Câhil kusûrunu anlamaz nasihati de kabûl etmez

Merzifonlu Şeyh Abdürrahîm Efendi Osmanlı âlim ve velîlerindendir. Sultan İkinci Murâd Hân zamanında Merzifon’da doğdu. Mısır’da büyük âlim ve velî Zeynüddîn Hâfi’ye talebe oldu. Hocasının sevgisini kazanarak, teveccühlerine kavuştu. Onun manevî himâyesi ve terbiyesine girdi. Hocası, icâzet verdi ve Merzifon’a gönderdi. 870 (m. 1465) yılından sonra Merzifon’da vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

“Dünyâ, itaat göstermeye değmeyecek kadar küçük ve hakîrdir.” “Doğruluk, sevimli olanlarda ziynet, üzüntülü olanlarda metadır.” “Büyük ihsân, dostunun hatâsını doğruya çevirir, düşmanın doğruluğunu da hatâya çevirir.” “Câhil kusûrunu anlamaz, yapılan nasihati kabûl etmez.” “Mahrûm ettikten sonra vermek, verdikten sonra mahrûm etmekten daha güzeldir.” “Zaman, bedenleri yıpratır, emelleri yeniler, eceli yakınlaştırır, dilekleri uzaklaştırır.” “Akıllı, sustuğu vakit tefekkür, konuştuğu vakit zikreder, baktığı vakit de ibret alır.” “Kendisi amel etmeksizin Allah yoluna çağıran kişi, oksuz yaya benzer.” “Mürüvvet; insanın, kendisini lekeleyecek şeylerden kaçınması ve güzellik kazandıracak şeylere yaklaşmasıdır.” “Zenginliklerin en hayırlısı, Allahü teâlâ ile iktifa etmektir. Allahtan başkasıyla yetinmek, en büyük fakirlik ve şakiliktir.” “İlmin sonu yoktur. Her ilimden, güzel olanını alınız.” “Cömertlik ve cesâret, şerefli maksatlar olup, Allahü teâlâ hazretleri bunları sevdiği ve denediği kişilere ihsân eder.” “Sıkıntıya karşı sabretmek, bolluk anındaki afiyetten daha efdaldir.” “Akıl, nimetlerin en büyüğü, dünyâ ve âhırette şereflerin en yücesidir.” “Şerefli insan, azarlandığı vakit kızar, yumuşak davranıldığı vakit yumuşar. Şerefsiz insan ise yumuşak davranışa sert çıkar ve sert davranana karşı da yumuşar.” “Sükût, sana vekar kazandırır ve seni özür dileme zahmetinden kurtarır.” “İhtirâs, gâfillerin kalbinde şeytanların sultânıdır.” “Hikmet, her müminin kaybettiğidir, onu münâfıkların ağzında olsa dahi alınız.” “İnsandaki cahillik, vücûdu yiyen haşereden daha tehlikelidir (zararlıdır).” “Said kimse, azapdan korkarak inanır ve sevap niyaz eder.” “Hasedcilerin en ehveni, haset ettiği kişinin elindeki nimetlerin yok olmasını ister.” “İlim, insanı Allahın emrettiği şeylere götürür, zühd ise o şeylere erişilmesini kolaylaştırır.” “Mal, dünyâda sahibine ikramda bulunan bir dost gibi olsa da, Allah huzûrunda ona ihânet eder.”

Toplam Görüntülenme: 128

Yayın tarihi: Perşembe, 23 Haziran 2022

Bunları okudunuz mu?