Buna benzer bir sûre söyleyemezsiniz

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 29 Mayıs 2020

Muhammed ibn-i Hayr İşbîlî hazretleri hadis ve kıraat âlimidir. 502'de (m. 1109) Endülüs’te (İspanya) İşbîliye'de (Sevilla) doğdu. İlk tahsilinden sonra Bâce (Beja), Kurtuba (Cordoba). Meriye (Almeria), Şilb (Silves) ve Cezîretülhadrâ (Algeciras) gibi ilim merkezlerinde tahsilini tamamladı. Kurtuba Ulucamii imamlığına tayin edilen İbn-i Hayr 575'te (m. 1179) Kurtuba'da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahü teâlâ, kibirli olanları elbette sevmez

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 28 Mayıs 2020

Nûreddîn Mahmûd Hamevî hazretleri Şâfii hadis ve fıkıh âlimidir. 750 (1349)’da Suriye'nin Hama şeh­rinde doğdu. İlk tahsilinden sonra Şam ve Mısır'a git­ti. Tekrar Hama’ya dönerek talebe yetiştirdi. Bunların en meşhuru İbn-i Hacer Askalânî'dir. Sonra Hama ka­dılığına tayin edildi. 834'te (m. 1431) Hama'da vefat etti. ''Tehzîbü’l-Metâli'' isimli eserinde şöyle nakleder:

Devamını oku...

Din kardeşini savunanı cehennem ateşi yakmaz

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 27 Mayıs 2020

Alâüddîn Alî İbn-i Hatîb hazretleri Fıkıh âlimidir. 774 (m. 1372)’de Halep'te doğdu. Şam ve Kudüs’te ililm tahsil ettikten sonra Halep kadılığına geti­rildi. İbn-i Hacer Askalânî Halep'e geldiğinde ken­disiyle görüşmüş ve birbirlerinden hadis rivayet etmişlerdir. İbn-i Hatîb 843’te (m. 1440) Halep'te vefat etti. Müslümanlara yardım hakkında şu hadis-i şeriflerleri nakletti:

Devamını oku...

Herkes, bir iş için yaratılmıştır.

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 23 Mayıs 2020

Necmeddîn Ahmed ibn-i Hamdan hazretleri Hanbelî fıkıh ve hadîs âlimidir. 603 (m. 1206)’da Urfa-Harran'da doğdu. O devirde büyük ilim merkezi olan Harran'da tahsilini tamamladıktan sonra talebe yetiştirdi. İbn-i Hamdan, Han­belî fıkhının fürû ve usulü yanında hadis, kelâm, hilaf ve edebi­yat alanında da geniş bilgi sahibiydi. 695 (m. 1295)’de vefat etti. Şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Ehl-i beytime iyilik edene şefaat ederim

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 22 Mayıs 2020

Muhammed İbn-i Halfûn hazretleri hadîs hafızıdır. 555'te (m. 1160) Endülüs’te (İspanya) At­las Okyanusu kıyısındaki Evnebe köyünde doğdu. Sonra İşbîliye'ye (Sevilla) yer­leşti. Orada zamanın büyük âlimlerinde hadis ilmi tahsil etti. 636'da (m. 1239) doğduğu köyde vefat et­ti. Ehl-i beyt hakkında şu hadis-i şerifleri nakleder:

Devamını oku...

Ölülere kabirlerinde ezâ etmeyiniz

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 21 Mayıs 2020

Abdülmelik ibn-i Habîb es-Sülemî hazretleri Mâliki fıkıh âlimidir. 174 (m. 790)’da Endülüs’te (İspanya) Kurtuba’da (Cordoba) doğdu. İlim tahsili için Mısır'a Medine'ye gitti. Burada İmam-ı Malik hazretlerinin talebelerinden Mâliki fıkhının inceliklerini öğrendi ve memleketine dönerek talebe yetiştirdi. 238 (m. 853)’de Kurtuba'da vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Ahkâm-ı İslâmiyeyi yerine getirmek

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 20 Mayıs 2020

Hasen ibn-i Habîb Nîşâbûrî hazretleri tefsir âlimidir. İran’da Nîşâbur'da doğdu. Zamanın büyük âlimlerden tefsir, ha­dis, fıkıh, kıraat ilim tahsil ederek asrın müfessiri sayıldı. Sa'lebî gibi önde gelen âlimler onun talebelerindendi. İbn-i Habîb 406 (m. 1016)’da vefat etti. Şöyle nakleder:

Devamını oku...

Mushaf-ı şerif yazıp satmak hakkında

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 19 Mayıs 2020

İbrâhîm bin Muhammed bin Aydemir hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. 750'de (m. 1349) Kahire'de doğdu. Türk asıllıdır. Askerlik mesleğine gö­re yetiştirildi, fakat ilme olan merakı se­bebiyle Hanefî fakihlerinden fıkıh ilmi tahsil etti. 809'da (m. 1407) Kahire'de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Putun içinden gelen ses

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 18 Mayıs 2020

Mecdüddîn Ömer Dânî hazretleri hadis ve siyer âlimidir. 544'te (m. 1150) Endülüs’te (İspanya) Belensiye (Valencia) veya Dâniye'de (Denia) doğdu. Nesebi, baba tarafından eshab-ı kiramdan Dihye-i Kelbî'ye, anne tarafından Hazret-i Hüseyn'e (radıyallahü anhüma) dayanmaktadır. Endülüs’te tahsilini tamamladıktan sonra Mısır’a giderek talebe yetiştirdi. 633’te (m. 1235) Kahire'de vefat etti. Bu mübarek zat, bir dersinde şunları anlattı: 

Devamını oku...

Mal ve çocuklar, dünya hayatının süsleridir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 17 Mayıs 2020

Ebü'l-Kâsım İbn-i Cüzey hazretleri Mâliki fıkıh ve tefsir âlimidir. 693 (m. 1294)’de Endülüs’te (İspanya) İşbîliye'nin (Sevilla) Velbe (Huelva) kasabasındandır. Gırnata'da (Granada) tahsil gördü. Gırnata Ulucamii'nde imamlık yaptı. 741 (m. 1340)’de İspanyol ve Portekiz kuvvetlerine karşı Cebelitarık ya­kınlarındaki Tarif’te yapılan savaşta şehit düştü. Bu mübarek zat, bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...