Mürüvvet, iyilik etmeyi sevmektir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 12 Kasım 2018

Seyyid Abdullah İbrî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. İran’da Tebrîz şehrinde doğdu. Doğum târihi belli değildir. 743 (m. 1343)’de Tebrîz’de vefât etti. Bir dersinde şöyle anlattı:

Devamını oku...

Bugün sana sevap yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 11 Kasım 2018

Burhâneddîn Gürânî hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerindendir. 1025 (m. 1616)’da Kuzey Irak’ta Şehrizor’da dünyâya geldi. 1101 (m. 1690)’da Medîne-i münevverede vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Fakir akrabaya verilen zekât

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 10 Kasım 2018

Nûreddîn Esnevî hazretleri fıkıh, usûl ve nahiv âlimidir. Mısır’da İsnâ’da 650 (m. 1252)’de doğdu. 721 (m. 1321)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde, zekât hakkında şunları anlattı:

Devamını oku...

Hesap görenler olarak biz kâfiyiz

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 09 Kasım 2018

Mevlânâ Seyyid İbrâhim hazretleri Osmanlı âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. 848 (m. 1438)’de Amasya’da Yenice köyünde dünyâya geldi. 935 (m. 1528)’de vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Bütün ibâdetlerini kusurlu bil

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 08 Kasım 2018

Mustafa Mânevî Efendi Osmanlı âlim ve evliyâsının büyüklerinden olup Karabaşvelî'nin oğlu ve halîfesidir. Babasından ve başka âlimlerden zâhirî ilimleri tahsil etti. Tasavvuf yolunda, babasının yanında kemâle geldi. Sonra Ordu-yu Hümâyûn'a tâyin edildi. Orada da vaaz ve nasihat etti. 1702 (H.1114) senesinde İstanbul'da vefât etti. Bir sohbetinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Sizin şerrinizden nasıl kurtuluruz

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 07 Kasım 2018

Kâdı Ebû Ya’lâ hazretleri hadîs ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 527 (m. 1133)’de doğdu. 578 (m. 1183)’de Bağdad’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kabir ziyareti âhiret gününü hatırlatır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 06 Kasım 2018

Ebû Hakîm Nehrevânî hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 480 (m. 1087)’de doğdu. 556 (m. 1161)’de vefât etti. Çok hadis-i şerif ezberledi ve talebelerine nakletti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Küfre sebep olan bidat

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 05 Kasım 2018

Burhâneddîn İbrâhim bin Cemâa hazretleri tefsîr ve fıkıh âlimidir. 725 (m. 1325)’de doğdu. 790 (m. 1388)’de Şam’da vefât etti.  Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Tövbe kapısı devamlı açıktır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 04 Kasım 2018

Burhânüddîn İbn-i Abdülhak hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 669 (m. 1270)’de Şam’da doğdu. 744 (m. 1343)’de vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Dünyalık olan şeyler melundur

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 03 Kasım 2018

Takıyyüddîn Ebû İshâk hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 602 (m. 1205)’de Şam’da doğdu. 692 (m. 1293)’de orada vefât etti. Çok hadîs-i şerîf rivâyetinde bulundu. Bildirdiği hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: 

Devamını oku...