Cennet ırmaklarının kaynağı, Firdevs'tir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 30 Nisan 2018

Muhammed Bedahşî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 1582 (H.990) senesinde Afganistan’da Bedahşan’da doğdu. İlk tahsilini Belh'te yaptı. Daha sonra Hindistan’da Agra’ya gitti. Orada Şeyh Miyânmir'in sohbetlerinde bulunarak Kâdirî yolunda kemâle erdi. Kısa zamanda yükselip üstün hâllere kavuştu. Sonra Keşmir’e gitti. 1661 (H.1072) senesinde orada vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Gücün yerinde iken tövbe eyle

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 29 Nisan 2018

Ebû Muhammed ibn-i Atıyye hazretleri tefsîr, kırâat ve hadîs âlimidir. 383 (m. 993)’de vefât etti. Yazdığı Tefsîr-i İbn-i Atıyye’den bir bölüm:

Devamını oku...

Allah, milletleri ilimle yükseltir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 28 Nisan 2018

Abdülkerîm bin Atâullah İskenderî hazretleri hadîs ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. Mısır’da İskenderiye’de doğdu. 612 (m. 1215)’de Kâhire’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Kur’ân-ı kerimin kıraatine dair

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 27 Nisan 2018

Ebû Muhammed ibn-i Âşir hazretleri büyük kırâat âlimlerindendir. 990 (m. 1582)’de Fas’ta Fes şehrinde doğdu. 1040 (m. 1630)’da orada vefât etti. Bir dersinde Kur’ân-ı kerim kıraati ile ilgili şunları anlattı:

Devamını oku...

En kıymetli amel edeptir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 26 Nisan 2018

Ali Şebrâmelisî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 997 (m. 1598)’de Mısır’da Şebrâmelis nahiyesinde doğdu. 1087 (m. 1676)’da Mısır’da vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Her günah işledikçe tövbe et

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 25 Nisan 2018

Hüseyn Mâsercisî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimi olup, hafız, yani râvileriyle birlikte yüzbin hadîs-i şerîfi ezberden bilirdi. 297 (m. 910)’de İran’da, Nişâbûr’da doğdu, 365 (m. 976)’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

​İrâde etmek, başka râzı olmak başkadır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 24 Nisan 2018

Ahmed bin Süleymân Bâcî hazretleri Endülüs’te (İspanya) yaşamış olan Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. Kurtuba’da (Cordoba) doğdu. 493 (m. 1100) yılında hacdan dönerken Cidde’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kâdı, denizde yüzen kimse gibidir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 23 Nisan 2018

Kâdı Saymerî hazretleri Hanefî mezhebi âlimlerinin büyüklerindendir. İran’ın Saymer şehrinde 351 (m. 962)’de doğdu. 436 (m. 1045)’de vefât etti. “Ahbâr-ı Ebû Hanîfe ve eshâbihî” kitabından seçmeler:

Devamını oku...

Eshâbım, ümmetim için sığınaktır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 22 Nisan 2018

Atâ bin Sâib hazretleri Tabiînden meşhûr bir hadis âlimidir. Kûfelidir. 136 (m. 753)  senesinde vefât etti. Rivayet ettiği bazı hadis-i şerifler:

Devamını oku...

Sabah akşam, ateş ile azap olunurlar

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 21 Nisan 2018

İmâm-ül-Haremeyn Taberî hazretleri hadîs ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 418 (m. 1027)’de İran’da Taberistan’da doğdu. 498 (m. 1105)’de Mekke’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...