Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik

Tâcülârifîn Muhammed Bekrî hazretleri evliyânın meşhurlarındandır. 1493 (H.899) yılında Kahire'de doğdu. Ebû Bekr-i Sıddık'ın “radıyallahü anh” neslindendir. Küçük yaşta ilim tahsîline başlayarak fıkıh ve diğer ilimleri öğrendikten sonra Tasavvuf yolunu, Radıyyüddîn Gazzî, Âmirî ve Abdülkâdir Deştûtî'den öğrendi. 1545 (H.952) senesinde Kahire'de vefât etti. Birçok kıymetli eserler yazdı. Eserlerinden Ikd-ul-Cevâhir-ul-Behiyye: Resûlullah efendimize salevât-ı şerîfe okumaya dâirdir. Bu kitabında şöyle nakleder:

Resulullah (sallallahü aleyhi ve sellem) Efendimizin ismini işitenin ömründe bir defa salevat getirmesi farz, okuyunca, yazınca, söyleyince, işitince ilkinde söylemek vacip, tekrarında müstehaptır. Kur’ân-ı kerimin birçok yerinde Resulullah övülmekte ve Ona uymak emredilmektedir. Bu hususta nazil olan birkaç âyet-i kerime meali şöyledir: (Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.) [Enbiya 107] (Rabbin sana [çok nimet] verecek, sen de razı olacaksın!) [Duha 5] (Allah ve melekleri, Nebiye salevat getiriyor, iman edenler, siz de salevat getirin.) [Ahzab 56] (Resulümün verdiğini alın, yasakladığından da sakının!) [Haşr 7] (O, [Resulüm] vahiyden başkasını söylemez.) [Necm 3,4] (Resule itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur.) [Nisa 80] (Allah’a ve Resulüne karşı gelen, apaçık bir sapıklıktadır.) [Ahzab 36] (Allah ve Resulüne itaat eden Cennete, isyan eden Cehenneme gider.) [Nisa 13,14] (Allah’ın salât etmesi rahmet, meleklerin salâtı dua, müminlerinki ise Onun şefaatini taleptir.)

Hadis-i şerifte de buyuruldu ki:

(Bana bir salevat getirene, Allah ve melekleri 70 salât getirir.)

(Şefaatime en layık olan, bana en çok salevat okuyandır.)

(Kıyamette bana en yakın olan, en çok salevat getirendir.)

(Cuma günleri bana 80 salevat okuyanın 80 yıllık günahı affolur.)

(Cuma günü ve gecesi çok salevat getirene şefaat ederim.)

(Günde yüz salevat okuyan, kıyamette şehitlerle beraber olur.)

(Günde bin salevat okuyan, Cennetteki yerini görmeden ölmez.)

(Bana salevat okuyana, melekler salât okur. Salevata devam edene, melekler de ona salât okumaya devam eder. Artık isteyen az, isteyen çok salevat okusun!)

(Dua perdelidir. Bana salevat getirilince, perdeler yırtılır, dua kabul olur.)

(Bana çok salevat getirenin dertleri gider, günahları affolur.)

(Söyleyeceğini unutan, hatırlamak için bana salât-ü selam getirsin!)

Toplam Görüntülenme: 135

Yayın tarihi: Salı, 16 Mayıs 2023

Bunları okudunuz mu?