Benden kullarıma bildir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 04 Şubat 2019

İmâdüddîn bin Kâdı Ebî Hâzim hazretleri hadîs, usûl ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. Ebû Ya’lâ Sagîr ismiyle meşhur olup, 494 (m. 1101)’de Bağdad’da doğdu. 560 (m. 1165)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İslâmiyetin ahkâmı ilhâm ile anlaşılmaz

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 03 Şubat 2019

Takıyyüddîn İbrâhim Sarîfînî hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 581 (m. 1185)’de Bağdad köylerinden Sarîfîn’de doğdu. 641 (m. 1243)’de Şam’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Bid'at-i seyyie ve bid'at-i hasene

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 02 Şubat 2019

Ebû İshâk el-Irâkî hazretleri Mısır’da yetişen Şafiî fıkıh âlimlerindendir. 510 (m. 1116)’de doğdu, 596 (m. 1200)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İhtiyaç hâlinde sual vâcib olur

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 01 Şubat 2019

İsmâil Ağa Osmanlı Şeyhülislâmlarının ellialtıncısıdır. 1055 (m. 1643)’de İstanbul’da doğdu. 1137 (m. 1724)’de aynı yerde vefât etti. Fatih-Çarşamba’da yaptırdığı İsmâil Ağa Câmii’nin bahçesinde defnedildi. Bir dersinde, âkil ve baliğ kimselere itikâdın temellerini öğrenmenin farz olduğunu anlattıktan sonra, fıkıh meselelerini sormayı teşvik konusunda şöyle demektedir:

Devamını oku...

Misvak kullanmanın bazı faydaları

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 31 Ocak 2019

İmâdüddîn Murtazâ hazretleri fıkıh âlimidir. Doğum târihi ve yeri bilinmemektedir. 749 (m. 1348)’de Kâhire’de vefât etti. Et-Tenbîh isimli eserinde buyuruyor ki:

Devamını oku...

Allahü teâlâ onlara istediklerini verir.

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 30 Ocak 2019

Kâdı Şemseddîn hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 610 (m. 1213)’de Urfa’da-Harran’da doğdu.  675 (m. 1276)’da Şam’da vefât etti. Bir dersinde, haccın fazileti hakkında şunları anlattı: 

Devamını oku...

Yemeği azaltınca kalp parlak olur

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 29 Ocak 2019

Ebü’l-Ferec Dârimî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 358 (m. 969) senesinde Bağdad’da doğdu. 449 (m. 1057)’de Şam’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Günahlarına tövbe edip daha kötüsünü yapanlar

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 28 Ocak 2019

İbn-i Devâlîbî hazretleri Hanbelî mezhebi hadîs âlimlerindendir. İsmi, Muhammed bin Abdülmuhsin’dir. 634 (m. 1236)’da doğdu. Hadîs ilminde büyük bir âlim olarak yetişti. 728 (m. 1327)’de Bağdad’da vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Namazda, kalbi hazır etmenin ilâcı

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 27 Ocak 2019

Ebü’l-Fedâil Şehrezûrî hazretleri fıkıh ve hadîs âlimlerinin büyüklerindendir. 461 (m. 1068)’de Kuzey Irak’ta Şehrizûr’da doğdu. 572 (m. 1176)’da Şam’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Melekût kapısını açlık ile çalın!

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 26 Ocak 2019

Muhammed Mürşidî hazretleri evliyânın büyüklerinden olup fıkıh ve kırâat âlimidir. 738 (m. 1337)’de Mısır’da Münye’de vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...