Ölünceye kadar tövbe kabul olur

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 22 Ekim 2018

Hasırcızâde Mustafa İzzî Efendi son devir Osmanlı âlim ve evliyâsının büyüklerindendir. 1823 (H.1239) senesinde İstanbul'da vefât etti. Büyük âlim Süleymân Sıdkî Efendinin terbiyesiyle yetişti. Hocasının emriyle Sütlüce'deki dergâha yerleşip, insanları irşâda başladı. Dergâhı, "Hasîrîzâde dergâhı" diye şöhret buldu. Bir sohbetinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Onun dînine uymayan her iş kıymetsizdir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 21 Ekim 2018

Şemseddîn ibn-i Zühre hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinden olup tefsîr ilminde de büyük âlim idi. 757 (m. 1357)’de Lübnan’da Habrâd’da doğdu. 848 (m. 1444)’de Trablus’ta vefât etti. Talebelerine şöyle vasiyette bulundu:

Devamını oku...

Kur'ân-ı kerim Allah kelâmıdır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 20 Ekim 2018

Muhammed bin Ahmed hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. "İbn-i Ziyâ" adıyla meşhur olmuştur. 789 (m. 1387)’de Mekke-i mükerremede doğdu. 854 (m. 1450)’de orada vefât etti. Bir dersinde şöye anlattı:

Devamını oku...

Bilenlerden sorup öğreniniz

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 19 Ekim 2018

Şemseddîn Muhammed bin Zeyn hazretleri kırâat, nahiv ve edebiyat âlimlerindendir. 760 (m. 1359)’da Mısır’ın batısında Nehrâriyye’de doğdu. 845 (m. 1441)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Siz, ümmetlerin en iyisi oldunuz

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 18 Ekim 2018

Kemâleddîn ibn-i Zemlikânî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. 667 (m. 1269)’da Şam’da doğdu. 727 (m. 1327)’de vefât etti. Dürret-ül-mudiyye adlı eserinde buyuruyor ki:

Devamını oku...

Meyyitin kefaretini velîsi verir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 17 Ekim 2018

Feyzullahefendizâde Mustafa Efendi 85. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1090'da (m. 1679) İstanbul'da doğdu. Şeyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendî'nin oğludur. Babasından ve onun muhitine mensup ilim adamlarından ders alarak yetişti. Sonra Mekke kadılığına tayin edil­di. 1148'de (m. 1736) Şeyhülislâmlı­ğa getirildi. 1158'de (m. 1745) ve­fat etti.
Bu mübarek zat, bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kur’ân-ı kerîm, nikâh yapmayı emretmekte

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 16 Ekim 2018

Mecdüddîn-i Mûsulî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 599 (m. 1202) senesinde Musul’da doğdu. Şam’a giderek meşhur âlimlerden ilim tahsil etti. Yaşadığı devirde, fıkıh ve usûl ilimlerindeki âlimlerin en büyüğü oldu. 

Devamını oku...

Bidat sahiplerinin kitabını okumak

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 15 Ekim 2018

Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendi son devir Osmanlı âlim ve evliyâsının büyüklerindendir. 1851 (H.1267) senesinde Tekirdağ'ın Kılıçlar köyünde doğdu. İstanbul'da medrese tahsilininden sonra Müderrislik ve Huzûr Dersleri muhataplığına tâyin edildi. 

Devamını oku...

Mescid-i Nebevî, takva üzere kuruldu

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 14 Ekim 2018

Nâsıruddîn ibn-i Süneyne hazretleri hadîs, ferâiz ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 535 (m. 1141) târihinde Bağdad yakınlarında Samarra’da doğdu. 616 (m. 1219) yılında Bağdad’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Dünyada misafirler gibi bulununuz

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 13 Ekim 2018

Muhammed bin Süfyân Huvârî hazretleri Kırâat, hadîs ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. Tunus’ta Kayrevan’da doğdu. Hac dönüşü Medîne-i münevverede 415 (m. 1024) yılında vefât etti. Naklettiği hadisi-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...