Nefsini tanıyan Rabbini tanır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 17 Eylül 2017

Abdürrahmân Vâsıtî hazretleri Tasavvuf ve hadîs âlimlerindendir. 674 (m. 1275)’de Vâsıt’ta doğdu. 744 (m. 1343)’de Bağdad’da vefât etti. Vâsıtî, “Tiryâk-ül-muhibbîn” kitabında, tasavvuf büyüklerinin hallerini, hocalarını ve talebelerini anlatmaktadır. Bu kitaptan bazı bölümler:

Devamını oku...

Allahü teâlâ tövbeleri kabul edicidir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 16 Eylül 2017

Muhammed Vânnûgî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh ve tefsîr âlimidir. İbn-i Abdüsselâm adıyla meşhur oldu. 759 (m. 1358)’de Tunus’ta doğdu. 819 (m. 1416)’da Mekke-i mükerremede vefât etti. “Kitâbü alâ kavâid-i İbn-i Abdüsselâm” isimli eserinden bazı kısımlar:

Devamını oku...

İhsân etmek, yani hakiki iyilik nedir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 15 Eylül 2017

Muhammed Yağbuğ hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. Türk asıllıdır. 930 (m. 1524)’de Batı Afrika’daki Mali’de, Timbuktu şehrinde doğdu. 1002 (m. 1593)’de aynı yerde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Mucize ile kerâmet arasındaki fark

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 14 Eylül 2017

Ebû Muhammed Yafiî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 698 (m. 1298)’de Yemen’de doğdu. 768 (m. 1367)’de Mekke’de vefât etti. İmâm-ı Yâfiî’nin “Neşr-ül-mehâsin” adlı eserinden bazı bölümler:

Devamını oku...

İkisi için bir adak adayın

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 13 Eylül 2017

Sarı Yakub hazretleri fıkıh, kelâm, hadîs âlimi, yüksek hâller sahibi velîdir. Konya’da doğdu. 833 (m. 1429)’da aynı yerde vefât etti. Dinin emir ve yasaklarını bildirmekte çok gayretli idi. Buyurdu ki:

Devamını oku...

İşlerin en evlâsı ayıpları örtmektir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 12 Eylül 2017

İbn-i Hübeyre hazretleri fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. Abbasî halîfesi Muktefî’nin veziri idi. 499 (m. 1105)’de Irak’ta doğdu. 556 (m. 1161)’da Bağdad’da vefât etti. Âyet-i kerîmelere ve hadîs-i şerîflere yaptığı açıklamalar meşhûrdur. Şöyle anlattı:

Devamını oku...

İnsanların en faziletlisi

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 11 Eylül 2017

Sâbıkuddîn Ebû Bekr Kurtubî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 486 (m. 1093)’de Endülüs’ün (İspanya) Kurtuba (Cordoba) şehrinde doğdu. Musul’a yerleşti ve 567 (m. 1172)’de orada vefât etti. İlmin fazileti hakkında buyurdu ki: 

Devamını oku...

Meyyit, selam vereni tanır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 10 Eylül 2017

Yahyâ bin Rebî hazretleri tefsîr, hadîs, fıkıh, ferâiz, kelâm ve kıraat âlimlerindendir. 528 (m. 1134)’de Vâsıt şehrinde doğdu. 606 (m. 1210)’da Bağdad’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ameller niyetlere göredir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 09 Eylül 2017

Ebü’l-Hüseyn İmrânî hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerinden olup, 489 (m. 1096)’da Yemen’de doğdu. 558 (m. 1163)’de orada vefât etti. İhlâs hakkında şunları söyledi: 

Devamını oku...

Bu hâl, âlim için bir fitnedir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 08 Eylül 2017

İmâm-ı Yezîd bin Ebî Habîb hazretleri Tabiînin büyük âlimlerindendir. 53 (m. 673)’de doğup, 128 (m. 745)’de Mısır’da vefât etti. Emevî halifesi ve büyük İslâm âlimlerinden Ömer bin Abdülazîz onu Mısır’da fetvâ vermek için vazîfelendirdi. Buyurdu ki;

Devamını oku...