Sadakanın karşılığı cenette verilir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 01 Eylül 2018

Şerîfzâde Atâullah Efendi doksan altıncı Osmanlı şeyhülislâmıdır. Seyyiddir. 1173 (m. 1759)’da İstanbul’da doğdu. 1226 (m. 1811)’de Aydın’a bağlı Güzelhisâr’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Yarın için nafaka bile saklamam

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 31 Ağustos 2018

Ahmed ibn-i Merdeveyh hazretleri hadis âlimlerinin büyüklerindendir. 323 (m. 935)’de İran’da İsfehan’da doğdu. 410 (m. 1019)’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerin bazıları:

Devamını oku...

Mümin, selâmet kapısına girmiştir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 30 Ağustos 2018

Cemâleddîn ibn-i Menzûr hazretleri Arab dili ve edebiyâtı âlimlerindendir. 630 (m. 1232) senesinde Mısır’da doğdu. 711 (m. 1311) senesinde aynı yerde vefât etti. Telif ettiği "Lisân-ül-Arab"dan bazı bölümler:

Devamını oku...

Allah'ın takdîrine râzı olmak lâzımdır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 29 Ağustos 2018

Mûsâ bin Mâhîn Mardînî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Mîlâdî on ikinci asırda Mardin'de yaşadı ve orada vefât etti. Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin talebelerindendir. Allahü teâlâ, Mûsâ bin Mâhîn hazretlerine çok ihsânda bulunmuş, gayblar âleminin sırlarına kavuşturmuştur. Çok kerâmeti görüldü.

Devamını oku...

Her rûh sahibi ölüm şerbetini içecektir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 28 Ağustos 2018

İbn-i Mende hazretleri meşhur hadîs âlimlerindendir. 310 (m. 922)’de İran’da İsfehan’da doğdu. 395 (m. 1005)’de aynı yerde vefât etti. Kitaplarında naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Resulullah'ın mübarek kabrini ziyaret etmek

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 27 Ağustos 2018

Ahmed bin Receb bin Tayboğa hazretleri fıkıh, nahiv ve fen âlimidir. Türkmen asıllıdır. 767 (m. 1366)’de Kâhire’de doğdu. 850 (m. 1446)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Edep, insanın nefsini tanımasıdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 26 Ağustos 2018

Ebû Bekr bin Ömer Zeylaî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Yemen’in Lihye şehrinde doğdu. 1042 (m. 1632)’de aynı yerde vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Her an murâkabe üzere olmalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 25 Ağustos 2018

Ali bin Makbûl hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 1024 (m. 1615)’de Mısır’da doğdu. 1095 (m. 1684)’de Mekke-i mükerremede vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Akıl, iyiyi kötüden ayıran bir kuvvettir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 24 Ağustos 2018

Muîdzâde Mehmed Efendi Osmanlı âlim ve evliyâsının büyüklerindendir. 1516 (H.922) senesinde Tarsus'ta doğdu. 1575 (H.983) senesinde Kudüs Kâdısı iken vefât etti. 

Devamını oku...

Melekler de Allahü teâlânın kullarıdır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 23 Ağustos 2018

Ebü’l-Abbâs ibn-i Küheyl hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 802 (m. 1400)’de Tûnus’ta doğdu. 869 (m. 1465)’de aynı yerde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...