Birbirinize kardeş muamelesi yapınız

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 13 Kasım 2017

Hemmam bin Münebbih hazretleri Tabiîn'in meşhûrlarından olup, Ebû Hureyre’den (radıyallahü anh) yazdığı yüzkırk kadar hadîs-i şerîfi nakletmesiyle tanınır. Bu hadîs-i şerifleri bir kitapta topladı. 132 (m. 750) senesinde vefât etti. Bu hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

Şehitlerin de şefaati haktır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 12 Kasım 2017

Arab Çelebi, Osmanlı hadîs, tefsîr ve fıkıh âlimidir. 950 (m. 1543)’de İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Yardım istenmeye Allah daha lâyıktır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 11 Kasım 2017

Hanîf İbrâhim Efendi Osmanlı âlim ve velîlerinden olup, 1217 (m. 1802)’de vefât etti. Evliyânın büyüklerinden Mehmed Emîn Tokâdî’nin halîfelerinden Müstakimzâde Süleymân Sa’deddîn Efendi, aynı zamanda Hanîf İbrâhim Efendi’nin de sohbet meclislerinde bulunmuştur. Bir sohbetinde, zikir ile ilgili bazı hususları şöyle anlatmıştır:

Devamını oku...

Ölünceye kadar tövbe kabul olur

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 10 Kasım 2017

Ali Zübeyrî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinden olup, nesebi Eshâb-ı kiramdan Zübeyr bin Avvâm hazretlerine dayanır. 668 (m. 1269)’da doğdu. 745 (m. 1344)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

“Yemek Âdâbı” hakkında

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 09 Kasım 2017

Mehmed Esad Efendi, Seksenikinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1119 (m. 1707)’de İstanbul’da doğdu. 1192 (m. 1778)’de aynı yerde vefât etti. Bir dersinde, “Yemek Âdâbı” hakkında şunları anlattı:

Devamını oku...

Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 08 Kasım 2017

Sehl-i Ergiyânî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh ve tasavvuf âlimlerindendir. 426 (m. 1035)’da İran’da Nişâbûr’un Ergiyân nahiyesinde  doğdu. 490 (m. 1097)’da vefât etti. Bir sonbetinde, Hazreti Ali’nin (radıyallahü anh) kıymetli sözlerini anlattı:

Devamını oku...

Ey oğlum! İhlas üzere ol

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 07 Kasım 2017

Ebû Tâlib-i Mekkî hazretleri sofiyye-i aliyyenin meşhurlarındandır. 386 [m. 996] senesinde Bağdad’da vefat etti. Tasavvuf büyüklerinin hâl tercümelerini yazdığı “Kût-ül-kulûb” kitabı meşhurdur. Bu kitapta buyuruyor ki:

Devamını oku...

İzin verin, Aişe'nin evine gideyim

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 06 Kasım 2017

Ali bin Harb hazretleri hadîs ve siyer âlimidir. 175 (m. 791)’de Azerbaycan’da doğdu. 265 (m. 878)’de Musul’da vefât etti. Siyer kitabında şöyle nakleder:

Devamını oku...

Allahtan gelene rızâ göster

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 05 Kasım 2017

Ebû Mensûr bin Muhammed hazretleri tasavvuf ve kelam âlimlerindendir. 350 (m. 961)’de Nişâbûr’da doğdu. 429 (m. 1038)’de vefât etti. Mir’ât-ül-mürüvvet isimli eserinde buyuruyor ki:

Devamını oku...

Dünyâya düşkün olmak kalbi öldürür

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 04 Kasım 2017

Abdurrahmân Se’âlebî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimi ve evliyânın büyüklerindendir. 785 (m. 1383)’de Cezayir’de doğdu. 875 (m. 1470)’de vefât etti. “Kutb-ül-ârifîn” isimli eserinde buyuruyor ki:

Devamını oku...