Allahü teâlâ günahını affetti

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 01 Eylül 2017

Ali bin Ahmed hazretleri hadîs âlimlerindendir. 628 (m. 1231) yılında Kahire’de doğup, 704 (m. 1305) yılında orada vefât etti. Naklettiği bazı hadis-i şerifler:

Devamını oku...

Onun için ne hazırladın

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 31 Ağustos 2017

Ya'kub ibn-i Şeybe hazretleri hadis hafızıdır. 182'de (798) Basra'da doğdu. Yahya bin Maîn ve Ahmed bin Hanbel gibi muhaddislerden ders aldı. Tah­silini tamamladıktan sonra Bağdat'a yer­leşip burada ve Sâmerrâ'da hadis okutan İbn-i Şeybe 262'de (m. 875) Bağdat'­ta vefat etti. Naklettiği hadîs-i şerîflerden bazıları şöyledir: 

Devamını oku...

Zilhiccenin ilk on gününün fazileti

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 30 Ağustos 2017

İmâdüddîn İsmâîl el-Makdisî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 782'de(1380) Kudüs'te doğdu. Burada Kur'ân-ı kerim ve bazı temel eserleri ezberledi. Sonra ilim tahsili için Kahire'ye gitti. Orada Şafiî fıkhı tahsil ederek Kudüs'e döndükten sonra talebe yetiştirdi.  852 (m. 1448) tarihinde vefat et­ti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Hendekte yaşanan mucizeler

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 29 Ağustos 2017

Ömer bin Şebbe en-Nümeyri hazretleri fıkıh, hadis ve tarih âlimidir. 173'te (m. 789) Basra'da doğdu. İlk tahsilinden sonra Bağdat'a gitti. Burada zamanın büyük âlimlerinden hadis tahsil etti. 262 (m. 876)’da Sâmerrâ'da vefat etti. Târihu'I-Medîneti'I-münevvere adlı eseri meşhurdur. Bu kitabında şöyle nakleder:

Devamını oku...

Hayatı da ölümü de yaratan O'dur

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 28 Ağustos 2017

Alâüddîn Bâcî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 631 (m. 1233) senesinde Endülüs’te (İspanya) Bâc (Baeja) şehrinde doğdu. Bir müddet Şam’da kaldı. Sonra Kâhire’ye gelip yerleşti. 714 (m. 1314) senesinde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İnsanlar dert ile imtihân edilir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 27 Ağustos 2017

İbn-i Şâzân el-Bağdâdî hazretleri hadis âlimidir. 339'da (m. 950) Bağdat'ta doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden kıraat ve hadis ilmi tahsil ettikten sonra Maveraünnehir’e gitti ve orada çok talebe yetiştirdi. 425'te (m. 1034) Belh'te vefat etti. Naklettiği hadîs-i şerîflerden bazıları şöyledir: 

Devamını oku...

Mutlak adak ve şarta bağlı adak

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 26 Ağustos 2017

Celâlüddîn Abdullah ibn-i Şâs hazretleri Mâliki fıkıh ve hadis âlîmidir. Kahire'de doğdu. Önce hadis okudu, daha sonra Mâliki fıkhını tahsil etti. 616 (m. 1219)’de vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İstişare eden muvaffak olur

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 25 Ağustos 2017

Ahmed Kâdirî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 920 (m. 1514)’de Şam’da doğdu. 1005 (m. 1596)’da, orada vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ben şefaate izinli değilim

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 24 Ağustos 2017

Ömer ibn-i Şahin hazretleri hadis hafızı olup yüz binden çok hadîs-i şerîfi senetleriyle birlikte ezberlemişti. 297'de (m. 909) Bağdat'ta doğdu. Zamanın büyük muhaddislerinden hadis tahsil etti ve çok talebe yetiştirdi. 385'te (m. 996) Bağdat'ta ve­fat etti. Enes bin Malik’ten (radıyallahü anh) şu hadîs-i şerîfi nakletti:

Devamını oku...

Gerçek yoksul, bir şey isteyemeyendir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 23 Ağustos 2017

Ebül-Abbas ibn Cüreyc hazretleri Şafiî âlimidir. 249'da (863) Bağdat'ta doğdu. Ebû Dâvûd Sicistânî, Muham­med bin İmrân es-Sâiğ ve daha pek çok kimseden hadis dinledi. İmam-ı Şafiî'nin önde gelen talebelerin­den Müzenî ve Os­man el-Enmâtî'den fı­kıh okudu. 306'da (m. 918) vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...