Hiçbir lüzum yokken mezhep değiştirmek

Yûsuf bin Nâdir Mayorkî hazretleri hadîs ve şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. İspanya’daki Mayorka adasında doğdu. 523 (m. 1129)’da İskenderiyye’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Bir işi, ibâdeti yaparken mezheplerin kolaylıklarını araştırıp, bunlara göre yapmak bâtıldır. Meselâ abdestli kimsenin derisinden kan aksa, Şâfi'î mezhebinde abdesti bozulmaz. Hanefî’de bozulur. Yabancı kadının derisine, derisi değse, Şâfi'î’de bozulur. Hanefî mezhebine göre bozulmaz. Abdest aldıktan sonra derisinden kan akan ve derisi yabancı kadının derisine değen bir kimsenin bu abdestle kıldığı namaz sahih olmaz. Bunun gibi, bir işi bir mezhebe göre yaparken, ikinci bir mezhebe de uymak bâtıldır. Şöyle ki, Şâfi'î mezhebine uyarak, başının az bir yerini mesh eden kimseye köpek sürtünse, bu kimsenin Mâlikî’yi de taklîd ederek, burasını yıkamadan kıldığı namaz sahih olmaz. Çünkü Şâfi'î’de köpek sürtünenin namazı sahih olmaz. Mâlikî’de, köpek necis değil ise de, başının hepsini mesh etmesi lâzımdır.
Yine bunun gibi, ikrâh ile, yâni korkutularak yaptırılan talâk, Hanefî’de sahih olur. Diğer üç mezhepte sahih olmaz. Sefer ve matar (yağmur, fırtına) gibi özür olunca, öğle ve ikindiyi ve akşam ile yatsıyı birlikte kılmak Şâfi'î’de câizdir. Hanefîde câiz değildir. Bir hanefî, seferî iken, meşakkat olmadığı hâlde, öğleyi ikindi vaktinde kılsa haram olur. İkindiyi öğle vaktinde kılsa hiç sahih olmaz. Şâfi'î mezhebinde ise, ikisi de sahih olur. Kendi mezhebine göre haraç, yani meşakkat olduğu zaman, kendi mezhebindeki ruhsatla amel etmesi câiz olur. Ruhsat ile de yapmakta meşakkat olursa, başka mezhebi taklid etmek câiz ise de, o mezhepte, o ibâdet için farz ve vâcib olan şeyleri de yapması lâzımdır. Bir işi, bir ibâdeti yaparken başka bir mezhebi taklîd eden kimse, kendi mezhebinden çıkmış olmaz. Mezhep değiştirmiş olmaz. Yalnız o işi yaparken diğer mezhebin şartlarına riâyet etmesi lâzımdır. Bir Hanefî, abdest alırken niyet etmese, bu abdest ile öğleyi kılsa, câiz olur. İkindiden sonra Şâfi'î olup ikindiyi kılsa, sahih olmaz. Niyet ederek tekrar abdest alması lâzım olur.
Bir kimse, dînî, ilmî lüzum olmadan dünya işleri için mezhebini değiştirse, dînini oyuncak yapmış olur. Cezâlandırılması lâzım olur. Îmansız ölmesinden korkulur.

Toplam Görüntülenme: 378

Yayın tarihi: Pazartesi, 17 Eylül 2018

Bunları okudunuz mu?