Ölenin kıyâmeti kopmuş demektir

Kemâlüddîn ibn-i Fûtî hazretleri hadîs, kelâm, târih ve edebiyat âlimidir. 642 (m. 1244) senesinde Bağdad’da doğdu. 723 (m. 1323) senesinde vefât etti. Birçok hadîs âlimlerinden hadîs-i şerîf dinledi ve rivâyetlerde bulundu. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

“Allah kimi doğru yola koymak isterse, onun kalbini İslâmiyete açar.”
“Şeytan Âdemoğluna, kanın damara hululü gibi hulul eder. Onun giriş yollarını açlık ve susuzlukla daraltın.”
“Kul, haklı da olsa münâkaşayı terk etmedikçe, îmânı kemâle ermez.”
“Allahü teâlâ, sokaklarda dolaşıp aşikâre fuhuş ve çirkin söz söyleyenleri sevmez.”
"Sizden biriniz nereye gideceğini bilmeden ve hattâ Cennet veya Cehennemdeki yerini görmeden dünyâdan çıkmaz.”
“Ölüm meleği bir adamın canını almaya gitti. Kalbini yokladı, kalbinde bir şey bulamadı. Çenesini ayırdı baktı ki, dili, bir kenarda Kelime-i tevhîdi getiriyor. Bu Kelime-i ihlâs sayesinde günahları mağfiret edildi.”
“Mezarları ziyâret et ki, bu sayede âhıreti hatırlarsın. Ölüleri yıka. Çünkü düşmüş olan bedenlerle uğraşmak, insana nasîhattir. Cenâze namazını kıl, belki o senin kalbine hüzün getirir. Mahzûn insanlar ise Allah’ın himâyesindedir.”
“Ölüm, kıyâmet demektir. Ölmüş olanın, kıyâmeti kopmuş demektir.”
“Ölü mezara konduğu vakit, mezar, 'Yazıklar olsun sana ey Âdemoğlu, benim hakkımda seni kim aldattı? Benim fitne, karanlık, yalnızlık ve kurtlar, böcekler yeri olduğumu bilmiyor muydun? Üzerimde bir ileri bir geri gezinip dururken beni düşünmedin mi?' der. Şayet iyi insan ise, onun nâmına bir yetkili mezara cevap verir ve der ki: 'Bu kişi, emr-i ma’rûf ve nehy-i münker etti ise ne dersin?' Mezar şöyle cevap verir: O zaman ben onun için yeşil bir bahçe olurum. Cesedi de nûr olur ve rûhu Allaha yükselir.”
“Ben, sizi Cehennemden uzaklaştırıp, Cennete yaklaştıracak her neyi biliyorsam, onu size emrettim; Cennetten uzaklaştırıp, Cehenneme yaklaştıracak neyi biliyorsam ondan da menettim. Rûhü’l-Emîn (Cebrâil aleyhisselâm) benim kalbime şöyle ilham etti: Biraz geç olsa da, rızkını tamamen almadan kimse ölmeyecektir Allahtan korkun ve rızkınızı helâlden arayın. Rızkınızın gecikmesi, sizi harama sevk etmesin. Allah katında bulunan rızık ve herhangi bir şeye mâsiyet ile erişilmez." 
“Zâlime yaşaması için duâ eden, yeryüzünde Allaha isyan edilmesini sevmiş olur.”

Toplam Görüntülenme: 279

Yayın tarihi: Perşembe, 19 Temmuz 2018

Bunları okudunuz mu?