Kabir ziyaretleri âhireti hatırlatır

Ebû Ca’fer Muhammed Mûsulî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 162 (m. 778)’de doğdu. 242 (m. 856)’da vefât etti. Hadîs ilminde hafız olup, yüz bin hadîs-i şerîfi senetleriyle birlikte ezberlemiştir. "Musul Şeyhi" lakabıyla meşhûrdur. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları şöyledir:

Enes bin Mâlik (radıyallahü anh) anlattı: Resûlullah (sallallahü aleyhi ve selem) ölüm hâlinde bulunan bir gencin yanına teşrîf buyurdular. “Kendini nasıl buluyorsun?” buyurunca, genç: “Ey Allahın Resûlü! Allahü teâlâdan ümitliyim, fakat günahlarımdan korkuyorum” dedi. Resûlullah “Bir müminin kalbinde bu ikisi bulununca, Allahü teâlâ ona umduğunu verir, korktuğundan kurtarır” buyurdu.
Ubeyd bin Verd’in (radıyallahü anh) bildirdiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah buyurdu ki: “Firdevs Cennetinin sevgisi ve Cehennem korkusu, günah işlememe husûsunda sabır meydana getirir, kulu, dünyâ rahatından uzaklaştırırlar.”
İbn-i Ömer (radıyallahü anhüma) rivâyet etti. Resûlullah efendimiz buyurdu ki: “Eshâbıma dil uzatana, Allahü teâlâ lanet eylesin!”  
Âîşe vâlidemizin (radıyallahü anhâ) bildirdiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah buyurdu ki: “Ey Fâtıma! Allahü teâlâdan kork. Kocana itaat et. Böyle yaparsan, selâmetle Cennete girersin.”
Ebû Hüreyre’nin (radıyallahü anh) bildirdiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah efendimiz “Hiçbir kimsenin bir kimseye secde etmesi lâyık değildir. Eğer bir kimsenin diğer birisine secde etmesini isteseydim, kadının kocasına secde etmesini emrederdim” buyurdu.
Yezîd bin Enes’in bildirdiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah buyurdu ki: “Kadın, beş vakit namazını kıldığı, ramazân-ı şerîf orucunu tuttuğu, namusunu koruduğu ve kocasına itaat ettiği zaman, Cennetin istediği kapısından girer.”
Ebû Hüreyre’nin (radıyallahü anh) rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah buyurdu ki: “Müslüman, diğer Müslüman kardeşini Allah için ziyâret ederse, Allahü teâlâ 'Sen de, yolculuğun da iyidir. Cennetten bir menzile oturdun' buyurur."
Abdullah bin Büreyde babasından nakletti: Onun babası bir mecliste idi. “O mecliste Resûlullah da bulunuyordu. Resûlullah efendimiz burada “Ben sizi kabirleri ziyâretten menetmiştim. Artık (bundan sonra) ziyâret edebilirsiniz” buyurdu.
Yine o, babasından nakleder: Resûlullah buyurdu ki: “Kim kabirleri ziyâret etmek isterse, onları ziyâret etsin. Çünkü kabirleri ziyâret, âhireti hatırlatır.”

Toplam Görüntülenme: 240

Yayın tarihi: Perşembe, 09 Mayıs 2019

Bunları okudunuz mu?