Büyüklere saygı küçüklere şefkat

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 23 Mart 2018

Ebû Abdullah Hemedânî hazretleri Tebe-i tabiînden büyük bir hadîs ve fıkıh âlimidir. 100 (m. 718)’de İran’da Hemedân’da doğup, 168 (m. 785)’de vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

Biz ona şeytanı musallat ederiz

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 22 Mart 2018

Yûsufzade Hasan Hoca Bursa’da Emîr Sultan hazretlerinin halifelerindendir. Balıkesir’de doğdu. 846 (m. 1442)’de hacdan dönerken, Kudüs’te vefât etti... 

Devamını oku...

Ümmetimin âlimlerine saygılı olunuz

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 21 Mart 2018

Ahmed Gazzî hazretleri hadîs âlimidir. 1054 (m. 1644)’de Filistin’deki Gazze’de doğdu. 1150 (m. 1737)’de Bursa’da yaptırmış olduğu dergâhında vefât etti. Naklettiği hadîs-i şerîflerden bazıları şöyledir: 

Devamını oku...

Dîninde titizlik gösteren kötülüklerden kurtulur

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 20 Mart 2018

Ebû Ali Hemedânî hazretleri Şafiî âlimlerindendir. İran’da Hemedân’da doğdu, 405 (m. 1014)’de Bağdad’da vefât etti. İmâm-ı Şafiî’nin menkıbelerini anlatan bir eseri vardır. Bu eserinde şunları anlatır:

Devamını oku...

Müminler, ailesine din bilgilerini öğretmelidir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 19 Mart 2018

İvazpaşazâde İbrahim Beyefendi 106. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1132 (m. 1720)’de İstanbul'da doğdu. Sadrazam Hacı İvaz Paşa'nın oğludur. Medrese tahsilinden sonra müderrislik, kadılık, Anadolu, sonra Ru­meli kadıaskerliği yaptı. Nihayet şeyhülislâm oldu. 1212 (m. 1798)’de vefat etti. Bir dersinde, abdest alırken okunacak duaları şöyle anlattı:

Devamını oku...

Kimse kimsenin rızkını yiyemez

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 18 Mart 2018

Elbistânlı Ahmed Hayatî Efendi, Osmanlı âlimlerinden olup Kahramanmaraş’a bağlı Elbistan’dandır. 1229 (m. 1814)’de İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı: 

Devamını oku...

Dine hile yapan ihânet etmiş olur

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 17 Mart 2018

Hasen bin Ali Harîrî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Doğum târihi bilinmemektedir. 697 (m. 1298) senesinde vefât etti. Bu mübarek zat, sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İslâmiyet aslâ güçlük teklif etmez

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 16 Mart 2018

Ebü’l-Hasen Havfî hazretleri tefsîr âlimidir. 430 (m. 1039) yılında Mısır’da vefât etti. Ebü’l-Hasen Havfî, istibrâ ve istincâ ile ilgili olarak, hocası Muhammed bin Abdullah Nişâbûrî’den şöyle nakleder:

Devamını oku...

Bilmediğinizi, ehil olanlara sorun

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 15 Mart 2018

İbn-i Hâmid-i Verrâk hazretleri Bağdad’da yetişen Hanbelî âlimlerindendir. 403 (m. 1013)’de, hacdan dönerken, Mekke yolunda vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahü teâlâ, her kavme peygamber göndermiştir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 14 Mart 2018

Ahmed bin Abdurrahmân İşbilî hazretleri Mâlikî fıkıh âlimlerindendir. 293 (m. 906)’da Endülüs’te (İspanya) İşbiliyye’de (Sevilla) doğdu. 399 (m. 1009)’da orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...