Resûlullahın binlerce mucizesi görülmüştür

Abdurrahmân bin Kâsım Utakî hazretleri Mâlikî mezhebinin en meşhûr âlimlerindendir. 132 (m. 750) senesinde Mısır’da doğdu. 191 (m. 806)’da Kahire’de vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), kıyâmet gününde ilk önce kabirden çıkacaktır, insanlar ümitsiz hâle düştükleri zaman, onlara müjde verecektir, onların şefaatçisi olacaktır. Onlar sustukları zaman, O konuşacaktır. En önce Resûlullah efendimiz Cennete girecektir. O, Kevser havuzunun sahibidir. Kevser havuzunun kokusu, miskten daha hoştur. Onun suyu, baldan daha tatlı ve sütten daha beyazdır.
Resûlullah hem ilk şefaat eden, hem de şefaati ilk kabul olandır. Yerdeki ağaçlardan daha çok kimseye şefaat eder. Binlerce mucizesi görülmüştür. Bunlardan bazıları:
Mekkeliler, Resûlullahtan kendilerine bir mucize göstermesini istemişlerdi. Bunun üzerine Resûlullah efendimiz onlara, Ay'ın ikiye bölünmesi mucizesini gösterdi. Mekke müşrikleri bu mucizeyi görünce üzüldüler. Eshâb-ı kirâm ise sevindi. Ebû Cehil ahmaklığından dolayı, Ay'ın bu şekilde bölünmesinin sihir olduğunu söyledi ve inanmadı. Gerçekten Ay'ın ikiye bölünüp bölünmediğini anlamak için, uzaklara insanlar gönderdiler. Uzakta bulunanlar da o saatte Ay'ın bölündüğünü söyleyince, bu mucizenin sihir olmadığı ortaya çıktı.
Bir gazâ sırasında Eshâb-ı kirâm susuz kalınca, Peygamber efendimizden su istediler. Peygamber efendimiz mübârek sağ elini, bulunan çok az suya soktu. Parmaklarının arasından, pınarlar gibi su akarak suyun bulunduğu kap devamlı taştı. Herkes bu sudan abdest aldı. Onlar bin beş yüz kişi idiler. Yüz bin kişi olsa, Resûlullahın bereketi ile o su onlara yine kâfi gelirdi.
Resûlullaha yeni doğmuş bir bebek getirilmişti. Resûlullahın huzûrlarında konuşup, Peygamberliğine şehâdet getirdi.
Katâde’nin (radıyallahü anh) gözü, Uhud muharebesinde elmacık kemiği üzerine akmıştı. Resûlullah efendimiz onu, tekrar yerine koydu. Ondan sonra o gözü, Resûlullahın bereketiyle en iyi ve sağlam gözü oldu.
Bedir muharebesinde, İslâm düşmanı Ebû Cehil, Mufiz bin Afra’nın elini kesmişti. Resûlullah efendimiz onun kesik elini yapıştırdı. Allahü teâlânın izni ile kolu eskisinden daha sağlam oldu.

Toplam Görüntülenme: 383

Yayın tarihi: Cuma, 10 Ağustos 2018

Bunları okudunuz mu?