Tesbih söylemek, tövbenin anahtarıdır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 06 Mart 2020

Bişr es-Selîmî hazretleri tebe-i tâbiînin büyüklerindendir. Bağ­dad yakınlarında Selîm'de doğdu. Tasavvufun ilk kurucularından olup, önce Süfyân-ı Sevri, sonra da Bişr-i Hâfî hazretlerine talebe oldu. 180’de (m. 796) Bağ­dad’da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Merhamet edene, Allahü teala merhamet eder

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 05 Mart 2020

Muhibbüddîn ibn-i Rüşeyd hazretleri hadis ve Maliki fıkıh âlimidir. 657'de (m. 1259) Fas’ta Sebte'de (Ceuta) doğdu. İlk tahsilinden sonra ilim tahsili için Tunus, Mısır ve Suriye'ye gitti; Medine ve Mekke'ye geçerek hac vazifesi­ni ifa etti, muh­telif âlimlerden hadis rivayet etti. Tekrar memleketine döndü ve 721’de (m. 1321) vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Mahlûkatımın arzu ettiklerini veririm

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 04 Mart 2020

Hasen ibn-i Rahhâl hazretleri Mâlikî fıkıh âlimidir. Fas'ta Merakeş civarında Tâdile’de doğdu. Fes şehrinde tahsilini tamamladı ve Mütevekkiliyye Med­resesinde müderris oldu. Sonra Fas Başkadılığına tayin edildi. 1140 (m.1728)’de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Ey nefsim! Allahü teâlâdan utan

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 03 Mart 2020

Ferîdüddîn-i Attâr hazretleri evliyanın büyüklerindendir. 1119 (H.513) senesinde Nişâbûr'da doğdu. Rükneddîn-i Ekaf isminde büyük bir zatın dergâhına giderek, talebelerinden oldu.
Ferîdüddîn-i Attâr, bir sohbet esnasında amel yaparken riyanın, korkunç bir afet olduğunu, Allahü teâlânın rızasına uygun olmayan işlerin, amellerin beyhûde olduğunu söyledikten sonra şöyle bir menkıbe anlattı:

Devamını oku...

Allahü tealaya şirk koşmanın cezası

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 02 Mart 2020

Muhammed bin Nümeyr hazretleri hadis hafızıdır. 160 (777)’de Kûfe'de doğdu. İlim tahsiline baba­sından hadis öğrenerek başladı. Tabiinden Süfyân bin Uyeyne, Vekî' bin Cerrah ve diğerlerinden hadis öğrendi. 234'te (m. 849) Kû­fe'de vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

İnsan ölünce, ruhu bedeninden ayrılır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 01 Mart 2020

Hoca Sâdeddinzâde Mehmed Efendi yirmi beşinci Osmanlı şeyhülislâmıdır. 975 (m. 1568)’­de Bursa'da doğdu. Babası Osmanlı âlimi Hoca Sâdeddin Efendi'dir. İlk tahsilini babasından aldı. Medreseyi bitirdikten sonra çeşitli medreselerde müderrislik, kadılık, kadıaskerlik, nihayet şeyhülislâmlık makamına getiril­di. 1024'te (m. 1615) vefat etti. Çeşitli fetvalarında buyurdu ki:

Devamını oku...

En değerli amel kabul olunandır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 29 Şubat 2020

Muînüddîn el-Miskîn hazretleri hadis âlimi, vaiz ve kadıdır. Afganistan’da Herat’ta doğdu ve orada tahsil yaptı. Herat Camii'nde vaizlik ve Herat kadılığı yaptı. 907’de (m. 1501) vefat etti. Bir vaazında şöyle anlattı:

Devamını oku...

Allahü tealanın kulları üzerindeki hakkı

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 28 Şubat 2020

Muhammed bin Aclân hazretleri tabiinin hadis âlimlerindendir. 69 (m. 689)’da Medine'de doğdu. Eshab-ı kiramdan bazılarını görüp onlardan hadis rivayet etti. 148 (765)’de Medine'de vefat et­ti. Rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Adil bir Müslüman’ın sözüne inanılır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 27 Şubat 2020

Muallâ bin Mansûr er-Râzî hazretleri Hanefî fıkıh ve hadis âlimidir. İmam-ı Muhammed Şeybânî Ebû Yûsuf'tan fıkıh ilmi tahsil etti. Hanefi mezhebinin önde gelen âlimlerinden oldu. Halife Me'mûn tarafından kendisine teklif edilen kadılık görevini kabul etmeyen Muallâ 211 (m. 826)’de vefat etti. Şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Kalp veya gönül diye bir kuvvet vardır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 26 Şubat 2020

Cemâlüddîn el-Mevsılî hazretleri tefsir, fıkıh ve hadîs âlimidir. 551 (m. 1156)’da Musul'da doğdu. İbnü'l-Hadevs diye de tanınır. Zamanın meşhur alimlerinden ilim tahsil ederek Şafiî mezhebi­nin önemli fakihleri arasında yer aldı. Da­ha sonra fıkıh okuttu, fetva verdi. 630 (m. 1233)’de  Musul'da vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...