İslâmiyet üç kısımdır: İlim, amel ve ihlâs

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 02 Mart 2019

Kadı Hüseyn Merverrûzî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. Horasan’da Merverrûz’da doğdu. Nîşâbur'da büyük âlimlerden fıkıh ilmi tahsil etti. Memleketine dönderek kadılığa tayin edildi. 462 (m. 1069)’de Merverrûz'da ve­fat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kimse bu kelâmın sahibine âsi olmasın

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 01 Mart 2019

Mehmed Tâhir Efendi, Osmanlı târihinde “Vak’a-i Hayriyye” diye bilinen yeniçeri ocağının kaldırılmasına dâir fetvâyı veren Yüzdördüncü Osmanlı şeyhülislâmıdır. “Kâdı-zâde” diye şöhret bulmuştur. 1160 (m. 1747)’de Tokat’ta doğdu. 1254 (m. 1838)’de İstanbul’da vefât etti. Eyyûb Sultan civarında, Bostan İskelesi yakınına defnedildi. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Resûlullah efendimizi vesîle ederek istemek

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 28 Şubat 2019

Ebû Abdullah Tlemsânî hazretleri tasavvuf büyüklerinden ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. 607 (m. 1210)’da Cezayir’deki Tlemsan şehrinde doğdu. 683 (m. 1284) yılında Kâhire’de vefât etti. “Misbâh-üz-zulâm” adlı eserinin mukaddimesinde şöyle buyurmaktadır:

Devamını oku...

Ben hidâyet üzereyim siz dalâlettesiniz

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 27 Şubat 2019

Şerefüddîn Menkellâtî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 664 (m. 1266)’de Endülüs’te (İspanya) bulunan Züvvâre’de (Sujar) doğdu. 743 (m. 1342)’de Kâhire’de vefât etti. Talebelerine buyurdu ki:

Devamını oku...

Kur’ân-ı kerîm mahlûk değildir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 26 Şubat 2019

Alâüddîn Merdâvî hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 818 (m. 1414)’de Filistin’de Merdâ köyünde doğdu. 885 (m. 1480)’de Şam’da vefât etti. Bir dersinde şöyle anlattı:

Devamını oku...

Yâ Rabbî, bizi iyi kullarınla haşret

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 25 Şubat 2019

Ebü’l-Hasen bin İsmail hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. Cizre’de doğdu. Remle’de yaşadı; sonra Mısır’a yerleşti. 306 (m. 918)’de Mısır’da vefât etti. “El-Hidâye” gibi kıymetli eserleri ve şiirleri vardır. Şiirlerinden bir kısmının tercümesi şöyledir:

Devamını oku...

Ömrüm uzadıkça günahlarım çoğalıyor

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 24 Şubat 2019

Mensûr bin Ammâr hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Aslen Mervli olup, Basra’da yaşamıştır. 225 (m. 839)’da vefât etmiştir. Şöyle anlatılır:

Devamını oku...

Kabir azâbından Allaha sığınırız

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 23 Şubat 2019

Ebü’l-Kâsım Mekkî el-Makdisî hazretleri Kudüs’te yetişen büyük hadîs âlimlerindendir. 432 (m. 1040)’da doğdu. 492 (m. 1099) senesinde, Kudüs’te Haçlılar tarafından şehid edildi. Şöyle nakleder:

Devamını oku...

Cennetten ümitli ol cehennemden kork

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 22 Şubat 2019

Seyyid Mehmed Nûri Efendi İstanbulda yetişen evliyânın büyüklerindendir. Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî’nin onbeşinci bâtından torunudur. 1216 (m. 1801)’de İstanbul’da doğdu. 1282 (m. 1866)’de aynı yerde vefât etti. Bir sohbetinde buyurdu ki: 

Devamını oku...

Ona sirkeden başka bir şey şifa vermez

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 21 Şubat 2019

Ebû Abdullah Muhammed Tilmsânî hazretleri tefsîr ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. Cezayir’de Tilmsân’da doğdu. 759 (m. 1358)’de Fas’ta vefât edip, Tilmsân’da defnedildi. “En-Nûr-ül-bedri fit-ta’rîf bil-fakîh el-makkârî” isimli eserde şunlar anlatılır:

Devamını oku...