Gerçek arkadaş, kızmaz kırılmaz ve küsmez

Muhammed ibn-i Ebi’s-Sürûr hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir, 603 (m. 1206)’da Şam’da doğdu. 676 (m. 1277)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Ahmed ibni Hanbel'e; "Her gün sabahtan akşama kadar câmide ibâdet edip, Allahü teâlâ benim rızkımı nereden olsa gönderir, diyen bir kimse nasıl bir adamdır?" diye sorulduğunda; "Bu kimse câhildir. İslâmiyetten haberi yoktur. Çünkü, Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: "Allahü teâlâ benim rızkımı süngümün ucuna koymuştur." Yâni "rızkım cihâd ile gelmektedir" buyurdu.
İhlâs nedir? sorusuna; "Amellerin âfetlerinden kurtulmaktır." Tevekkül nedir? sorusuna; "Rızkın Allahü teâlâdan olduğuna inanmaktır" cevâbını verdi. Zühd nedir? sorusuna; "Zühd üç türlüdür; câhilin zühdü, haramları terk etmektir. Âlimlerin zühdü, helal olanların fazlasından sakınmaktır. Âriflerin zühdü, Allahü teâlâyı unutturan şeyleri terk etmektir" buyurdu. "Kalbler ne ile yumuşar?" diye soruldu. Başını eğip biraz düşündükten sonra; "Evlâdım! Helâl yemekle yumuşar" buyurdu.
Ahmed bin Hanbel sık sık talebesine buyururdu ki: "İlim, insanlara, ekmek ve su kadar lâzımdır. İlim, rivâyet, kuru mâlûmât ve bilgi çokluğu değildir. İlim, faydalı olan ve kendisiyle amel edilen şeydir."
"Kulun kalbini ıslâh etmesi, düzeltmesi için, iyilerle berâber olması kadar faydalı bir şey yoktur. Yine kulun fasıklarla berâber olup, onların işlerine dikkat ve nazar etmesi kadar zararlı bir şey yoktur."
"Günahlar imânı zayıflatır."
"Yemeği, din kardeşleriyle sürûr içinde, fakirlerle ikrâm ve cömertlikle, diğer insanlarla da mürüvvet içinde yemek lâzımdır."
"Her şey için kerem vardır. Kalbin keremi Halık'tan râzı olmak, kadere rızâ göstermektir."
"Sizde olmayan meziyetlerle sizi metheden kimsenin, sizde olmayan kötülüklerle de bir gün kötüleyeceğini unutmayınız."
"İstediklerini vermediğiniz zaman kızan, kırılan veya küsen arkadaş, gerçek arkadaş değildir."
"Kibir taşıyan kafada, akıla rastlayamazsınız."
“İnsanların ahmak sınıfı, kendilerinin medh edilmesinden hoşlananlarıdır."
"İnsana az bir mal yetişir. Çok mal ise kâfi gelmez."
"Bir kimse, sadık bir arkadaşını kaybederse, kendisi için zillettir."
"Hüsn-i zannı olanın hayatı hoş geçer."
"Yalan söylemek, emniyeti giderir."
"Meziyet, fazîlet, ilim ve irfân tamamlığı iledir."
"Ayıplardan uzak arkadaş arayanlar, arkadaşsız kalır."

Toplam Görüntülenme: 220

Yayın tarihi: Çarşamba, 11 Temmuz 2018

Bunları okudunuz mu?