir âlimlerden biri idi. Medine-i münevverede doğdu. 136 (m. 753) târihinde Medine’de vefât etti.

Devamını oku...

Haccı kabul olanın günahları affolur

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 04 Ağustos 2017

Ahmed el-Birtî hazretleri üçüncü asır hadîs ve Hânefî fıkıh âlimidir. Bağdât civarında Birt köyünde doğdu. 280 (m. 894)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...