Resûlullahın vârisi ve vekilleri

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 28 Aralık 2017

Necmeddîn Hubûşânî hazretleri hadîs, tasavvuf ve kelâm âlimidir. 510 (m. 1116)’da Nişâbûr yakınlarında doğdu. 587 (m. 1191)’de Kâhire’de vefât etti. Selâhaddîn-i Eyyûbî, Hubûşânî’yi çok sever, izzet ve ikramda kusur etmezdi. Hubûşânî de, Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin zafer kazanması için duâ ederdi. Allah için muhabbet hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahü teâlâ, her şeyi bir sebeple yaratır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 27 Aralık 2017

Abdurrahmân Hubeyşî hazretleri Yemen’de yetişen Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. 780 (m. 1378)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Herkes, Ehl-i sünnet itikadını öğrenmelidir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 26 Aralık 2017

Celâleddîn Hocendî hazretleri Hanefî fıkıh âlimlerindendir. 719 (m. 1319)’de Türkistan’da Hocend’de doğdu. 802 (m. 1400)’de Medîne-i münevverede vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kardeşlerinizin arasını düzeltiniz

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 25 Aralık 2017

Hasen Irâkî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 930 (m. 1523)’de, aşağı Mısır’da Kevm denilen yerde vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Dilerse azap eder dilerse affeder

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 24 Aralık 2017

Âmir bin Muhammed el-Ensârî hazretleri Endülüs’te (İspanya) yetişmiş olan fıkıh âlimlerindendir. 484 (m. 1091)’de Belensiye’de (Valencia) doğdu. 569 (m. 1174)’de vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Ebû Bekr’in her söylediğini kabul edin

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 23 Aralık 2017

Ali Sükâkînî hazretleri hadîs âlimidir. 758 (m. 1357)’de Mısır'da vefât etti. Ebû Bekr-i Sıddîk “radıyallahü teâlâ anh” hakkında naklettiği hadis-i şerifler:

Devamını oku...

Sıkıntı ve borç içinde olanlar

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 22 Aralık 2017

Ahmed Nehhâs hazretleri tefsîr, hadîs ve edebiyat âlimidir. Mısır’da doğdu. 338 (m. 950)’de Nil Nehrinde boğularak vefât etti. Naklettiği bazı hadis-i şerifler:

Devamını oku...

Her sınıfın bir himmeti vardır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 21 Aralık 2017

Abdullah Ebherî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 330 (m. 941)’de vefât etti. Şöyle anlatılır: 

Devamını oku...

Sözünde durmak güzel bir haslettir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 20 Aralık 2017

Muhammed Ebû Hamza Bezzâr hazretleri Kelâm, fıkıh, tefsîr ve hadîs âlimlerindendir. 289 (m. 901)’de Bağdad’da vefat etti. İmâm-ı Ahmed bin Hanbel, bu zâta çok saygı gösterirdi. Evliyâ hâllerine âit bir mesele olursa, “Ey Ebâ Hamza! Bu hususta ne buyurursun?” diye sorar, aldığı cevaplara hayran olurdu. Ebû Hamza buyurdu ki:

Devamını oku...

Kötülük yaparsan peşinden iyilik yap

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 19 Aralık 2017

İbn-i Taber Mervezî hazretleri Taberistan’da yetişen âlimlerin büyüklerindendir. Merv’de doğdu. 376 (m. 986)’da Buhârâ’da vefât etti. Hadîs ilminde hafız idi. Yüz bin hadîs-i şerîfi rivâyet edenlerle birlikte ezbere bilirdi. Naklettiği bazı Hadis-i şerifler:

Devamını oku...