Sen o peygamberin hanımı olursun

Tâceddîn ibn-i Sâî hazretleri fıkıh, tefsîr, hadîs, lügat ve târih âlimidir. 593 (m. 1197)’de Bağdad’da doğdu. 674 (m. 1275)’de aynı yerde vefât etti. 26 cildlik târih kitabında şöyle nakleder:

Hazreti Hadîce’nin (radıyallahü anhâ) ilmi, malı, şerefi, iffeti ve edebi pek fazla idi. Ticâret ile uğraşan, devrin, büyük tüccârlarındandı. Resûlullah Efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) üstün ahlâk vasıflarını ve “emin” lakabına itimat ederek, herkesten daha fazla ücret vermek vâdiyle O’nu Şam ticâret kâfilesine kattı. Bu sefer esnasında Resûlullah Efendimizin şahsında harikulade hâller görüldü...
Seferden dönüşte Hazreti Hadîce’ye Resûlullah Efendimizin bu hâllerini akrabası Zübeyr ve kölesi Meysere bir bir anlattılar. Hazreti Hadîce, anlatılanlar, mallarını satmak üzere teslim ettiği Resûlullah Efendimizin bereketiyle iyi kâr etmesi ve bunlardan ziyade kervanı karşıladığı sırada Resûlullah Efendimizi gölgeleyen iki meleği bizzat görmesinden çok etkilendi. Daha önce gördüğü bir rüyası da gökten inen Ay'ın, koynuna girip koltuğundan çıkarak bütün âlemi aydınlatması idi.
Hazreti Hadîce, bu halleri, putlara tapmayıp, Hıristiyan olan, Tevrat ve İncîl’i okumasını bilen, bölgenin iyi tanınmış şâir ve bilginlerinden amcasının oğlu Varaka bin Nevfel’e anlattı. Varaka rüyayı “Âhir zaman peygamberi vücûda gelmiştir. Sen O’nun hanımı olursun. Senin zamanında O’na vahiy gelir. O’nun dîni bütün âlemi doldurur. Sen O’na en önce îmân eden olursun. O peygamber Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolundan olacak...” diye tâbir edip, hâllerini de hayretle şöyle anlattı: “Bu söylediklerinden anlaşılıyor ki, şüphesiz Muhammed (sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem) bu ümmetin peygamberi olacak. Ben, zaten bu ümmetten bir peygamber çıkacağını biliyor ve O’nu bekliyordum. Bu zaman O’nun tam zamanıdır” deyince Hazreti Hadîce’nin sevgi ve itimadı daha da arttı. Bu esnada kırk yaşında olup, dul idi. Resûlullah Efendimiz ise yirmi beş yaşında idi...
İki taraftan elçiler Efendimiz ile Hazreti Hadîce’nin evlenmesini kararlaştırdılar. Hazreti Hadîce’nin Peygamber Efendimizle olan bu evliliğinden dört kızı ve iki oğlu olmak üzere altı çocuğu oldu. Kızlarının adları Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma; erkekleri ise, Kâsım ve Abdullah’tı. Kâsım’dan dolayı Resûlullah’a (Ebü’l-Kâsım) denildi. Nübüvvetten önce Mekke’de dünyâya geldi. Onyedi aylık iken vefât etti...

Toplam Görüntülenme: 56

Yayın tarihi: Perşembe, 03 Mayıs 2018

Bunları okudunuz mu?