İmanı olmayanın, hiçbir iyiliğine sevap verilmez

Muinüddîn Hatîb-i Haskefî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimi ve hatîbdir. 459 (m. 1067)’de, Diyârbakır’da Tanza köyünde doğdu. Hasankeyf’de tahsil gördü. 551 (m. 1156)’da Diyârbakır’ın Silvan ilçesinde vefât etti. Kabri Silvan’dadır. Bir dersinde buyurdu ki:

Kur'an-ı kerimde vârid olan âyet-i kerimelerin bildirdiklerine göre, İslâmiyette günah üç kısımdır:
1- Şirk: Allahü teâlâdan başka bir şeye tapınmaktır. Küfür, îmansız olmak, inanmamak demektir. Küfrün affı için, pişman olup, îmanı kalbden kabul etmek lâzımdır. Nisâ sûresinin yüzonaltıncı âyetinde meâlen (Allahü teâlâ kendisine şirk koşanları, yâni kâfirleri affetmez ve şirkten yâni küfürden başka olan günahları affeder) buyurulmuştur. Her çeşit günahın ve kötülüğün en fenası, en kötüsü küfürdür. Allahü teâlânın emirlerinden ve yasaklarından birine önem vermeyen kâfir olur. Kâfirin hiçbir iyiliği, hayrât ve hasenâtı, âhirette kendisine fayda vermez. Îmanı olmayanın, hiçbir iyiliğine sevap verilmez. Küfrün çeşitleri vardır. Hepsinin en kötüsü, en büyüğü "Şirk"tir. Bir şeyin her çeşidini bildirmek için, çok kere, bunların en büyüğü söylenir. Bunun için, âyet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde bulunan şirk kelimesinden her nevi küfür manası anlaşılır. Bu âyet-i kerimeden, kâfirlerin Cehennem ateşinde sonsuz olarak yanacakları anlaşılmaktadır. Müslüman, dinden çıkarsa, yâni kâfir olursa buna (Mürted) denir. Mürtedin önceki ibâdetleri ve sevapları yok olur. Mürted, îmanın gitmesine sebep olan şeyden tevbe etmedikce, sâdece (Kelime-i şehâdet) söylemekle veya namaz kılmakla Müslüman olamaz. Bunun için, küfürden çok korkmalıdır. Hadis-i şerifte, (Hep hayırlı, faydalı konuşunuz. Yâhut susunuz) buyuruldu. İslâmiyete uygun olmayan sözlerden ve hareketlerden sakınmalıdır. Hadis-i şerifte, (Şirkten sakınınız. Şirk, karıncanın ayak sesinden daha gizlidir) buyuruldu.
2- Büyük günahlardır: Müminlerin, Allahü teâlâ tarafından yasak edilen şeyleri yapmasıdır. Adam öldürmek, hırsızlık etmek, yalan söylemek, kibir sahibi olmak, yâni kendini başkalarından üstün göstermek gibi. Bunları yapan, yâni büyük günah işleyen müminler, dünyada tevbe etmezler ve âhirette de şefaata kavuşmazlarsa, günahları kadar Cehennemde yanacak, daha sonra, kendilerinde bulunan îman nûru sebebi ile, Allahü teâlânın affına kavuşacaklardır.
3- Allahü teâlânın emrettiği farz ve vâcib olan ibâdetleri yapmamaktır...

Toplam Görüntülenme: 265

Yayın tarihi: Pazartesi, 26 Şubat 2018

Bunları okudunuz mu?