Yüzleri siyah ve gök gözlü iki melek

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 30 Mayıs 2019

Ebû Tâhir Ziyâdî hazretleri Şafiî âlimlerindendir. 317 (m. 929)’da İran’da Nişâbûr’da doğdu. 410 (m. 1019)’da vefât etti. Hadîs ilminde büyük bir âlimdir. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

Yumuşak davranmayan hayır yapmamış olur.

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 29 Mayıs 2019

Ebü’l-Hasen el-Cüzâmî, hazretleri tefsîr, hadîs ve kelâm âlimlerindendir. Endülüs’te Meriyye şehrinde 440 (m. 1048) senesinde doğdu. Lizbon kadısı Ebû Ömer bin Abdülberr’in icâzet verdiği büyük âlimlerdendir. Tefsîr, hadîs ve usûl-i din (kelâm) ilimlerinde kıymetli eserler yazdı. 532 (m. 1137) senesinde vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Sünnet-i hüda ve sünnet-i zevaid

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 28 Mayıs 2019

Takıyyüddîn ibn-i Rezîn hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh, tefsîr ve hadîs âlimidir. 603 (m. 1206)’da Suriye’de Hama’da doğdu. 680 (m. 1281)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Onlara, Allah'ın sevgisi içirilmiştir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 27 Mayıs 2019

Muhammed bin Ömer Zevkî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 782 (m. 1380)’de Mekke-i mükerremede vefât etti. Büyük velîlerin ibretli hallerinden anlatırdı. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...

On beş yaşında fetvâ veren âlim

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 26 Mayıs 2019

Ebû Zür’a Sekafî hazretleri Şafiî mezhebinin büyük âlimlerinden ve onu yayanlardandır. 302 (m. 914)’de Şam’da vefât etti. Ebû Zür’a, Şam’da Şafiî mezhebini öğretip yaydıktan sonra, Mısır ve Şam’da bu mezheb yerleşip bir daha unutulmadı. Mısır’a gittiğinde İmâm-ı Şâfiî hazretlerinden bahsederek şunları anlattı:

Devamını oku...

Velîler, günâha devam etmekten mahfuzdurlar

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 25 Mayıs 2019

Abdülfettâh-ı Bağdadî Akrî hazretleri İstanbul’daki âlim ve evliyânın en büyüklerindendir. 192 (m. 1778) senesinde Bağdad’da doğdu. Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî hazretlerinin talebesidir. Tasavvufta pek yüksek derecelerin sahibi ve fıkıh ilminde büyük âlim idi. İstanbul halkı senelerce onun feyz ve bereketlerinden istifâde etti. 1281 (m. 1864) senesinde Üsküdar'da vefât etti. Ebû Eyyûb-el-Ensârî ve diğer Eshâb-ı kirâmdan sonra, İstanbul’un en yüksek üç evliyâsından biri de Abdülfettâh-ı Akrî hazretleridir. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...

Bu kulumu cehenneme atın

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 24 Mayıs 2019

Muhammed bin Ebî Şeybe hazretleri hadîs ilminde hafız idi. 297 (m. 910)’da Bağdâd’da vefât etti. Naklettiği bir hadis-i şerif şöyledir:
Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem), şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Öfkelenince hemen abdest almalıdır.

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 23 Mayıs 2019

Ebû Abdullah Mervezî hazretleri büyük fıkıh âlimlerindendir. 202 (m. 817)’de Bağdâd’da doğup, 294 (m. 906) târihinde vefat etmiştir. Babası, Mervli’dir. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Mümin, herkese iyilikte bulunur

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 22 Mayıs 2019

İbn-i Nakkaş hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh, hadîs, tefsîr, âlimidir. İsmi, Muhammed bin Abdülvâhid’dir. 725 (m. 1325)’de Fas’ta doğdu. 763 (m. 1361)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Uyanık ol, kendine dost ara

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 21 Mayıs 2019

Muhammed bin Nadr hazretleri Tebe-i tabiînden olup her yerde hakkı konuşarak, emr-i bi’l-ma’rûf ve nehyi ani’l-münkeri bildirirdi. Kûfe’de yaşadığı ve orada vefât ettiği bilinmektedir. 

Devamını oku...