Ezelde saîd olanlar saîdlerin işini yapar

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 24 Mayıs 2017

Dimetokalı İlyâs Efendi Osmanlı fıkıh ve kelam âlimlerinin büyüklerindendir. Edirne yakınında, Dimetoka’da doğdu. (m. 1523) senesinde İstanbul’da vefât etti. Şerh-i Akâid’e, Hayâlî’nin yaptığı haşiye üzerine, ayrıca bir haşiye yazmıştır. Bu eserinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ya hayır söyle ya da sus

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 23 Mayıs 2017

Şu’be bin Haccâc hazretleri Tabiînin büyüklerinden, meşhur tefsîr ve hadîs âlimidir. 82 (m. 701) senesinde Vâsıt’ta doğdu. 160 (m. 777)’de Basra’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden bir kısmı şunlardır:

Devamını oku...

Dinlerini dünya için satanlar

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 22 Mayıs 2017

Ebü’l-Abbâs Ahmed Hafâcî hazretleri Hanefî mezhebi âlimlerindendir. 979 (m. 1571)’de Mısır’da doğdu. Buradaki tahsilinden sonra, İstanbul’a gidip, büyük âlimlerin ders ve sohbetlerinde bulundu. Üsküp gibi Rumeli beldelerinde kadılık yaptı. Sultan Dördüncü Murâd Hân tarafından Selanik kadılığına tayin edildi. Buradan Mısır kadılığına gönderildi. 1069 (m. 1659)’da Mısır’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Gönülleri alır, ruhları cezbederdi

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 21 Mayıs 2017

Seyyid Abdülkâdir Mekkî hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerindendir. 972 (m. 1564)’de Mekke’de dünyâya geldi ve orada yetişti. “Seyyid”dir. 1033 (m. 1623)’de Mekke’de vefât etti. “Hüsn-üs-serire fî hüsn-is-sîre” isimli kitabı, Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) efendimizin sîretini (hayatını) anlatan çok güzel manzûm bir eserdir. Bu eserinde şöyle yazmaktadır:

Devamını oku...

Habîbinin amcasını vesîle yapıyoruz

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 20 Mayıs 2017

Ebü’t-Tayyib el-İmrânî hazretleri Yemen’de yetişen büyük Şafiî âlimlerindendir. 518 (m. 1125)’de doğdu. 587 (m. 1191)’de Yemen’de vefât etti. Mekâsıd-il-kelâm isimli eserinde şöyle yazmaktadır:

Devamını oku...

Velînin kerâmeti haktır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 19 Mayıs 2017

İftihârüddîn Buhârî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. 482 (m. 1090)’da doğdu. 542 (m. 1147)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Dört şey, köleyi efendi yapar

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 18 Mayıs 2017

Küçük Mustafa Efendi Osmanlı ulemâsındandır. "Bostan Efendi" diye tanınır. 904 (m. 1498)’de Tire'de doğdu. 977 (m. 1569) senesinde İstanbul’da vefât etti. Namazını Şeyhülislâm Ebüssuud Efendi kıldırdı. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Hayırlı bir işi geriye atma

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 17 Mayıs 2017

Bostanzâde Mehmed Efendi Yirminci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Babası, ulemâdan Bostan Efendidir 942 (m. 1535) senesinde doğdu. 1006 (m. 1598) senesinde İstanbul’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Dilencinin şahitliği kabul edilir mi

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 16 Mayıs 2017

Kâdı Ebû Tayyib Taberî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 348 (m. 959)’da İran’da Taberistan’ın Âmül şehrinde doğdu. 450 (m. 1058)’de Bağdad’da vefât etti. Ta’likât kitabının şehâdet bahsinde buyuruyor ki:

Devamını oku...

İtikadda gevşeklik affolunmaz

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 15 Mayıs 2017

Muhammed Tâcüddîn Merrâkûşî hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerindendir. 700 (m. 1300)’de Mısır’da Münye’de doğdu. 752 (m. 1351)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...