Ümmetimin âlimlerine saygılı olunuz

Ahmed Gazzî hazretleri hadîs âlimidir. 1054 (m. 1644)’de Filistin’deki Gazze’de doğdu. 1150 (m. 1737)’de Bursa’da yaptırmış olduğu dergâhında vefât etti. Naklettiği hadîs-i şerîflerden bazıları şöyledir: 

“Kul haklarını ödeyen, her namazdan sonra onbir ihlâs-ı şerîfe okuyan ve kâtilini affederek ölen Cennete girecekdir.”
“Ekber-i kebâir, bir şeyi Allahü teâlâya ortak etmek, adam öldürmek, anaya, babaya karşı gelmek, yalancı şâhitlik yapmaktır.”
“Bir kimse zulm ile öldürülürken, orada bulunmayınız! Orada bulunup da kurtarmayana lanet yağar.”
“Ananın, babanın yüzüne merhamet ile bakana, makbul hac sevâbı verilir.”
“Allahü teâlâya ve âhiret gününe inanan kadının üç günlük yola, zevci veyâ zî-rahm-i mahreminden biri ile gitmesi halâl olur.”
“Zikrederek, kalplerinin yükünü hafifletenlerin yolunda olunuz!”
“Bir kimsenin havada uçtuğunu ve deniz üzerinde yürüdüğünü yâhut ağzına ateş koyup yuttuğunu görseniz, fakat şerîate uymayan bir iş yapsa, kerâmet sâhibiyim derse de, onu büyücü, yalancı, sapık ve insanları doğru yoldan saptırıcı biliniz!”
“İlim üstâddan öğrenilir.”
“Lâ ilâhe illallah, diyen kimse Cennete girer.”
“Önce gelenler mi dahâ hayırlıdır? Yoksa sonra gelenler mi? Belli değil.”
“Zamanların en hayırlısı benim zamânımdır.”
“Allahü teâlânın sevdiklerini hâtırlamak, rahmet etmesine sebeb olur.”
“Câhiliyye zamanında iyi olanlarınız, Müslüman olup din bilgilerini öğrenince de en iyiniz olur!”
“Allahü teâlâ ile kul arasında, yetmiş bin nûrdan perde ve yetmiş bin zulmetten perde vardır.”
“Âlimler peygamberlerin vârisleridir.”
“Evliyâ ol kimselerdir ki, onlar görülünce Allah hâtırlanır.”
“Her şeyin hâsıl olduğu bir yer vardır. Takvânın elde edildiği yer de âriflerin kalpleridir.”
“Bâtın ilmi, Allahü teâlânın esrârından bir sırdır.”
“Ümmetimin âlimlerine saygılı olunuz! Çünkü onlar yeryüzünün yıldızlarıdır.”
“Allahın öyle kulları vardır ki, bir şey için yemin etseler, Allah onu yaratır.”
“Âlimlerin yanında bulunmak, ibâdettir.”
“Talebesi arasında âlim, ümmeti arasında Peygamber gibidir.”
“Bir âlimin ölmesi, bir şehir halkının ölmesinden daha büyük ziyândır.”
“İnsan sevdiğini çok zikreder.”
“İhsân sâhibini sevmek, insânların yaratılışında vardır.”
“Lezzetleri yıkan, eğlencelere son veren ölümü çok hâtırlayınız!”
“İnsanlar uykudadırlar, ölünce uyanırlar.”

Toplam Görüntülenme: 356

Yayın tarihi: Çarşamba, 21 Mart 2018

Bunları okudunuz mu?