İçinden misk kokusu gelen kabir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 16 Eylül 2019

Seyyid Hüseyin Murâdî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimi ve evliyânın büyüklerindendir. 1138 (m. 1725)’de Şam’da doğdu. 1188 (m. 1774)’de aynı yerde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Tövbe etmeden ölenlerin hâli

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 15 Eylül 2019

Niksârlı Muhyiddîn Efendi Osmanlı âlimlerindendir. Tokat’ın Niksar ilçesinde doğdu ve tahsilini burada tamamladı. Sultan İkinci Bâyezîd Hân tahta geçtiğinde İstanbul’a davet etti. Ayasofya’daki tefsîr derslerinde Sultan da hâzır bulunurdu. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Harama bir şeye helal demenin cezası

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 14 Eylül 2019

İbn-i Nasrullah hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 765 (m. 1364)’de Bağdad’da doğdu. 844 (m. 1440)’da Kâhire’de vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Fenalıkların başı fena arkadaştır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 13 Eylül 2019

Bedreddin Bûrinî hazretleri Osmanlılar zamanında Şam’da yaşamış olan Şafiî fıkıh âlimlerindendir. 963'te (m. 1556) Filistin'in Saffûriye şeh­rinde doğdu. Sonra Şam’a gitti ve Ömeriyye Medresesi'nde oku­du. Emeviye Camii'nde Şafiî fıkhı okutmaya ve birçok medresede ders vermeye baş­ladı. 1024'te (m. 1615) Şam’da vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Dinleyeni sıkacak kadar uzun konuşmamalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 12 Eylül 2019

Şemsüddîn Megûşî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimidir. Tunus’ta doğdu. Kanunî Sultan Süleymân Hân onu İstanbul’a davet etti. İstanbul’daki âlimler arasında meşhur oldu. Daha sonra, Mısır’a gitmek için izin istedi. 947 (m. 1540)’da Kâhire’de vefât etti. Bu mübarek zat, bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahü teâlânın rahmetini ummalı

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 11 Eylül 2019

Celâleddîn Muhammed Tâzifî hazretleri fıkıh âlimi ve kadıdır. 899 (m. 1494)’de Haleb’de doğdu. 963 (m. 1556)’da aynı yerde vefât etti. Kalâid-ül-Cevâhir adlı eserinin mukaddimesinde, özetle şöyle dedi:

Devamını oku...

Gidiniz, siz de Müslüman olunuz

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 10 Eylül 2019

Ebû Abdullah Tâvüdî hazretleri Fas’ta yetişen âlimlerin büyüklerindendir. 1128 (m. 1716)’da Fas’ın Fes şehrinde doğdu. 1207 (m. 1793)’de orada vefât etti. Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) üstün hasletlerinden bazıların şöyle anlattı:

Devamını oku...

Rabbin kimdir dînin nedir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 09 Eylül 2019

Muhammed Şâh Fenârî Efendi, Osmanlı âlimlerinden olup Molla Fenârî’nin faziletiyle tanınmış oğludur. 830 (m. 1426) senesinde Bursa’da vefât etti. Bir dersinde, kabir suâllerini şöyle anlattı: 

Devamını oku...

O, kabilesinin en kötüsüdür

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 08 Eylül 2019

Takıyyüddîn Sellâmî hazretleri hadîs ve târih âlimlerindendir. 704 (m. 1305)’de Mısır’da doğdu. Yüz binden ziyâde hadîs-i şerîfi, râvîleri ve metinleri ile birlikte ezberleyip, bu ilimde hafızlık payesine erişmişti. Târih ilminde de büyük bir âlimdir. 774 (m. 1372)’de Şam’da vefât etti. Naklettği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Ölüm hâlindeki bir kimsenin dili tutulur

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 07 Eylül 2019

Şemsüddîn Muhammed Rûcî hazretleri evliyânın büyüklerinden olup, Sa’düddîn Kaşgâri hazretlerinin önde gelen talebelerindendir. 820 (m. 1417)’de doğdu. 904 (m. 1498)’de Afganistan’da Herat’ta vefât etti. Bir sohbetinde talebelerine, ölüm hâllerini anlatırken şunları buyurdu:

Devamını oku...