Ağa sizi bekliyor, buyurun gidelim

Beşir Ağa Osmanlı Dârüssaade Ağası (İstanbul Valisi) ve velilerindendir. 1063 (m.1652) yılında Arnavutluk’ta bulunan Gonca kazasında doğdu. İstanbul’a giderek tahsilini tamamladı. II. Ahmed'in şehzadeliği sırasında onun musahibi (danışmanı) idi. 1717 yılından itibaren otuz yıl Dârüssaade Ağalığı (İstanbul Valiliği) yaptı. 1159 (m.1746) yılında vefat etti. 

Beşir Ağa zamanın büyük velisi ve meşhur âlimi Mehmed Emin Tokadî Hazretleri ile yakın dost ve ahiret kardeşi idi. Mehmed Emin Tokadî Ahmed Yekdest Hazretleri'nin, o da Muhammed Masum Farukî hazretlerinin talebesiydi.
Mehmed Emin Tokadî Hazretleri, ikinci defa Mekke'ye gidişinde şöyle anlatmıştır: "Mekke'ye giderken önce Medine'ye uğradık. Hocam Ahmed Yekdest Hazretleri'nin vasiyetine uyarak, Medine'de ikamet eden Şeyh Abdürrahim Buhari Hazretleri'nin yanına gittim. Görüşüp konuştuktan sonra beni Resulullah Efendimizin kabrini ziyarete götürdü. Ziyaret sırasında koynundan bir kâğıt çıkarıp okuduktan sonra, bana vererek tebrik etti. Bana verdiği bu icazet sebebiyle kucaklayıp öptü. Ertesi sabah tekrar Resulullah Efendimiz'in kabrini ziyarete gittim. Bu sırada kendimden geçip yere çöktüm. Bir süre böyle kaldıktan sonra gözlerimi açtığımda yanımda duran birini gördüm. Bana selam verip: 'Ağa sizi bekliyor, buyurun' dedi. 'Ağa kimdir?' dedim. 'Şeyhü'l-Harem, Ağa Hazretleridir' dedi. Yanına gittiğimde, bir gün önceki ziyaretimizde beni tebrik eden zat olduğunu gördüm. Ba­na 'Siz ziyaret sırasında kendinizden geçince, bu hizmetçiyi gönderip; 'Yanında bekle. Eğer düşecek olursa, yavaşça tut ve yere oturt' dedim. 'Hamdolsun düşmediniz' dedi...
Onunla oturup sohbet ettikten sonra, bu zatın Üstadım Ahmed Yekdest Hazretleri’nin talebelerinden Hacı Beşir Ağa olduğu­nu öğrendim. Beraberce tekrar Resulullah Efendimiz'in kabr-i şerifini ziyaret ettik. Ziyaretten sonra birbirimizi unutmamak üzere ahiret kardeşi olduk..."
Mehmed Emin Tokadî Hazretleri'nin tanışıp ahiret kardeşi olduğu bu zat o sırada Şeyhülharem görevi ile orada bulunan Darüssaade Ağası Beşir Ağa idi.
Beşir Ağa, Muhammed Masum Faruki hazretlerinn şu nasihatlerini anlatırdı:
"İnsana gelen marazlar, elemler, takdîr-i ilâhî ile gelmektedir. Râzı olmak lâzımdır. İbâdetlere devâm, elemlere, hastalıklara sabredilmelidir. Allahü teâlânın kereminden âfiyet beklemelidir. Mahlûklardan bir şey beklememeli, her şeyin Hak teâlâdan geldiğini bilmelidir. Dertlerden, elemlerden kurtulmak için dua ve istiğfâr etmelidir. Tesiri kati olan sebeplere yapışmalı, sebeplerin tesirini Allahü teâlâdan beklemelidir..."

Toplam Görüntülenme: 50

Yayın tarihi: Perşembe, 18 Ocak 2024

Bunları okudunuz mu?