Kim, Allah'a isyan edenleri beğenirse

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 09 Haziran 2018

İbrâhim Halvetî hazretleri Osmanlı âlim ve velilerindendir. Kayseri'de doğdu. 1455 (H.860) târihinde Kayseri'de vefât etti. Erzincan'a gidip Pîr Muhammed Erzincânî hazretlerinin talebesi olmakla şereflendi. Kısa zamanda olgunlaşıp, icâzet aldı. Hocası onu insanlara ilim ve edeb öğretmesi için Kayseri'ye gönderdi.

Devamını oku...

Salevat okuyanlar fakirlik görmezler

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 08 Haziran 2018

Abdurrahmân ibn-i Attâb Kurtubî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimi olup, 433 (m. 1041)’de Endülüs’te (İspanya) Kurtuba’da (Cordoba) doğdu. 520 (m. 1126)’de orada vefât etti. “Şifâ-üs-sudûr” isimli kitabında buyuruyor ki:

Devamını oku...

Zaruret olmadan dilenmek haramdır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 07 Haziran 2018

Şemseddîn Muhammed ibn-i Adlân hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 663 (m. 1264)’de Mısır’da doğdu. 749 (m. 1349)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Veren el, alan elden hayırlıdır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 06 Haziran 2018

Hamûde bin Abdülazîz hazretleri hadîs âlimidir. 1146 (m. 1733)’de Tunus’ta doğdu. 1202 (m. 1787)’de orada vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Ey oğullarım, beni cihâda hazırlayınız

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 05 Haziran 2018

Cemâleddîn ibn-i Abdilberr hazretleri Endülüs’te (İspanya) yetişen, Mâlikî mezhebi âlimlerindendir. 368 (m. 978)’de Kurtuba’da (Cordoba) doğdu. 463 (m. 1071)’de Şâtibe’de (Jativa) vefât etti. Lizbon kadısı idi. Hadîs ilminde hâfız idi. Yani yüz binden ziyade hadîs-i şerîfi, rivâyet edenlerin hâl tercümeleri ile birlikte ezbere bilirdi.

Devamını oku...

Ey imân edenler! Allahı çok zikrediniz

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 04 Haziran 2018

Ebû Ali Hüseyin hazretleri Mısır’da yetişen evliyânın büyüklerindendir. 790 (m. 1388)’de Bulak kasabasında vefât etti. Bir sohbetinde buyurdu ki: 

Devamını oku...

Harama bakmak kalp aynasını karartır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 03 Haziran 2018

Hüsâmeddîn Suhte hazretleri Hâce Nizâmüddîn-i Evliyâ’nın sohbetlerinde yetişen velîlerdendir. Sekizinci hicri asrın başlarında Hindistan’da, Ecmir’de vefât etti. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ebû Hanîfe'yi zehirlemek isteyen hasetçi

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 02 Haziran 2018

Ali ibn-i Balabân hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 675 (m. 1276)’de doğdu. 739 (m. 1339)’de Kâhire’de vefât etti. Türkmen soyundan idi. Bir dersinde İmâm-ı a'zam Ebû Hanîfe hazretlerinin faziletlerini şöyle anlattı:

Devamını oku...

Duanın kabul olması için

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 01 Haziran 2018

Ebû Bekr-i Belhî hazretleri Hanefi fıkıh âlimlerindendir. Afganistan’da Belh şehrinde doğdu. Büyük âlimlerden fıkıh ilmi tahsil ettikten sonra buraya kâdı tayin edildi. 559 [m. 1165]’de vefât etti. Makâmât kitâbı meşhûrdur. Bu kitabında buyuruyor ki:

Devamını oku...

Ben Hüdâyım, cümle eşyaya kadirim

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 31 Mayıs 2018

Cemaleddin ibn-i Abdilberr hazretleri Mâlikî fıkıh ve hadis âlimidir. 368 [m. 978] de İspanya’daki Kurtuba’da (Cordoba) doğdu, 463 [m. 1071] de Şâtıbe’de (Jativa) vefat etti. (El-isti’âb fî-ma’rife-til-eshâb) kitabında buyuruyor ki:

Devamını oku...