Helâlin hesabı haramın ise azabı vardır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 15 Ocak 2019

Behâüddîn bin Şeyh Lütfullah hazretleri Hacı Bayram-ı Velî hazretlerinin önde gelen talebelerinden ve halîfelerinden olan Lütfullah Efendi’nin oğludur. 895 (m. 1490) senesinde Edirne’de vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Eshâb-ı kiramın en üstünleri hakkında

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 14 Ocak 2019

Ebû Sa’îd İsmâil Bûşencî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 461 (m. 1069)’da Afganistan’da Hirat’ta doğdu. 536 (m. 1142)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Asıl kahramanlık öfkesini yenmektir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 13 Ocak 2019

Ebû Osman Sâbûnî hazretleri Horasan’da yetişen meşhûr hadîs, tefsîr ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 373 (m. 983)’de İran’da Nişâbûr’da doğdu. Birçok âlim, kendisinden hadîs-i şerîf rivâyet etti. 449 (m. 1057)’de Nişâbûr’da vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Kâmil bir mümin olmak için

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 12 Ocak 2019

İsmâil Semmûye hazretleri büyük hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. İran’da İsfehân’da doğdu. 267 (m. 880)’de aynı yerde vefât etti. Hadîste, hafızlık derecesine ulaşmıştı. Yani yüz bin hadîs-i şerîfi sened ve râvileriyle ezbere bilir ve okurdu. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Kıyâmetin yaklaştığına deliller çoktur

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 11 Ocak 2019

Niğdeli Kara Yakûb hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. 789 (m. 1387)’de Niğde’de doğdu. 883 (m. 1478)’de Karaman’da vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Amelleri sâlih, niyetleri iyilik olsun

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 10 Ocak 2019

Şemseddîn Kirmânî hazretleri fıkıh, hadîs, tefsîr ve kelâm âlimidir. 717 (m. 1317)’de İran’da Kirman’da doğdu. 786 (m. 1384)’de hacdan dönerken Bağdad’da vefât etti. Çocuk terbiyesi hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Annene babana daima dua et

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 09 Ocak 2019

Ebû Amr Şeybânî hazretleri hadîs ve nahiv âlimlerindendir. Abbasî halifesi Hârûn Reşîd’in çocuklarına da muallimlik yapmıştır. 205 (m. 820)’de Bağdâd’da vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Senden önce birçok peygamber gönderdik

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 08 Ocak 2019

Ebû Ya’kûb Karrâb hazretleri Hadîs, târih ve fıkıh âlimidir. 352 (m. 963)’de Afganistan’da Herat’ta doğdu. 429 (m. 1038) yılında vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Misvakta, din ve beden için faydalar vardır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 07 Ocak 2019

İshâk el-Medînî hazretleri hadîs âlimlerindendir. Hicaz’da Bezû’an köyünde doğup büyüdü. 256 (m. 870) senesinde hayatta idi. Vefât târihi kesin olarak bilinmemektedir. Onun en meşhur eseri (Kitâb-ül-münîr)’dir. Bu eserinde, rivâyet ettiği ve Müslim’de bulunan hadîs-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Devamını oku...

Bidat sahiplerini üstün tutma

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 06 Ocak 2019

İsâ el-Kürdî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Hâller ve kerâmetler sahibi bir zât idi. Lazkiye şehrinde talebe yetiştirdiği bir dergâhı vardı. 666 (m. 1267)’de vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...